ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας]

 σε αρχείο .doc
 

από τον κόσμο…

 

Ο Ισοκράτης είναι γνωστός ρήτορας της αρχαιότητας και ασχολήθηκε με όλα τα είδη του ρητορικού λόγου. Έγραψε και παραινετικούς λόγους, δηλαδή συμβουλές που απευθύνονταν σε πρόσωπα. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από λόγο με τη μορφή επιστολής προς τον γιο ενός φίλου του, τον Δημόνικο.

  

… στο κείμενο…

 

Ὅσοι μὲν οὖν πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους τοὺς προτρεπτικοὺς λόγους συγγράφουσιν, καλὸν μὲν ἔργον ἐπιχειροῦσιν, [4] οὐ μὴν περί γε τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας διατρίβουσιν·

[…]

[13] Πρῶτον μὲν οὖν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς μὴ μόνον θύων ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένων· ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῆς τῶν χρημάτων εὐπορίας σημεῖον, τοῦτο δὲ τῆς τῶν τρόπων καλοκαγαθίας τεκμήριον.

[…]

[14] Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας.

[…]

[15] Μήτε γέλωτα προπετῆ στέργε μήτε λόγον μετὰ θράσους ἀποδέχου· τὸ μὲν γὰρ ἀνόητον, τὸ δὲ μανικόν.

[…]

[18] Ἐὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής. Ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις· ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ μαθεῖν καὶ διδόμενόν τι ἀγαθὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖν.

[…]

[20] Τῷ μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ δὲ λόγῳ εὐπροσήγορος. Ἔστι δὲ φιλοπροσηγορίας μὲν τὸ προσφωνεῖν τοὺς ἀπαντῶντας, εὐπροσηγορίας δὲ τὸ τοῖς λόγοις αὐτοῖς οἰκείως ἐντυγχάνειν.

[…]

[24] Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις· ἔλπιζε γὰρ αὐτὸν καὶ περὶ σὲ γενέσθαι τοιοῦτον, οἷος καὶ περὶ ἐκείνους γέγονεν. Βραδέως μὲν φίλος γίγνου, γενόμενος δὲ πειρῶ διαμένειν.

[…]

[27] Εἶναι βούλου τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φιλόκαλος, ἀλλὰ μὴ καλλωπιστής. Ἔστι δὲ φιλοκάλου μὲν τὸ μεγαλοπρεπὲς, καλλωπιστοῦ δὲ τὸ περίεργον.

[…]

[30] Μίσει τοὺς κολακεύοντας ὥσπερ τοὺς ἐξαπατῶντας· ἀμφότεροι γὰρ πιστευθέντες τοὺς πιστεύσαντας ἀδικοῦσιν.

[…]

Βουλεύου μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δὲ ταχέως τὰ δόξαντα.

[…]

Πειρῶ τῷ μὲν σώματι εἶναι φιλόπονος, τῇ δὲ ψυχῇ φιλόσοφος, ἵνα τῷ μὲν ἐπιτελεῖν δύνῃ τὰ δόξαντα, τῇ δὲ προορᾶν ἐπίστῃ τὰ συμφέροντα.

Ισοκράτης, Προς Δημόνικον

 

ερωτήσεις κατανόησης

1. Ποια γνώμη έχει ο Ισοκράτης για το συμβουλευτικό έργο;

2. Βρες πέντε συμβουλές με τις οποίες συμφωνείς περισσότερο και εξήγησε γιατί.

 

 

… στη λέξη

α. συντακτικό (οι σχέσεις των λέξεων μεταξύ τους)

 

 

1. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι της πρότασης; Να τους εντοπίσεις σε τρία αποσπάσματα που θα διαλέξεις μόνος σου. (ΣΑΕ, σ. 13-16 & 45-62)

2. Βρες τέσσερις ονοματικούς προσδιορισμούς, δύο ομοιόπτωτους και δύο ετερόπτωτους. Θυμήσου ποιοι είναι οι ομοιόπτωτοι και ποιοι οι ετερόπτωτοι (ΣΑΕ, σ. 24-28 29-35) Πώς λέγονται οι προτάσεις που έχουν προσδιορισμούς; (ΣΑΕ, σ. 23)

3. Βρες ένα τελικό, ένα ειδικό και ένα άναρθρο απαρέμφατο. (ΣΑΕ 84-85)

4. Στο απόσπασμα [18] εντόπισε και χαρακτήρισε τον υποθετικό λόγο (ΣΑΕ 148-155)

 

β. γραμματική (οι τύποι των λέξεων)

1. Αναγνώρισε όσες προστακτικές μπορείς και βρες τα ρήματα στο α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής του ενεστώτα ενεργητικής φωνής. (π.χ. εὐσέβει: β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα, ρ. εὐσεβῶ)

 

 

 

όλο το κείμενο με το «κήρυγμα» προς Δημόνικον

εδώ .doc

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.