ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 

 

κατηγορούμενο του αντικειμένου και επιρρηματικό κατηγορούμενο

 

Από το κείμενο στη λέξη, στο συντακτικό της ρόλο και στο γραμματικό της τύπο. Από τη γνώση της γλώσσας στη γνώση για τη γλώσσα.

Από τα νεοελληνικά στα αρχαία, δηλαδή από τα γνωστά στα άγνωστα. Επισήμανση των διαφορών που έχει η αρχαία ελληνική γλώσσα από τη νεοελληνική και εξήγηση αυτών των διαφορών.

 

Πώς εφαρμόζονται πρακτικά τα παραπάνω; Ακολουθούν δύο παράδειγματα που «γεννήθηκαν» κατά τη διδασκαλία.

 

κατηγορούμενο του αντικειμένου

 

1. Αφορμή συζήτησης γίνεται ο ορισμός του απουσιολόγου της τάξης. Από τη συζήτηση εύκολα οδηγούμαστε στη φράση ότι

το σχολείο όρισε τον Ηλία απουσιολόγο

 

καλούνται οι μαθητές να παράγουν φράσεις με ανάλογη δομή. Κρατώντας μόνο τις εύστοχες έχουμε:

Ο δήμαρχος όρισε το Γιώργο (ως/σαν) υπεύθυνο

Το σχολείο επέλεξε τον Ηλία απουσιολόγο

Το κείμενο παρουσιάζει την Ελλάδα προοδευτική

Οι μαθητές εξέλεξαν το Μάριο πρόεδρο

 

παρατηρούμε ότι αποδίδουν ιδιότητα στο αντικείμενο

 

επίσης παρατηρούμε την ομοιότητα που έχουν φράσεις και διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη δομή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ορισμένα ρήματα

 

Ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν φράση με ανάλογη δομή στο 2.1.16 των ελληνικών του Ξενοφώντα:

 

ο δ’ θηναοι κ τς Σμου ρμμενοι τν βασιλως κακς ποουν, κα π τν Χον κα τν φεσον ππλεον, κα παρεσκευζοντο πρς ναυμαχαν, κα στρατηγος πρς τος πρχουσι προσελοντο Μνανδρον, Τυδα, Κηφισδοτον.

 

εντοπίζεται η φράση:

Ο θηναοι προσελοντο Μνανδρον, Τυδα, Κηφισδοτον στρατηγος

 

Η ορολογία του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ονομάζει τη λέξη στρατηγούς «κατηγορούμενο του αντικειμένου»

 

και παραπέμπουμε στη σελ. 59 παρ. 58 του σχολικού συντακτικού που συνέταξε ο Α.Β. Μουμτζάκης

 

επιρρηματικό κατηγορούμενο

 

2. Αφορμή συζήτησης μπορεί να γίνει η προσέλευση των μαθητών στην τάξη μετά από το διάλειμμα.  Από τη συζήτηση εύκολα οδηγούμαστε στη φράση ότι

ο Λευτέρης ήρθε τελευταίος

 

καλούνται οι μαθητές να παράγουν φράσεις με ανάλογη δομή. Κρατώντας μόνο τις εύστοχες έχουμε:

Ο Χ. ήρθε τέταρτος (σειρά)

Ο Χ. έφυγε αγχωμένος (κατάσταση)

Ο Χ. δούλευε πρωινός (χρόνο)

Ο Χ. έφτασε βιαστικός (τρόπο)

Ο Χ. παντρεύτηκε γέρος (ηλικία)

 

παρατηρούμε ότι εκφράζουν επιρρηματικές σχέσεις

 

επίσης παρατηρούμε την ομοιότητα που έχουν φράσεις και διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη δομή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ορισμένα ρήματα (που δείχνουν κυρίως κίνηση)

 

Ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν φράση με ανάλογη δομή στο 2.1.17 των ελληνικών του Ξενοφώντα:

 

Λσανδρος δ’ κ τς Ῥόδου παρ τν ωναν κπλε πρς τν λλσποντον πρς τε τν πλοων τν κπλουν καὶ ἐπ τς φεστηκυας ατν πλεις. νγοντο δ κα οἱ Ἀθηναοι κ τς Χου πελγιοι·

 

εντοπίζεται η φράση:

οἱ Ἀθηναοι νγοντο πελγιοι

 

Η ορολογία του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ονομάζει τη λέξη πελγιοι «επιρρηματικό κατηγορούμενο»

 

και παραπέμπουμε στη σελ. 15 παρ. 11 του σχολικού συντακτικού που συνέταξε ο Α.Β. Μουμτζάκης

 

Βασίλης Συμεωνίδης

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.