ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

α΄ λυκείου διαγώνισμα τετραμήνου
 

Α’  ΚΕΙΜΕΝΟ

Ξενοφώντας, βιβλίο Β΄ κεφ. 2 παρ. 16-17

 

[2.2.16] τοιοτων δ ντων Θηραμνης επεν ν κκλησίᾳ τι ε βολονται ατν πμψαι παρ Λσανδρον, εδς ξει Λακεδαιμονους πτερον ξανδραποδσασθαι τν πλιν βουλμενοι ντχουσι περ τν τειχν πστεως νεκα. πεμφθες δ διτριβε παρ Λυσνδρ τρες μνας κα πλεω, πιτηρν πτε θηναοι μελλον δι τ πιλελοιπναι τν στον παντα τι τις λγοι μολογσειν.

 

[2.2.17] πε δ κε τετρτ μην, πγγειλεν ν κκλησίᾳ τι ατν Λσανδρος τως μν κατχοι, ετα κελεοι ες Λακεδαμονα ἰέναι· ο γρ εναι κριος ν ρωττο π’ ατο, λλ τος φρους. μετ τατα ρθη πρεσβευτς ες Λακεδαμονα ατοκρτωρ δκατος ατς. [2.2.18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Για ποιο λόγο έστειλαν οι Αθηναίοι το Θηραμένη στον Λύσανδρο;

2. Απάντησε σα να είσαι ο Θηραμένης: τι λες όταν επιστρέφεις μετά από τέσσερις μήνες στους συμπατριώτες σου;
(παλιότερα ζητιόταν η μετάφραση: Από το  κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ… εἰς Λακεδαμονα ἰέναι»·

μονάδες 40/100

3. Να χαρακτηρίσετε το Θηραμένη (από το σύνολο του κειμένου που σας δίνεται)

μονάδες 15/100

4. Ο Λύσανδρος δεν αποφασίζει ο ίδιος για όσα τον ρωτά ο Θηραμένης και τον στέλνει στους εφόρους. Γιατί; Για ποιο λόγο στέλνει και τον Αριστοτέλη στους εφόρους;

μονάδες 15/100

5. α. Να γράψεις τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: τὴν πόλιν, τὸν σῖτον, ἐκκλησίᾳ , τοὺς ἐφόρους, πρεσβευτὴς

β. ὄντων:  ποιου ρήματος είναι η μετοχή; Να γράψεις την οριστική μέλλοντα του ρήματος.

μονάδες 10/100

6. Να βρείτε τα υποκείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων: ὄντων, πέμψαι,  εἰδὼς, ἐξανδραποδίσασθαι, πεμφθεὶς, ἐπιλελοιπέναι ὁμολογήσειν, ἰέναι, εἶναι (το πρώτο του κειμένου), ὄντα, εἶναι (το δεύτερο του κειμένου)
(το τελευταίο).

μονάδες 10/100

7. Να βρεις στο αρχαίο κείμενο μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της νεοελληνικής: ουσία, είδηση, προϊόν, εκπομπή, κρατικός.

μονάδες 10/100

 

Γράφεις όλες τις απαντήσεις στην κόλλα. Καλή επιτυχία!

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.