ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Να αποδώσετε σε πρώτο πρόσωπο τα λόγια του Κριτία προς τους βουλευτές.

 

Ξενοφώντας, Ελληνικά

[2.3.51] πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν· Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ’ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν.

 

 

(Εγώ) πιστεύω βουλευτές ότι ένας σωστός ηγέτης (δηλαδή εγώ), όταν βλέπει τους φίλους του να τους ξεγελάνε1, έχει χρέος να το εμποδίζει. Αυτό θα κάνω (και εγώ) λοιπόν. Άλλωστε αυτοί που στέκονται εκεί πέρα (που τους έβαλα εγώ) λένε πως δε θα μας το επιτρέψουν να αφήσουμε ελεύθερο κάποιον που βλάπτει την ολιγαρχία. Τώρα με την καινούρια νομοθεσία (που εγώ έκανα) κανένας από τους τρεις χιλιάδες δε θα μπορεί να θανατωθεί χωρίς τη δική σας ψήφο, ενώ οι τριάντα, δηλαδή εγώ, έχω το δικαίωμα να σκοτώσω όποιον θέλω. Εγώ λοιπόν (επειδή είμαι μάγκας) διαγράφω τον Θηραμένη από τον κατάλογο με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας και τον καταδικάζουμε σε θάνατο (αν διαφωνήσει κανένας θα του πω εγώ…).

 

Λεωνίδας 2011-12

 

1. να ξεγελιούνται

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.