ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι]

 και σε .doc

από τον κόσμο…

Ο Δημοσθένης είναι από τους σημαντικότερους ρήτορες της αρχαιότητας. Γεννήθηκε το 384/383 π.Χ. και η πολιτική του δράση τοποθετείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και εξής. Έγινε γνωστός από τους τέσσερις φιλιππικούς λόγους εναντίον του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από το προοίμιο του λόγου «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας». Προσπαθεί να πείσει τους Αθηναίους να βοηθήσουν τους Ρόδιους, που παλιότερα είχαν στραφεί  εναντίον των Αθηναίων, αλλά τώρα πολλοί έφυγαν από την πόλη τους, επειδή την υποδούλωσε ο Μαύσωλος.

 

… στο κείμενο…

Οἶμαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ τηλικούτων βουλευομένους διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων. Ἐγὼ δ’ οὐδεπώποθ’ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισθ’ ὑμᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν ταῦτα·  ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι.

 

Δημοσθένης, Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας, 1

βοήθεια

* περὶ τηλικούτων: πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα , όπως η ειρήνη και ο πόλεμος

* τηλικοῦτος, τηλικαύτη, τηλικοῦτο: τόσο μεγάλος, -η, -ο. Δεικτική αντωνυμία (ΓΑΕ, σελ. 137-138)

* παρρησία: ελευθερία λόγου, μαζί με την ισηγορία ήταν θεμέλιο για το δημοκρατικό πολίτευμα.

* δόξῃ (δοκέω, -ῶ): εφόσον πρόκειται για λόγο στην εκκλησία του Δήμου, έχει τη σημασία του «αποφασίζω». Η τυποποιημένη φράση «ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ» γράφονταν στα ψηφίσματα της συνέλευσης.

 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση το αρχαίο κείμενο

1. Τι ζητά από τους Αθηναίους ο Δημοσθένης; Για ποιον λόγο;

2. Τι θεωρεί εύκολο και τι δύσκολο ο Δημοσθένης;

3. Τι επεξηγεί μέσα στην παρένθεση;

4. Σε ποιο απόφθεγμα καταλήγει;

 

5. Προσπαθήστε να μεταφράσετε το κείμενο.

(Στα δύσκολα σημείο και εκεί που δε μπορείτε προσπαθήστε να κατανοήσετε από τα συμφραζόμενα. Σκεφτείτε ό,τι σχετικό ξέρετε για την αρχαιότητα, σκεφτείτε το νόημα όλου του κειμένου. Προσπαθήστε να κάνετε αναλυτική σύνταξη).

 

… στη λέξη

συντακτικό

1. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις:

Ειδικότερα: 1α. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο (ΣΑΕ, σελ. 148-152), 1β. (ΣΑΕ, σελ. 159-162) να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση και 1γ. απαρεμφατική πρόταση (ΣΑΕ, σελ. 158)

«Ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι».

2. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τις τρεις μετοχές του κειμένου (ΣΑΕ, σελ. 89-96)

 

γραμματική

1. Να αναγνωρίσετε τον τύπο: βέλτισθ’. Να γράψετε και τα υπόλοιπα παραθετικά στο ίδιο γένος αριθμό και πτώση (ΓΑΕ, Ανώμαλα παραθετικά, σελ. 123)

2. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση: ἐγνωκότες (αν δεν ξέρεις τους χρόνους κάνε πρώτα την άσκηση 3)

3. Να μάθεις τους χρόνους του ρήματος

γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν·

γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.