ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

   

φιλολογικά

   

διάλειμμα

   

ταυτότητα

   

επικοινωνία

   

σύνδεσμοι

   

stava

 

Βασίλης Συμεωνίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 

 

 

 

 

 

 [...]Δέν πιστεύω ὃτι ὑπάρχει  μετάνοια ἀληθής, πάτερ, ἐκτός ἂν ὀνομάζεται οὓτω ἡ ἐπιτήδευσις τῆς μετανοίας καί ἡ ὑποκρισία.[...]

[...]Ἠξεύρετε ὃτι, ἄν ο δήμιος εἶναι ἄξιος περιφρονήσεως, ὁ δικαστής ὃστις κρύπτεται ὂπισθεν αὐτοῦ, εἴναι συνένοχός του, αἴτιος τῆς ἐνοχῆς τοῦ δημίου μάλιστα, καί εἶναι ἄξιος πολλαπλασίας περιφρονήσεως.[...]

…ἄν δέν κακουργήσῃ τις, δέν δύναται να βελτιώσῃ την τύχην του ἐν τῳ κόσμῳ τούτῳ… 

…ἐγώ ἠξεύρω, ὃτι ὁ κόσμος τοιοῦτος εἶναι κατασκευασμένος, διά νὰ κλέπτῃ κανείς καὶ νὰ σκοτώνῃ. Καὶ αυτοί ὅπου κάμνουν τὸν ἀφέντη, ἔχουν κλέψει καὶ σκοτώσει πολύ περισσότερους…

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Οἱ ἐμποροι τῶν ἑθνῶν.

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2012.