ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

α΄ λυκείου διαγώνισμα τετραμήνου

 

Ξενοφώντας, βιβλίο Β΄ κεφ. 1 παρ. 27

 

27. Λύσανδρος δ᾿ἐπεὶ ᾖν ἡμέρα πέμπτη επιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ᾽αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπάν κατίδωσιν αὐτοὺς, ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὃπερ ἐποίουν πολύ μᾶλλον καθ᾽ἑκάστην ἡμέραν , τὰ τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὃτι οὐκ ἀντανῆγεν) ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ᾽αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατά μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε.

 

Ερωτήσεις 

 

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα χωρίς την παρένθεση.

μονάδες 40

  1. Να χαρακτηρίσετε το Λύσανδρο με βάση το κείμενο (παρ. 27). Δικαιολογήστε τον χαρακτηρισμό.

μονάδες 15

  1. Ποιες είναι οι ενέργειες των Αθηναίων σύμφωνα με το κείμενο; Πώς τις κρίνετε;

μονάδες 15

  1. α. Να γραφεί ο ίδιος τύπος σε όλους τους χρόνους, στην ίδια φωνή: εἶπε.
    β. Να γραφούν οι κλιτοί τύποι στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται: «Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε

μονάδες 10

  1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι λέξεις του κειμένου: πέμπτη, ἐκβεβηκότας, Λυσάνδρου, ταῦτα

μονάδες 10

  1. Να βρείτε στο κείμενο μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ελληνικής για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις της νεοελληνικής: απαγωγή, διάβαση, διασκέδαση, λόγος.

μονάδες 10

 


 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.