ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

3η γραμματοσυντακτική στάση

έως και το κείμενο με τις απαρεμφατικές προτάσεις

 

τα μαθήματα ακολουθούν τη λογική: απ’ τον κόσμο στο κείμενο, απ’ το κείμενο στη λέξη, τον συντακτικό ρόλο της και τη γραμματική μορφή της

 

μέχρι και την 2η γραμματοσυντακτική στάση μιλήσαμε για:

 

α) συντακτικό

1. τους βασικούς όρους (ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο, αντικείμενο) (ΣΑΕ, σ. 13-16 & 45-62)

2. τους ονοματικούς προσδιορισμούς (ΣΑΕ, σ. 24-28 29-35)

3. το απαρέμφατο, τελικό, ειδικό, άναρθρο, ο συντακτικός ρόλος του και το υποκείμενό του (ΣΑΕ, σ. 84-89)

4. σημασία των εγκλίσεων στις ανεξάρτητες προτάσεις (ΣΑΕ, σ. 79-82)

5. υποθετικοί λόγοι (ΣΑΕ, σ. 148-155)

6. ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές, η μία κατηγορούμενο στην άλλη (ΣΑΕ σ. 59)

7. δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (ΣΑΕ σ. 139-144)

8. μετοχές (ΣΑΕ, σ. 89-97)

9. παρατακτική σύνδεση μεταξύ προτάσεων ή όρων (ΣΑΕ, σ. 129-138)

 

τώρα προσθέσαμε

10. αναφορικές προτάσεις,  επιθετική μετοχή και αναφορική πρόταση (ΣΑΕ, σελ. 159-162 και 90)

11. αναφορικές αντωνυμίες (ΣΑΕ, σελ. 106-108)

11. χρήση της δοτικής (ΣΑΕ, σελ. 33-34, 40-42, 49-51 και 115, 117)

12. απαρεμφατική πρόταση (ΣΑΕ, σελ. 158, 114 χρονική, 147-148 και 118 συμπερασματική, όρος ή συμφωνία 148 και 119-120)

 

 

β) γραμματική

1. προστακτική

2. σχηματισμός απαρεμφάτων των ρημάτων της Α΄ συζυγίας σε ενεργητική και παθητική φωνή (ΓΑΕ, σ. 164-198)

3. ευκτική και η προστακτική των βαρύτονων ρημάτων (ΓΑΕ, σ. 164-198)

4. πρωτόκλιτα και τριτόκλιτα ουσιαστικά (ΓΑΕ, σ. 45-50 και 58-88)

5. κλίση μετοχών με έμφαση στη μετοχή παθητικού αορίστου (ΓΑΕ, σ. 114-119)

6. συνηρημένα σε –άω/ ῶ (ΓΑΕ, σ. 200-202)

7. επίθετα σε –τέος και –τός (ΓΑΕ, σ. 261-262)

8. ρήματα: λέγω, γίγνομαι, τυγχάνω, νομίζω, λαμβάνω και το οἶδα, ἁλίσκομαι, ὠνοῦμαι, εἶμι/ ἔρχομαι, πυνθάνομαι, ἔχω

 

 

τώρα προσθέσαμε

9. παραγωγή επιρρημάτων (ΓΑΕ σ. 271-272

10. Ανώμαλα παραθετικά, (ΓΑΕ, σελ. 123)

11. δεικτικές αντωνυμίες (ΓΑΕ, σελ. 187)

12. κράση, (ΓΑΕ σ. 27)

13. τριτόκλιτα ουσιαστικά (ΓΑΕ, σελ. 70) (ΓΑΕ, σελ. 69 και 87) (ΓΑΕ, σελ. 61 και 87)

14. στοχευμένη διδασκαλία του αόριστου β΄, πενήντα ρήματα με αόριστο β΄ (ΓΑΕ, σελ. 194-196)

15. ρήματα: δέμω (= οικοδομώ), κεῖμαι, εὕδω, φέρω/ φέρομαι, ὁράω-ῶ, ἔχω, γιγνώσκω/ γιγνώσκομαι, σπουδάζω/ σπουδάζομαι, ἄγω/ ἄγομαι

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.