ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 [μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν]

 σε αρχείο .doc
 

από τον κόσμο…

 

Ο Ισοκράτης είναι γνωστός ρήτορας της αρχαιότητας και ασχολήθηκε με όλα τα είδη του ρητορικού λόγου. Έγραψε και παραινετικούς λόγους, δηλαδή συμβουλές που απευθύνονταν σε πρόσωπα. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από λόγο με τη μορφή επιστολής προς τον γιο ενός φίλου του, τον Δημόνικο (* βλέπε και Ν.Χ. Κεφαλίδη – Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία ελληνικά Α΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1995, σ. 28-33 http://users.sch.gr/stava/m/arx-a.pdf).

 

 … στο κείμενο…

  

Ζεὺς γὰρ Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσι καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρετὴν ἀθάνατον ἐποίησεν, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. [51] Οἷς δεῖ παραδείγμασι χρώμενόν σε ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθίας, καὶ μὴ μόνον τοῖς ὑφ' ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν ἀλλὰ καὶ τῶν ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανθάνειν καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν εἴ τι χρήσιμον εἰρήκασιν ἀναγιγνώσκειν. [52] Ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ' ἅπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν, ἀφ' ἑκάστου δὲ τὰ βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. Μόλις γὰρ ἄν τις ἐκ ταύτης τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπικρατήσειεν.

Ισοκράτης, προς Δημόνικον (απόσπασμα)

 

 

ερωτήσεις κατανόησης

Για ποιον λόγο ο Ισοκράτης αναφέρεται στον Ηρακλή και στον Τάνταλο;

Τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει ο Δημόνικος από το παράδειγμα που του αναφέρει ο Ισοκράτης;

Ο Δημόνικος θα πρέπει να αρκείται μόνο στις συμβουλές των ρητόρων; Από ποιους άλλους πρέπει να διδάσκεται;

Τι ακριβώς κάνει η μέλισσα; Πώς ταιριάζει το παράδειγμά της με την προηγούμενη συμβουλή του Ισοκράτη;

  

… στη λέξη

 

α. συντακτικό (οι σχέσεις των λέξεων μεταξύ τους)

1. Εντόπισε τα απαρέμφατα του κειμένου, βρες τον συντακτικό ρόλο τους και τα υποκείμενά τους (ΣΑΕ, 84-89)

2. Εντόπισε τον υποθετικό λόγο και χαρακτήρισέ τον (θυμήσου τους υποθετικούς λόγους ΣΑΕ, 148-152)

 

β. γραμματική (οι τύποι των λέξεων)

3. Αναγνωρίστε τα ουσιαστικά πρώτης κλίσης που περιέχονται στο κείμενο (ΓΑΕ, 45-50)

4. Εντοπίστε τα απαρέμφατα του κειμένου. Δείτε στην γραμματική πως σχηματίζονται τα απαρέμφατα των ρημάτων της Α΄ συζυγίας σε ενεργητική και παθητική φωνή (ΓΑΕ, σ. 164-198)

5. Βρες στο κείμενο τύπους του ρήματος λέγω.

 

 όλο το κείμενο με το «κήρυγμα» προς Δημόνικον

εδώ

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.