ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

[καίπερ οὐ κοσμίου προεστῶσαν ἐργασίας] 

 και σε .doc

από τον κόσμο…

Ο Πλούταρχος (περ. 45μ.Χ.-120) γεννήθηκε στη Βοιωτία και ασχολήθηκε με την ιστορία και τις βιογραφίες διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων. Είναι γνωστό το έργο του Βίοι Παράλληλοι. Εκτός από την ενασχόλησή του με τη συγγραφή ήταν ιερέας στους Δελφούς και απέκτησε και την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Ασχολήθηκε και με τη ζωή του Περικλή (περ. 495-429 π.Χ.), του γνωστού Αθηναίου στρατηγού. Στο απόσπασμα που θα δούμε μιλά για την Ασπασία (περ. 470 – περ. 400 π.Χ.).

 

… στο κείμενο…

Πλούταρχος, Περικλής 24, 3-4

Τὴν δ' Ἀσπασίαν οἱ μὲν ὡς σοφήν τινα καὶ πολιτικὴν ὑπὸ τοῦ Περικλέους σπουδασθῆναι λέγουσι· καὶ γὰρ Σωκράτης ἔστιν ὅτε μετὰ τῶν γνωρίμων ἐφοίτα, καὶ τὰς γυναῖκας ἀκροασομένας οἱ συνήθεις ἦγον ὡς αὐτήν, καίπερ οὐ κοσμίου προεστῶσαν ἐργασίας οὐδὲ σεμνῆς, ἀλλὰ παιδίσκας ἑταιρούσας τρέφουσαν· Αἰσχίνης δέ φησι καὶ Λυσικλέα τὸν προβατοκάπηλον ἐξ ἀγεννοῦς καὶ ταπεινοῦ τὴν φύσιν Ἀθηναίων γενέσθαι πρῶτον, Ἀσπασίᾳ συνόντα μετὰ τὴν Περικλέους τελευτήν.

 

βοήθεια

σπουδάζω: ασχολούμαι σοβαρά με κάτι, σπουδάζομαι (εξετάζομαι σοβαρά, γίνομαι αντικείμενο σεβασμού)

ὅτε:  [ὅς, ἥ, ὅ + επίθημα –τε] χρ. όταν, αιτ. επειδή, αφού

ὅτε:  αν δεν, εκτός αν

ἔστιν ὅτε : κάποτε, κάποιες φορές

ὅτε: μεν… ὅτε: δε: άλλοτε έτσι… άλλοτε αλλιώς

προεστῶσαν: μετοχή παρακειμένου, θηλυκό, του ρ. προΐσταμαι

 

απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση το αρχαίο κείμενο

5. Προσπαθήστε να μεταφράσετε το κείμενο.

(Στα δύσκολα σημείο και εκεί που δε μπορείτε προσπαθήστε να κατανοήσετε από τα συμφραζόμενα. Σκεφτείτε ό,τι σχετικό ξέρετε για την αρχαιότητα, σκεφτείτε το νόημα όλου του κειμένου. Προσπαθήστε να κάνετε αναλυτική σύνταξη).

 

… στη λέξη

συντακτικό

1. Να αναγνωρίσεις συντακτικά κάθε λέξη του αποσπάσματος:

«Αἰσχίνης δέ φησι καὶ Λυσικλέα τὸν προβατοκάπηλον ἐξ ἀγεννοῦς καὶ ταπεινοῦ τὴν φύσιν Ἀθηναίων γενέσθαι πρῶτον, Ἀσπασίᾳ συνόντα μετὰ τὴν Περικλέους τελευτήν».

 

γραμματική

1. σπουδασθῆναι: να γράψεις όλα τα απαρέμφατα σε ενεργητική και μέση φωνή. Επίσης, να γράψεις το β’ ενικό οριστικής σε όλους τους χρόνους και προστακτικής όπου υπάρχει.

σπουδάζω, ἐσπούδαζον, σπουδάσομαι, ἐσπούδασα, ἐσπούδακα, ἐσπουδάκειν

σπουδάζομαι, ἐσπουδαζόμην, σπουδασθήσομαι, ἐσπουδάσθην, ἐσπούδασμαι, ἐσπουδάσμην

2. ἦγον: να κάνεις γραμματική αναγνώριση του τύπου και χρονική αντικατάσταση.

γω, ἦγον, ἄξω, ἤγαγον (ἀγάγ‑) και ἦξα, ἀγήοχα και ἦχα ἀγηόχειν και ἤχειν

ἄγομαι, ἠγόμην, ἄξομαι και ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην και ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην

3. γενέσθαι: να γράψεις όλα τα απαρέμφατα και όλες τις μετοχές (το ρήμα «γίγνομαι» μας είναι γνωστό από προηγούμενα μαθήματα)

4. λέγουσι: να κάνεις χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση (το ρήμα «λέγω» μας είναι γνωστό από προηγούμενα μαθήματα)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.