ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

 

Ξενοφών, ελληνικά, Β,1-Β,3 τα κείμενα που διδάσκονται στην α΄ λυκείου

 

[2.1.16] ο δ’ θηναοι κ τς Σμου ρμμενοι τν βασιλως κακς ποουν, κα π τν Χον κα τν φεσον ππλεον, κα παρεσκευζοντο πρς ναυμαχαν, κα στρατηγος πρς τος πρχουσι προσελοντο Μνανδρον, Τυδα, Κηφισδοτον.
 

[2.1.17] Λσανδρος δ’ κ τς Ῥόδου παρ τν ωναν κπλε πρς τν λλσποντον πρς τε τν πλοων τν κπλουν καὶ ἐπ τς φεστηκυας ατν πλεις. νγοντο δ κα οἱ Ἀθηναοι κ τς Χου πελγιοι·

 

[2.1.18] γρ σα πολεμα ατος ν. Λσανδρος δ’ ξ βδου παρπλει ες Λμψακον σμμαχον οσαν θηναων· κα ο βυδηνο κα ο λλοι παρσαν πεζ. γετο δ Θραξ Λακεδαιμνιος.
 

[2.1.19] προσβαλντες δ τ πλει αροσι κατ κρτος, κα διρπασαν ο στρατιται οσαν πλουσαν κα ονου κα στου κα τν λλων πιτηδεων πλρη· τ δ λεθερα σματα πντα φκε Λσανδρος.

 

[2.1.20] ο δ’ θηναοι κατ πδας πλοντες ρμσαντο τς Χερρονσου ν λαιοντι ναυσν γδοκοντα κα κατν. νταθα δ ριστοποιουμνοις ατος γγλλεται τ περ Λμψακον, κα εθς νχθησαν ες Σηστν.

 

[2.1.21] κεθεν δ’ εθς πισιτισμενοι πλευσαν ες Αγς ποταμος ντον τς Λαμψκου· διεχε δ’ ὁ Ἑλλσποντος τατ σταδους ς πεντεκαδεκα. νταθα δ δειπνοποιοντο.

 

[2.1.22] Λσανδρος δ τ πιοσ νυκτ, πεὶ ὄρθρος ν, σμηνεν ες τς νας ριστοποιησαμνους εσβανειν, πντα δ παρασκευασμενος ς ες ναυμαχαν κα τ παραβλματα παραβλλων, προεπεν ς μηδες κινσοιτο κ τς τξεως μηδ νξοιτο.

 

[2.1.23] ο δ θηναοι μα τ λίῳ νσχοντι π τ λιμνι παρετξαντο ν μετπ ς ες ναυμαχαν. πε δ οκ ντανγαγε Λσανδρος, κα τς μρας ψ ν, ππλευσαν πλιν ες τος Αγς ποταμος.

 

[2.1.24] Λσανδρος δ τς ταχστας τν νεν κλευσεν πεσθαι τος θηναοις, πειδν δ κβσι, κατιδντας τι ποιοσιν ποπλεν κα ατ ξαγγελαι. κα ο πρτερον ξεββασεν κ τν νεν πρν αται κον. τατα δ’ ποει ττταρας μρας· κα ο θηναοι πανγοντο.

 

[2.1.25] λκιβιδης δ κατιδν κ τν τειχν τος μν θηναους ν αγιαλ ρμοντας κα πρς οδεμι πλει, τ δ’ πιτδεια κ Σηστο μετιντας πεντεκαδεκα σταδους π τν νεν, τος δ πολεμους ν λιμνι κα πρς πλει χοντας πντα, οκ ν καλ φη ατος ρμεν, λλμεθορμσαι ες Σηστν παρνει πρς τε λιμνα κα πρς πλιν·

 

[2.1.26] ο ντες ναυμαχσετε, φη, ταν βολησθε. ο δ στρατηγο, μλιστα δ Τυδες κα Μνανδρος, πιναι ατν κλευσαν· ατο γρ νν στρατηγεν, οκ κενον. κα μν χετο.

