ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Σοφοκλής

 

Ονοματεπώνυμο:                                                                                                                       

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Ἰσμήνη

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη φίλων

οὔθ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ ἐξ ὅτου

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο,

μιᾷ θανόντοιν ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·

ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς                                                           15

ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον,

οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη.

Ἀντιγόνη

ᾔδη καλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν

τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.

Ἰσμήνη

τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος.                                                    20

Ἀντιγόνη

οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων

τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει;

Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκης

χρησθείς δικαίᾳ καὶ νόμου κατὰ χθονὸς

ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·                                                                 25

τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν

ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ

τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα,

ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν

θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.                                                            30

 

Β΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

  1. Από το απόσπασμα που σας δίνετε να μεταφράσετε τους στίχους: 20-25 (τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς ….. τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·)

μονάδες 30

  1. Να σχολιασθούν σύντομα οι απόψεις των αρχαίων σχετικά με την ταφή (στίχοι 24-25)

χρησθείς δικαίᾳ καὶ νόμου κατὰ χθονὸς

ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·

μονάδες 15

3.        Να βρεθούν τα σημεία του κειμένου όπου ο Σοφοκλής προσδιορίζει τη χρονική αφετηρία της τραγωδίας και το σκηνικό χώρο.

μονάδες 15

4.        ποιο πρόβλημα κυριαρχεί στις τραγωδίες του Σοφοκλή; Ποιος ο ρόλος των θεών και των ανθρώπων;

 μονάδες 10

  1. κάθοδος, είδηση, εκδήλωση, αθλητής, όψη, να βρεθούν στο κείμενο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ελληνικής 

μονάδες 10

  1. Ἐτεοκλέα (στ 23), τινα (στ.28), οἰωνοῖς (στ 29). Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι παραπάνω λέξεις. Να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός.

μονάδες 10

  1. εἰσορῶσι (στ 30) να γράψετε τον ίδιο τύπο του ρήματος σε όλους τους χρόνους

ἄκλαυτον, οἰωνοῖς (στ 29) να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

μονάδες 10

 

καλή επιτυχία!

 

Σοφοκλής

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.