ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

2η γραμματοσυντακτική στάση

σε αρχείο .doc

 

τα μαθήματα ακολουθούν τη λογική: απ’ τον κόσμο στο κείμενο, απ’ το κείμενο στη λέξη, τον συντακτικό ρόλο της και τη γραμματική μορφή της

 

μέχρι την 1η γραμματοσυντακτική στάση μιλήσαμε για:

 

συντακτικό

1. τους βασικούς όρους (ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο) (ΣΑΕ, σ. 13-16 & 45-62)

2. τους ονοματικούς προσδιορισμούς (ΣΑΕ, σ. 24-28 29-35)

3. το απαρέμφατο, τελικό, ειδικό, άναρθρο, ο συντακτικός ρόλος του και το υποκείμενό του (ΣΑΕ, σ. 84-89)

4. σημασία των εγκλίσεων στις ανεξάρτητες προτάσεις (ΣΑΕ, σ. 79-82)

5. υποθετικοί λόγοι (ΣΑΕ, σ. 148-155)

 

τώρα προσθέσαμε ακόμη:

6. ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές, η μία κατηγορούμενο στην άλλη (ΣΑΕ σ. 59)

7. δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ΣΑΕ σ. 139-144)

8. μετοχές (ΣΑΕ, σ. 89-97)

9. παρατακτική σύνδεση μεταξύ προτάσεων ή όρων (ΣΑΕ, σ. 129-138)

 

 

 

 

γραμματική

1. προστακτική

2. σχηματισμός απαρεμφάτων των ρημάτων της Α΄ συζυγίας σε ενεργητική και παθητική φωνή (ΓΑΕ, σ. 164-198)

3. ευκτική και η προστακτική των βαρύτονων ρημάτων (ΓΑΕ, σ. 164-198)

4. ρήματα: λέγω, γίγνομαι, τυγχάνω, νομίζω, λαμβάνω και το οἶδα

 

τώρα προσθέσαμε ακόμη:

5. πρωτόκλιτα και τριτόκλιτα ουσιαστικά (ΓΑΕ, σ. 45-50 και 58-88)

6. κλίση μετοχών με έμφαση στη μετοχή παθητικού αορίστου (ΓΑΕ, σ. 114-119)

7. συνηρημένα σε –άω/ ῶ (ΓΑΕ, σ. 200-202)

8. επίθετα σε –τέος και –τός (ΓΑΕ, σ. 261-262)

9. ρήματα: ἁλίσκομαι, ὠνοῦμαι, εἶμι/ ἔρχομαι, πυνθάνομαι, ἔχω

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.