ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Αναφορικές προτάσεις

 

από τον κόσμο

Θυμηθείτε τα σχετικά με τους ρητορικούς λόγους και τον σχολιασμό των αποσπασμάτων από τη διδασκαλία. Θυμηθείτε τα αποσπάσματα από τον Λυσία και τον Δημοσθένη. Ακόμα, προσθέτουμε δύο αποσπάσματα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα που διδαχτήκατε στην Α΄ λυκείου.

 

στο κείμενο

Εντοπίστε τις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις.

 

1. ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι.

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου, 1

 

2. ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου, 9

 

3. ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι.

Δημοσθἐνης, Περί της Ροδίων ελευθερίας, 1

 

4. ἔστι μὲν οὖν ἓν ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν

Δημοσθἐνης, Περί της Ροδίων ελευθερίας, 2

 

5. συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν ἃ χρὴ βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ μετὰ δόξης καλῆς ἀπολύσασθαι.

Δημοσθἐνης, Περί της Ροδίων ελευθερίας, 2

 

6. Φιλοκλῆς δ’ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων, ὃς τούτους διέφθειρεν.

Ξενοφώντας, Ελληνικά, 2.1.31

 

7. καὶ ἔδοξεν ἀποκτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου,

Ξενοφώντας, Ελληνικά, 2.1.32

 

 

στη λέξη

 

οι αναφορικές προτάσεις είναι:

1. οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι (προσοχή: έχει και υποθετικό χαρακτήρα και μας δίνει λανθάνοντα υποθετικό λόγο, αόριστη επανάληψη σε παρόν και μέλλον)

2. ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων (αναφορική παραβολική πρόταση, εκφράζει ποσό)

3. ὅσονπερ /ἀπέχει/ [εννοούμενο υποκείμενο της πρότασης: τὶ](αναφορική παραβολική πρόταση, εκφράζει ποσό)

4. ὧν ἐγὼ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν (αναφορική ονοματική πρόταση)

5. ἃ χρὴ (αναφορική ονοματική πρόταση)

6. ὃς τούτους διέφθειρεν (αναφορική ονοματική πρόταση)

7. ὅσοι ἦσαν Ἀθηναῖοι πλὴν Ἀδειμάντου (αναφορική ονοματική πρόταση)

 

ΣΑΕ, σελ. 159-160, αναφορικές προτάσεις

ΣΑΕ, σελ. 106-108, αναφορικές αντωνυμίες

 

δες και σχετικά εδώ: υλικό από το βιβλίο του Μουμτζάκη

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.