ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Σοφοκλής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀντιγόνη

κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,

ἆρ᾽ οἶσθ᾽ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν

ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;

οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ

οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽, ὁποῖον οὐ                                                        5

τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν.

καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει

κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως;

ἔχεις τι κεἰσήκουσας; σε λανθάνει

πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά;                                           10

Ἰσμήνη

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη φίλων

οὔθ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ ἐξ ὅτου

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο,

μιᾷ θανόντοιν ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·

ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς                                                           15

ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον,

οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη.

Ἀντιγόνη

ᾔδη καλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν

τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.

 

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1.        Από το απόσπασμα που σας δίνετε να μεταφράσετε τους στίχους: 9-14 (ἔχεις τι κεἰσήκουσας;….. ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·)

μονάδες 30

2.      Να σχολιασθούν σύντομα οι στίχοι 2-3. Τι θυμίζουν στους θεατές;
ἆρ᾽ οἶσθ᾽ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν

ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;

μονάδες 15

  1. Να βρεθούν τα σημεία του κειμένου όπου ο Σοφοκλής προσδιορίζει τη χρονική αφετηρία της τραγωδίας και το σκηνικό χώρο.

μονάδες 15

  1. Ποιες καινοτομίες επέφερε ο Σοφοκλής στην τραγωδία;

μονάδες 10

  1. είδηση, διάθεση, σχήμα, ηδονή, άφιξη, να βρεθούν στο κείμενο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ελληνικής 

μονάδες 10

  1. οὐδεὶς (στ 11), φροῦδός (στ 15), Ἀργείων (στ.15). Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παραπάνω λέξεις. Να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός.

μονάδες 10

  1. ἔχεις (στ 9) να γράψετε τον ίδιο τύπο του ρήματος σε όλους τους χρόνους
    ἐστιν (στ. 15) να γράψετε τον ίδιο τύπο του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις.

μονάδες 10

 

καλή επιτυχία!

Σοφοκλής

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.