ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

α΄ λυκείου διαγώνισμα τετραμήνου
 

Α’  ΚΕΙΜΕΝΟ

Ξενοφώντας, βιβλίο Β΄ κεφ. 2 παρ. 17-18

 

[2.2.17] ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.

[2.2.18] Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα, ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.
 

Β’. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1.      Να μεταφράσεις το απόσπασμα: «μετὰ ταῦτα ᾑρέθη... εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου».

μονάδες 40/100

2.      Για ποια πράξη του Λύσανδρου μιλά ο Ξενοφώντας στο 2.18; Πώς την εξηγείς;

μονάδες 15/100

3.      Ποια είναι η στάση των Αθηναίων σχετικά με όσα τους λέει ο Θηραμένης στο 2.17; Πώς την εξηγείς;

μονάδες 15/100

4.      Να βρεις όλα τα κατηγορούμενα σ’ ολόκληρο το κείμενο που δίνεται.

μονάδες 10/100

5.     α. εἶναι, να γράψεις το α’ ενικό πρόσωπο ευκτικής και προστακτικής του ενεστώτα.

6.     β. πρεσβευτὴς, να γράψεις τη δοτική του πληθυντικού αριθμού.

        γ. Στην παρακάτω φράση να βρεις όλες τις λέξεις που βρίσκονται στον πληθυντικό αριθμό και μετά να γράψεις την ίδια πτώση του ενικού αριθμού για κάθε λέξη που έχει ενικό: Λύσανδρος τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην.

        δ. ἔπεμψεν, να γράψεις το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής του ενεστώτα, παρατατικού μέλλοντα και αορίστου.

μονάδες 10/100

7.      Να βρεις στο αρχαίο κείμενο μία ομόρριζη λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της νεοελληνικής: ουσία, προϊόν, πομπός, πρόσκληση, σχέση.

μονάδες 10/100

 

Γράφεις όλες τις απαντήσεις στην κόλλα. Καλή επιτυχία!

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.