ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

α΄ λυκείου διαγώνισμα τετραμήνου

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, B, I, 28-29

 

Λύσανδρος δεθςσήμανεν τν ταχίστην πλεν, συμπαρει δκαΘώραξ τπεζνχων. Κόνων δὲ ἰδών τνπίπλουν, ἐσήμανεν ες τς νας βοηθεν κατκράτος. Διασκεδασμένων δτννθρώπων, αμν τν νεν δίκροτοισαν, αδμονόκροτοι, αδὲ  παντελς κεναὶ· ἡ δΚόνωνος καὶ ἄλλαι περατόνπτπλήρειςνήχθησανθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τς δ᾽ ἄλλας πάσας Λύσανδροςλαβε πρς τγῇ.Τος δπλείστουςνδραςν τγσυνέλεξεν· οδκαὶ ἒφυγον ες ττειχύδρια.

Κόνων δταςννέα ναυσφεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τνθηναίων τπράγματα διεφθαρμένα, κατασχώνπί τνβαρνίδα τν Λαμψάκουκρανλαβεν ατόθεν τμεγάλα τν Λυσάνδρου νενστία, καατς μνκτναυσνπέπλευσε παρΕαγόραν ες Κύπρον, ἡ δΠάραλος ες τςθήναςπαγγελοσα τγεγονότα.

 

 

Ι. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Λύσανδρος δεθς πρς τγῇ.»

μονάδες 30/100

ΙΙ.1.α. Το κείμενο αναφέρεται στην ήττα των Αθηναίων. Πώς εξηγείται η ήττα τους ενώ ήταν ανώτεροι στη θάλασσα;

μονάδες 15/100

ΙΙ.1.β. Να χαρακτηρίσετε τον Κόνωνα με βάση την αντίδρασή του όπως περιγράφεται στο κείμενο: «Κόνων δταςννέα … ἀπαγγελοσα τγεγονότα.»

μονάδες 15/100

ΙΙ.2.α. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες:

 

 

 

 

εδώ γράψτε το σωστό αριθμό

1

κράτος

ουσιαστικό γ΄ κλίσης

α

 

 

2

γεγονότα

μετοχή παρακειμένου

β

 

 

3

λαβεν

οριστική αορίστου β΄

γ

 

 

4

πέπλευσε

οριστική αορίστου

δ

 

 

5

στία

ουσιαστικό β΄ κλίσης

ε

 

 

6

φεύγων

μετοχή ενεστώτα

ζ

 

 

7

κραν

ουσιαστικό α΄ κλίσης

η

 

 

8

βοηθεν

απαρέμφατο ενεστώτα

θ

 

 

μονάδες 8/100

 

ΙΙ.2.β. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις

 

σωστό

λάθος

1

νήχθησαν: είναι  οριστική παθητικού αορίστου του ρ. ἀνάγω

 

 

 

2

φυγον: είναι οριστική παρατατικού του ρ. φεύγω

 

 

 

3

συνέλεξεν: είναι υποτακτική αορίστου του ρ. συλλέγω

 

 

 

4

γνω: είναι οριστική αορίστου β΄ του ρ. γιγνώσκω

 

 

 

μονάδες 4/100

 

ΙΙ.2.γ. Να γραφούν οι παρακάτω τύποι στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται:

νεν:

 

λαβεν:

 

διασκεδασμένων:

 

μονάδες 3/100

 

ΙΙ.3.α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις:

 

σωστό

λάθος

1

πλεν: είναι αντικείμενο στο σήμανεν

 

 

 

2

διασκεδασμένων: το υποκείμενο της μετοχής είναι βασικός όρος της πρότασης

 

 

 

3

κενα: κατηγορούμενο στο αμν

 

 

 

4

Κόνωνος: είναι ονοματικός ετερρόπτωτος προσδιορισμός, γενική κτητική

 

 

 

5

πλείστους: είναι ονοματικός ετερρόπτωτος προσδιορισμός, γενική συνόλου

 

 

 

6

διεφθαρμένα: είναι αιτιολογική μετοχή

 

 

 

7

ατόθεν: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου

 

 

 

8

ες Κύπρον: είναι επιρρηματικός προσδιορισμός τόπου

 

 

 

9

δΠάραλος: είναι υποκείμενο της μετοχής παγγελοσα

 

 

 

μονάδες 9/100

 

ΙΙ.3.β. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων:

 

θρόαι: είναι………………………………………..γιατί………………………………………..

 

τμεγάλα: είναι……………………………………….στο………………………………..

 

παγγελοσα: είναι ………………………….μετοχή

 

τγεγονότα: είναι ………………………….μετοχή

μονάδες 6/100

 

ΙΙ.4. Να βρείτε στο αρχαίο κείμενο λέξεις ομόρριζες με τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής:

 

σχήμα

 

αόρατος

 

διασκέδαση

 

αγωγή

 

κατάληψη

 

μονάδες 10/100

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.