ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

επιθετική μετοχή και αναφορικές προτάσεις

με βάση το βιβλίο του Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ, 1995) σελ. 268-269

και σε .doc

 

Η επιθετική μετοχή έχει συνήθως άρθρο και ισοδυναμεί με αναφορική πρόταση, γι' αυτό λέγεται και αναφορική μετοχή. Πολλές επιθετικές μετοχές με άρθρο, όπως και τα επίθετα, μπορεί να χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά, π.χ.:

οἱ λέγοντες (= αυτοί που μιλούν, οι ρήτορες)

ὁ φεύγων (= ο εξόριστος, ο κατηγορούμενος)

 

ασκήσεις

 

1. Να βρεις στα ν.ε. μετοχές με άρθρο που επίσης χρησιμοποιούνται ως

ουσιαστικά, παράδειγμα ο εμπορευόμενος = ο έμπορος. Αν θέλεις να βοηθηθείς βλ. Νεοελληνική Γραμματική § 265.

 

2. Να βρεις τις επιθετικές μετοχές και να τις τρέψεις σε αναφορικές προτάσεις. Όπως στα παραδείγματα:

α1. Ὁ Θεμιστοκλῆς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθερώσας.

α2. Ὁ Θεμιστοκλῆς ὅς τὴν Ἑλλάδα ἠλευθέρωσεν.

β1. Τοῖς πάλαι κειμένοις νόμοις ἀκριβῶς χρῶνται.

β2. Τούτοις τοῖς νόμοις, οἵ πάλαι κεῖνται, ἀκριβῶς χρῶνται.

 

α) Ἑαυτοῦ κήδεται ὁ προνοῶν ἀδελφοῦ.

β) Τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες ἀδικεῖν;

γ) Φοβοῦ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ πάντ' ἐφορῶντας.

δ) Οὗτοι πρῶτοι συνέμειξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον.

ε) Λακεδαιμόνιοι τὸν ἁρμοστήν τὸν ἐγκαταλιπόντα τὴν άκρόπολιν καὶ οὐκ ἀναμείναντα τὴν βοήθειαν ἀπέκτειναν.

στ) Οἱ γιγνώσκοντες τὸ πράγμα ἐπείθοντο.

ζ) Οἱ θεοί οὐκ ἀμελοῦσι τῶν ἀσεβούντων οὔτε τῶν ἀνόσια ποιούντων.

η)  Τοὺς μὲν ἀδικοῦντας τιμωροῦ, τοῖς δὲ ἀδικουμένοις βοήθει.

 

3. Να τρέψεις τις παρακάτω αναφορικές προτάσεις σε επιθετικές μετοχές.

Παράδειγμα:

Τίς γάρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχής ἀντιποιεῖται;

Τίς γάρ αὐτῷ ἔστιν ὁ ἀντιποιούμενος τῆς ἀρχῆς;

 

α) Ὅσοι φεύγουσιν ἀδίκως λοιδοροῦσι τὰς ἑαυτῶν πατρίδας.

β) Θαυμαστόν ποιεῖ, ὅς ἡμῖν οὐδὲν δίδωσι.

γ) Ὁ Ἑρμῆς σοι ἀποδότω, ὅς με παρέδωκέ σοι.

δ) Ὁ Λυκοῦργος ἄνδρα ἐπέστησε κρατεῖν αὐτῶν, ὅς καί παιδονόμος καλεῖται.

ε) Τῶν Ἑλλήνων, oἵ μὴ ἐν ταῖς τάξεσιν ἦσαν, εἰς τὰς τάξεις ἔθεον.

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.