 

 [2.1.27] Λσανδρος δ’, πε ν μρα πμπτη πιπλουσι τος θηναοις, επε τος παρ’ ατο πομνοις, πν κατδωσιν ατος κβεβηκτας κα σκεδασμνους κατ τν Χερρνησον, περ ποουν πολ μλλον καθ’ κστην μραν, τ τε σιτα πρρωθεν νομενοι κα καταφρονοντες δ το Λυσνδρου, τι οκ ντανγεν, ποπλοντας τομπαλιν παρ’ ατν ραι σπδα κατ μσον τν πλον. ο δ τατα ποησαν ς κλευσε.

 

[2.1.28] Λσανδρος δ’ εθς σμηνε τν ταχστην πλεν· συμπαρει δ κα Θραξ τ πεζν χων. Κνων δ δν τν ππλουν, σμηνεν ες τς νας βοηθεν κατ κρτος. διεσκεδασμνων δ τν νθρπων, α μν τν νεν δκροτοι σαν, α δ μονκροτοι, α δ παντελς κενα· δ Κνωνος κα λλαι περ ατν πτ πλρεις νχθησαν θραι κα Πραλος, τς δ’ λλας πσας Λσανδρος λαβε πρς τ γ. τος δ πλεστους νδρας ν τ γ συνλεξεν· ο δ κα φυγον ες τ τειχδρια.

 

[2.1.29] Κνων δ τας ννα ναυσ φεγων, πε γνω τν θηναων τ πργματα διεφθαρμνα, κατασχν πτν βαρνδα τν Λαμψκου κραν λαβεν ατθεν τ μεγλα τν Λυσνδρου νεν στα, κα ατς μν κτναυσν ππλευσε παρ’ Εαγραν ες Κπρον, δ Πραλος ες τς θνας παγγελοσα τ γεγοντα.

 

[2.1.30] Λσανδρος δ τς τε νας κα τος αχμαλτους κα τλλα πντα ες Λμψακον πγαγεν, λαβε δ κα τν στρατηγν λλους τε κα Φιλοκλα κα δεμαντον. δ’ μρ τατα κατειργσατο, πεμψε Θεπομπον τν Μιλσιον λστν ες Λακεδαμονα παγγελοντα τ γεγοντα, ς φικμενος τριταος πγγειλε.

 

[2.1.31] μετ δ τατα Λσανδρος θροσας τος συμμχους κλευσε βουλεεσθαι περ τν αχμαλτων. νταθα δ κατηγοραι γγνοντο πολλα τν θηναων, τε δη παρενενομκεσαν κα ψηφισμνοι σαν ποιεν, ε κρατσειαν τ ναυμαχίᾳ, τν δεξιν χερα ποκπτειν τν ζωγρηθντων πντων, κα τι λαβντες δο τριρεις, Κορινθαν κα νδραν, τος νδρας ξ ατν πντας κατακρημνσειαν· Φιλοκλς δ’ ν στρατηγς τν θηναων, ς τοτους διφθειρεν.

 

[2.1.32] λγετο δ κα λλα πολλ, κα δοξεν ποκτεναι τν αχμαλτων σοι σαν θηναοι πλν δειμντου, τι μνος πελβετο ν τῇ ἐκκλησίᾳ το περ τς ποτομς τν χειρν ψηφσματος· τιθη μντοι π τινων προδοναι τς νας.  Λσανδρος δ Φιλοκλα πρτον ρωτσας, ς τος νδρους κα Κορινθους κατεκρμνισε, τ εη ξιος παθεν ρξμενος ες λληνας παρανομεν, πσφαξεν.

 

[2.2.1] πε δ τ ν τ Λαμψκ κατεστσατο, πλει π τ Βυζντιον κα Καλχηδνα. ο δ’ ατν πεδχοντο, τος τν θηναων φρουρος ποσπνδους φντες. ο δ προδντες λκιβιδ τ Βυζντιον ττε μν φυγον ες τν Πντον, στερον δ’ ες θνας κα γνοντο θηναοι.

 

[2.2.2] Λσανδρος δ τος τε φρουρος τν θηναων κα ε τιν που λλον δοι θηναον, ππεμπεν ες τς θνας, διδος κεσε μνον πλουσιν σφλειαν, λλοθι δ’ ο, εδς τι σ ν πλεους συλλεγσιν ες τ στυ κα τν Πειραι, θττον τν πιτηδεων νδειαν σεσθαι. καταλιπν δ Βυζαντου κα Καλχηδνος Σθενλαον ρμοστν Λκωνα, ατς ποπλεσας ες Λμψακον τς νας πεσκεαζεν.

