ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[Τοιοῦτος γίγνου...]

 σε αρχείο .doc
 

από τον κόσμο…

 Ο Ισοκράτης είναι γνωστός ρήτορας της αρχαιότητας και ασχολήθηκε με όλα τα είδη του ρητορικού λόγου. Έγραψε και παραινετικούς λόγους, δηλαδή συμβουλές που απευθύνονταν σε πρόσωπα. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από λόγο με τη μορφή επιστολής προς τον γιο ενός φίλου του, τον Δημόνικο (* βλέπε και Ν.Χ. Κεφαλίδη – Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία ελληνικά Α΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1995, σ. 117-123 http://users.sch.gr/stava/m/arx-a.pdf)

 

 

… στο κείμενο…

 [14] Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας. Ἄσκει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων μὴ τὰ πρὸς τὴν ῥώμην ἀλλὰ τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν· τούτου δ' ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. [15] Μήτε γέλωτα προπετῆ στέργε μήτε λόγον μετὰ θράσους ἀποδέχου· τὸ μὲν γὰρ ἀνόητον, τὸ δὲ μανικόν. Ἃ ποιεῖν αἰσχρὸν, ταῦτα νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι καλόν. Ἔθιζε σεαυτὸν εἶναι μὴ σκυθρωπὸν ἀλλὰ σύννουν· δι' ἐκεῖνο μὲν γὰρ αὐθάδης, διὰ δὲ τοῦτο φρόνιμος εἶναι δόξεις.

[…]

[18] Ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις. Ἐὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής.

προς Δημόνικον, 14-18

 

ερωτήσεις κατανόησης

θυμήσου όσα είδαμε στο Ισοκράτης, προς Δημόνικον (αποσπάσματα)

 

… στη λέξη

α. συντακτικό (οι σχέσεις των λέξεων μεταξύ τους)

1. Αναγνώρισε τις ευκτικές και τις προστακτικές του κειμένου. Δες τη σημασία που έχουν οι εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις (ΣΑΕ, 79-82)

2. Αναγνώρισε τον υποθετικό λόγο στο τέλος του κειμένου. Δοκίμασε να τον μεταφέρεις στα άλλα είδη (ΣΑΕ, 148-152).

β. γραμματική (οι τύποι των λέξεων)

3. Αναγνώρισε τις ευκτικές και τις προστακτικές του κειμένου. Ξαναθυμήσου πως σχηματίζεται η ευκτική και η προστακτική των βαρύτονων ρημάτων (ΓΑΕ, σ. 164-198)

 

… και κάποια συνηθισμένα ρήματα που υπάρχουν στο κείμενο

 

γίγνου

ἐπιτύχοις

νόμιζε

προσλάμβανε

γίγνομαι

ἐγιγνόμην

γενήσομαι

       γενηθήσομαι

ἐγενόμην

ἐγενήθην

γέγονα και γεγένημαι

ἐγεγόνην και ἐγεγενήμην

τυγχάνω

ἐτύγχανον

τεύξομαι

ἔτυχον

τετύχηκα

ἐτετυχήκειν

νομίζω

ἐνόμιζον

νομιῶ

ἐνόμισα

νενόμικα

(ἐνενομίκειν)

λαμβάνω

ἐλάμβανον

λήψομαι

ἔλαβον

εἴληφα

εἰλήφειν

4. δοκίμασε να σχηματίσεις τους τύπους της ευκτικής και της προστακτικής ενεστώτα και αορίστου (προσοχή στον αόριστο β΄)

 

 

όλο το κείμενο με το «κήρυγμα» προς Δημόνικον εδώ

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.