ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[Δοκε γάρ που τατα τος δούλοις μλλον τος λευθέροις πρέπειν]

 και σε .doc

 

με βάση το βιβλίο του Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ, 1995) σελ. 180-184

 

από τον κόσμο

Ως έργο του Πλούταρχου (46-120 μ.Χ.) αναφέρεται και η πραγματεία «Περί παίδων αγωγής». Εκεί αναπτύσσει τις παιδαγωγικές απόψεις του, που παρουσιάζουν και σήμερα ενδιαφέρον. Προσέξτε ότι ο Πλούταρχος δεν είναι συγγραφέας της κλασικής εποχής, αλλά μιμείται τη γλώσσα που μιλιόταν και γραφόταν σχεδόν πέντε αιώνες πριν. Η γλώσσα της εποχής του είναι αυτή που γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια.

 

στο κείμενο

Πλούταρχος, Περ παίδων αγωγς 12

 

Κκενό φημι, δεν τος παδας π τ καλ τν πιτηδευμάτων γειν παραινέσεσι κα λόγοις, μ μ Δία πληγας μηδ’ ακισμος. Δοκε γάρ που τατα τος δούλοις μλλον τος λευθέροις πρέπειν· ποναρκσι γρ κα φρίττουσι πρς τος πόνους, τ μν δι τς λγηδόνας τν πληγν, τ δ κα δι τς βρεις. παινοι δ κα ψόγοι πάσης εσν ακίας φελιμώτεροι τος λευθέροις, ο μν π τ καλ παρορμντες ο δ’ π τν ασχρν νείργοντες. Δε δ’ ναλλξ κα ποικίλως χρσθαι τας πιπλήξεσι κα τος παίνοις, κπειδάν ποτε θρασύνωνται, τας πιπλήξεσιν ν ασχύν ποιεσθαι, κα πάλιν νακαλεσθαι τος παίνοις κα μιμεσθαι τς τίτθας, ατινες πειδν τ παιδία κλαυθμυρίσωσιν, ες παρηγορίαν πάλιν τν μαστν πέχουσι. Δε δ’ ατος μηδ τος γκωμίοις παίρειν κα φυσν· χαυνονται γρ τας περβολας τν παίνων κα θρύπτονται.

 

βοήθεια

πιτήδευμα: ασχολία, επάγγελμα

πληγαὶ: χτύπημα

ακισμοὶ: βασανισμός, κακοποίηση

τίτθη: η παραμάνα, τροφός

θρύπτομαι: ξιπάζομαι

 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση το αρχαίο κείμενο

Με ποιον τρόπο πρέπει να φερόμαστε στα παιδιά;

Σε ποιους ταιριάζουν οι τιμωρίες; πού οδηγούν;

Σε ποιους ταιριάζουν οι επιβραβεύσεις; πού οδηγούν;

Με ποιον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται οι επιβραβεύσεις και οι παρατηρήσεις;

Για ποιον λόγο αναφέρονται οι παραμάνες (τροφοί); 

Τι πρόβλημα μπορεί να προκαλέσουν οι έπαινοι και τα εγκώμια;

 

στη λέξη

συντακτικό

1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις:

α) παραινέσεσι (ΣΑΕ, σελ. 40-42 και 115) δοτική οργανου

β) τος δούλοις (ΣΑΕ, σελ. 49) αντικείμενο του πρέπειν

γ) τος λευθέροις (ΣΑΕ, σελ. 33-34) δοτική αντικειμενική

δ) τας περβολας (ΣΑΕ, σελ. 40-42 και 117) δοτική οργανική αιτίας

 

γραμματική

2. Στην πρώτη περίοδο του κειμένου («Κκενό φημι… μηδ’ ακισμος».) να βρείτε και να κλίνετε στον ίδιον αριθμό τα τριτόκλιτα ουσιαστικά.

παδας (ΓΑΕ, σελ. 70)

πιτηδευμάτων (ΓΑΕ, σελ. 69 και 87)

παραινέσεσι (ΓΑΕ, σελ. 61 και 87)

 

3. Κκενό: από ποιες λέξεις αποτελείται; Να τις αναγνωρίσετε. Εξηγήστε την ορθογραφία του. (ΓΑΕ, σελ. 27 κράση και 187 δεικτικές αντωνυμίες)

 

 

 

δες και εδώ για τη χρήση της δοτικής

[με βάση το βιβλίο του Α.Β. Μουμτζάκη, Αρχαία Ελληνικά Α΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ, 1995) σελ. 180-184]

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.