 

[2.2.3] ν δ τας θναις τς Παρλου φικομνης νυκτς λγετο συμφορ, κα ομωγ κ το Πειραις δι τν μακρν τειχν ες στυ δικεν, τερος τ τρ παραγγλλων· στ’ κενης τς νυκτς οδες κοιμθη, ο μνον τος πολωλτας πενθοντες, λλ πολ μλλον τι ατοὶ ἑαυτος, πεσεσθαι νομζοντες οα ποησαν Μηλους τε Λακεδαιμονων ποκους ντας, κρατσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιας κα Σκιωναους κα Τορωναους κα Αγιντας καὶ ἄλλους πολλος τν λλνων.

 

 [2.2.4] τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν. καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν.

 

[2.2.16] τοιοτων δ ντων Θηραμνης επεν ν κκλησίᾳ ὅτι ε βολονται ατν πμψαι παρ Λσανδρον, εδς ξει Λακεδαιμονους πτερον ξανδραποδσασθαι τν πλιν βουλμενοι ντχουσι περ τν τειχν πστεως νεκα. πεμφθες δ διτριβε παρ Λυσνδρ τρες μνας κα πλεω, πιτηρν πτε θηναοι μελλον δι τ πιλελοιπναι τν στον παντα τι τις λγοι μολογσειν.

 

[2.2.17] πε δ κε τετρτμην, πγγειλεν ν κκλησίᾳ τι ατν Λσανδρος τως μν κατχοι, ετα κελεοι ες Λακεδαμονα ἰέναι· ο γρ εναι κριος ν ρωττο π’ ατο, λλ τος φρους. μετ τατα ρθη πρεσβευτς ες Λακεδαμονα ατοκρτωρ δκατος ατς.

 

[2.2.18] Λσανδρος δ τος φροις πεμψεν γγελοντα μετ’ λλων Λακεδαιμονων ριστοτλην, φυγδα θηναον ντα, τι ποκρναιτο Θηραμνει κενους κυρους εναι ερνης κα πολμου.

 

[2.2.19] Θηραμνης δ κα ο λλοι πρσβεις πε σαν ν Σελλασίᾳ, ρωτμενοι δ π τνι λγ κοιεν επον τι ατοκρτορες περ ερνης, μετ τατα ο φοροι καλεν κλευον ατος. πε δ’ κον, κκλησαν ποησαν, ν ντλεγον Κορνθιοι κα Θηβαοι μλιστα, πολλο δ κα λλοι τν λλνων, μ σπνδεσθαι θηναοις, λλ’ ξαιρεν.

 

[2.2.20] Λακεδαιμνιοι δ οκ φασαν πλιν λληνδα νδραποδιεν μγα γαθν εργασμνην ν τος μεγστοις κινδνοις γενομνοις τ λλδι, λλ’ ποιοντο ερνην φ’ τ τε μακρ τεχη κα τν Πειραι καθελντας κα τς νας πλν δδεκα παραδντας κα τος φυγδας καθντας τν ατν χθρν κα φλον νομζοντας Λακεδαιμονοις πεσθαι κα κατ γν κα κατ θλατταν ποι ν γνται.

 

[2.2.21] Θηραμνης δ κα ο σν ατ πρσβεις πανφερον τατα ες τς θνας. εσιντας δ’ ατος χλος περιεχετο πολς, φοβομενοι μ πρακτοι κοιεν· ο γρ τι νεχρει μλλειν δι τ πλθος τν πολλυμνων τ λιμ.

 

[2.2.22] τ δ στεραίᾳ πγγελλον ο πρσβεις φ’ ος ο Λακεδαιμνιοι ποιοντο τν ερνην· προηγρει δ ατν Θηραμνης, λγων ς χρ πεθεσθαι Λακεδαιμονοις κα τ τεχη περιαιρεν. ντειπντων δ τινων ατ, πολ δ πλεινων συνεπαινεσντων, δοξε δχεσθαι τν ερνην.

