ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

τεστ

(το τεστ σε .doc και σε .pdf)

 

αναγνώριση και την αναπαραγωγή τύπων της γραμματικής (Α)

(παραδοσιακή εκφώνηση)

 

αναγνώριση

 

Να αναγνωριστούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι:

γίγνεσθαι

ἔγνωσαν

εἷλον

εἴρηκα

ἔλαχον

πάσχειν

ἀποβαίνειν

ἐπράχθη

τυγχάνει

ἔχουσιν

 

 

αναπαραγωγή

 

Να γραφούν οι τύποι των ρημάτων

γίγνεσθαι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου

ἔγνωσαν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο

εἷλον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή

εἴρηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

ἔλαχον: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

πάσχειν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα

ἀποβαίνειν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή

ἐπράχθη: το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.

τυγχάνει: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού

ἔχουσιν: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

 

 

 

 

αναγνώριση και την αναπαραγωγή τύπων της γραμματικής (Β)

(πρόταση εκφώνησης)

 

αναγνώριση

 

 

Να τοποθετηθούν οι παρακάτω τύποι στη σωστή θέση του πίνακα (σε .doc και σε .pdf) και μετά να γραφούν τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν (ανάλογα με τον τύπο: φωνή, χρόνος, έγκλιση, αριθμός, πρόσωπο)

γίγνεσθαι

ἔγνωσαν

εἷλον

εἴρηκα

ἔλαχον

πάσχειν

ἀποβαίνειν

ἐπράχθη

τυγχάνει

ἔχουσιν

 

 

αναπαραγωγή

 

Να γραφούν οι τύποι των ρημάτων

γίγνεσθαι: αόριστος β΄ ευκτική πληθυντικός πρώτο πρόσωπο

ἔγνωσαν: ίδιος χρόνος ευκτική ενικός γ΄ πρόσωπο

εἷλον: μέση φωνή ενεστώτας υποτακτική πληθυντικός δεύτερο πρόσωπο

εἴρηκα: ίδια φωνή αορίστου β΄ οριστική πληθυντικός δεύτερο πρόσωπο

ἔλαχον: ίδια φωνή ενεστώτας προστακτική πληθυντικός β΄ πρόσωπο

πάσχειν: μέλλοντας οριστική ενικός γ΄ πρόσωπο

ἀποβαίνειν: ίδια φωνή αόριστος δεύτερος προστακτική ενικός δεύτερο πρόσωπο

ἐπράχθη: ίδια φωνή παρακειμένου προστακτικής ενικός γ΄ πρόσωπο

τυγχάνει: παρατατικού (οριστική) πληθυντικός τρίτο πρόσωπο

ἔχουσιν: ίδια φωνή αορίστου β΄ ευκτική ενικός α΄ πρόσωπο

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.