ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 [μόλις αὐτοῦ σκέπουσι τὴν γαστέρα ἀσπίδες τρεῖς ἢ τέσσαρες]

 

από τον κόσμο…

Η γνώμη που είχαν οι αρχαίοι για τους αθλητές δεν ήταν ενιαία. Τα δύο αποσπάσματα αφορούν τον Μέγα Αλέξανδρο και το Επαμεινώνδα. Απ’ ότι φαίνεται υπήρχαν και αθλητές που δεν ήταν σύμφωνοι με το πρότυπο που φανταζόμαστε.

… στο κείμενο…

(Ἀλέξανδρος)

Ἐν δὲ τῇ Μιλήτῳ πολλοὺς ἀνδριάντας ἀθλητῶν θεασάμενος Ὀλύμπια καὶ Πύθια νενικηκότων ‘καὶ ποῦ τὰ τηλικαῦτα’ ἔφη ‘ἦν σώματα, ὅτε οἱ βάρβαροι ὑμῶν τὴν πόλιν ἐπολιόρκουν;’

(Ἐπαμεινώνδας)
Ἐπαμεινώνδου τοῦ Θηβαίου στρατηγοῦντος οὐδέποτε πανικὸς θόρυβος ἐνέπεσεν εἰς τὸ στρατόπεδον. Ἔλεγε δὲ τὸν ἐν πολέμῳ θάνατον εἶναι ἱερόθυτον. Τῶν δὲ ὁπλιτῶν δεῖν ἀπέφαινεν εἶναι τὸ σῶμα γεγυμνασμένον οὐκ ἀθλητικῶς μόνον ἀλλὰ καὶ στρατιωτικῶς· διὸ καὶ τοῖς πολυσάρκοις ἐπολέμει, καί τινα τοιοῦτον ἀπήλασε τῆς στρατιᾶς εἰπὼν ὅτι μόλις αὐτοῦ σκέπουσι τὴν γαστέρα ἀσπίδες τρεῖς ἢ τέσσαρες, δι´ ἣν οὐχ ἑώρακεν αὑτοῦ τὸ αἰδοῖον.

 

Πλούταρχος, αποφθεύγματα λακωνικά, Regum et imperatorum apophthegmata 180.A. και 192 C-D

 

βοήθεια λεξιλογική

ἱερόθυτος: αφιερωμένος στο θεό, προσφερόμενος ως θυσία

ἀπελαύνω: διώχνω (ἐλαύνω)

 

ερωτήσεις κατανόησης

1. Πού βρίσκεται ο Αλέξανδρος; Τι βλέπει; Τι αναρωτιέται;

2α. Τι κατάσταση επικρατούσε στο στρατό του Επαμεινώνδα; Πώς το κατάφερνε;

2β. Ποια άποψη είχε για το σώμα των φαντάρων;

2γ. Ποιους έδιωχνε και για ποιον λόγο; Τι συμπέρασμα βγάζουμε για την αθλητική και για την στρατιωτική γύμναση;

 

… στη λέξη…

σύνταξη

1. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις γενικές του κειμένου.

ΣΑΕ σελ. 29-32, 39-40, 46-48

γραμματική

2. Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις γενικές του κειμένου.

ΓΑΕ σελ. 45-48 (πρώτη κλίση), σελ. 117-118 (κλίση μετοχών σε -ῶν, -οῦσα, -οῦν και παρακειμένου), σελ. 136-137 (προσωπικές αντωνυμίες), σελ. 138-139 (οριστική, επαναληπτική αντωνυμία).

3. Θυμηθείτε το ρήμα ὁράω –ῶ και κάνετε χρονική αντικατάσταση του τύπου ἑώρακεν

4. Δείτε παρακάτω τους χρόνους του ρήματος φαίνω και κάντε χρονική αντικατάσταση του τύπου ἀπέφαινεν και στις δύο φωνές

Φαίνω: φανερώνω, γνωστοποιώ, καταγγέλλω

φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, (ἐπεφάγκειν)

φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι & φανήσομαι, ἐφηνάμην & ἐφάνην & ἐφάνθην, πέφασμαι & πέφηνα, (ἐπεφάσμην & ἐπεφήνην)

 

Μην ξεχάσετε τη μετάφραση του κειμένου J

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.