ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[φιλοσοφητον κα νέῳ κα γροντι]

 σε αρχείο .doc

από τον κόσμο…

 Ο Επίκουρος (341-271 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της ελληνιστικής εποχής. Έγραψε πολλά έργα, αλλά σώθηκαν ελάχιστα. Χαρακτηριστικό των αντιλήψεών του και της συνακόλουθης πρακτικής του είναι ότι στον Κήπο, τη σχολή που ίδρυσε στην Αθήνα δεχόταν και γυναίκες και δούλους. Η επιστολή του προς τον Μενοικέα έχει θέμα της την ηθική και την ευτυχία του ανθρώπου. Παρατίθεται η αρχή της επιστολής.

 

… στο κείμενο…

 

 Ἐπίκουρος Μενοικεῖ χαίρειν.

[122] Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν͵ μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν. οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ παρεληλυθέναι τὴν ὥραν ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μὴ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ γέροντι͵ τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων͵ τῷ δὲ ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν μελλόντων· μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν͵ εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν͵ ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.

 

βοήθεια

* ἄωρος: (α+ώρα), άκαιρος, άγουρος, αγίνωτος,(αντίθετο: ώριμος)

* και με την ευκαρία, ὡραῖος είναι αυτός που συμβαίνει την κατάλληλη στιγμή, ο έγκαιρος, ο ώριμος, επίκαιρος, κατάλληλος, ώριμος για γάμο, αυτός που βρίσκεται στην ακμή της ηλικίας του, νενανικός, ακμαίος

* παρεληλυθναι: θυμίσου το ρήμα εἶμι/ ἔρχομαι

* φιλοσοφητον: πρέπει να φιλοσοφήσει

* μελλτω, μελλντων, μελετν: πρόσεξε τη διαφορά των δύο πρώτων λέξεων από την τρίτη. (μέλλω= σκποπεύω, ετοιμάζομαι, αναβάλλω, αργοπορώ· μελετάω= …)

 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση το αρχαίο κείμενο 

 

  1. υπάρχει στιγμή ακατάλληλη για να φιλοσοφήσει κάποιος;

  2. που αποσκοπεί η φιλοσοφία;

  3. με τι αντιστοιχεί η αντίληψη ότι είναι νωρίς ή αργά για να φιλοσοφήσει κάποιος;

  4. τι πλεονέκτημα επιφέρει η φιλοσοφία στους μεγαλύτερους και τι στους νεότερους;

  5. τι θα πρέπει να μελετάμε και για ποιο λόγο;

 

… στη λέξη

συντακτικό

1. Θυμήσου τα απαρέμφατα· αφού τα εντοπίσεις στο κείμενο, να βρεις τα υποκείμενά τους και να τα χαρακτηρίσεις.

2. Θυμήσου τις μετοχές· αφού τις εντοπίσεις στο κείμενο, να βρεις τα υποκείμενά τους και να τις χαρακτηρίσεις.

3. Εντόπισε την παρατακτική σύνδεση μεταξύ προτάσεων ή όρων μέσα στο κείμενο (ΣΑΕ, σ. 129-138)

 

γραμματική

1. Θυμήσου τις προστακτικές· να τις εντοπίσεις και να τις αναγνωρίσεις γραμματικά

2. Θυμήσου τις μετοχές· να βρεις και να κλίνεις τις μετοχές του κειμένου

3. παρεληλυθέναι: να γράψεις όλες τις μετοχές και τα απαρέμφατα του ρήματος

4. μελετν: θυμήσου τα συνηρημένα ρήματα. Να γράψεις την ευκτική και την προστακτική ενεστώτα (ΓΑΕ, σ. 200-202)

4. χομεν: να θυμηθούμε και το ρήμα χω

ἔχω, εἶχον, ἕξω/ σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἐσχήκειν

ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι/ σχήσομαι (σχεθήσομαι), ἐσχόμην (ἐσχέθην), ἔσχημαι, ἐσχήμην

5. Στο κείμενο υπάρχει το επίθετο «φιλοσοφητον». Η παραγωγική κατάληξη –τέος σημαίνει εκείνον που πρέπει να πάθει ό,τι φανερώνει το ρήμα.

Υπάρχουν και επίθετα που παράγονται από ρήματα με την παραγωγική κατάληξη –τος. (ΓΑΕ, σ. 261-262)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δείτε όλη την επιστολή προς τον Μενοικέα

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.