 

[2.2.23] μετ δ τατα Λσανδρς τε κατπλει ες τν Πειραι κα ο φυγδες κατσαν κα τ τεχη κατσκαπτον π’ αλητρδων πολλ προθυμίᾳ, νομζοντες κενην τν μραν τῇ Ἑλλδι ρχειν τς λευθερας.

 

[2.3.11] Ο δ τρικοντα ρθησαν μν πε τχιστα τ μακρτεχη κα τ περ τν Πειραι καθρθη· αρεθντες δ φ’ τε συγγρψαι νμους, καθ’ οστινας πολιτεσοιντο, τοτους μν ε μελλον συγγρφειν τε κα ποδεικνναι, βουλν δ κα τς λλας ρχς κατστησαν ς δκει ατος.

[2.3.12] πειτα πρτον μν ος πντες δεσαν ν τ δημοκρατίᾳ πσυκοφαντας ζντας κα τος καλος κγαθος βαρες ντας, συλλαμβνοντες πγον θαντου· κα τε βουλ δως ατν κατεψηφζετο ο τε λλοι σοι συνδεσαν αυτος μὴ ὄντες τοιοτοι οδν χθοντο.

[2.3.13] πε δ ρξαντο βουλεεσθαι πως ν ξεη ατος τ πλει χρσθαι πως βολοιντο, κ τοτου πρτον μν πμψαντες ες Λακεδαμονα Ασχνην τε κα ριστοτλην πεισαν Λσανδρον φρουρος σφσι συμπρξαι λθεν, ως δ τος πονηρος κποδν ποιησμενοι καταστσαιντο τν πολιτεαν· θρψειν δ ατο πισχνοντο.

[2.3.14] δ πεισθες τος τε φρουρος κα Καλλβιον ρμοστν συνπραξεν ατος πεμφθναι. ο δ’ πε τν φρουρν λαβον, τν μν Καλλβιον θερπευον πσ θεραπείᾳ, ς πντα παινοη πρττοιεν, τν δ φρουρν τοτου συμπμποντος ατος ος βολοντο συνελμβανον οκτι τος πονηρος τε κα λγου ξους, λλ’ δη ος νμιζον κιστα μν παρωθουμνους νχεσθαι, ντιπρττειν δ τι πιχειροντας πλεστους ν τος συνεθλοντας λαμβνειν.

[2.3.15] τ μν ον πρτ χρν Κριτας τ Θηραμνει μογνμων τε κα φλος ν· πε δ ατς μν προπετς ν π τ πολλος ποκτενειν, τε κα φυγν π το δμου, δ Θηραμνης ντκοπτε, λγων τι οκ εκς εη θανατον, ε τις τιμτο π το δμου, τος δ καλος κγαθος μηδν κακν εργζετο, πε κα γ, φη, κα σ πολλ δ τοῦ ἀρσκειν νεκα τ πλει κα επομεν κα πρξαμεν·

[2.3.16] δ (τι γρ οκεως χρτο τ Θηραμνει) ντλεγεν τι οκ γχωροη τος πλεονεκτεν βουλομνοις μ οκ κποδν ποιεσθαι τος κανωττους διακωλειν· ε δ, τι τρικοντά ἐσμεν κα οχ ες, ττν τι οει σπερ τυραννδος τατης τς ρχς χρναι πιμελεσθαι, εὐήθης ε.

 

[2.3.50] ς δ’ επν τατα πασατο, κα βουλ δλη γνετο εμενς πιθορυβσασα, γνος Κριτας τι ε πιτρψοι τ βουλ διαψηφζεσθαι περ ατο, ναφεξοιτο, κα τοτο ο βιωτν γησμενος, προσελθν κα διαλεχθες τι τος τρικοντα ξλθε, κα πιστναι κλευσε τος τ γχειρδια χοντας φανερς τ βουλ π τος δρυφκτοις.

 

[2.3.51] πλιν δ εσελθν επεν· γ, βουλ, νομζω προσττου ργον εναι οου δε, ς ν ρν τος φλους ξαπατωμνους μὴ ἐπιτρπ. κα γ ον τοτο ποισω. κα γρ οδε οἱ ἐφεστηκτες ο φασιν μν πιτρψειν, ε νσομεν νδρα τν φανερς τν λιγαρχαν λυμαινμενον. στι δ ν τος καινος νμοις τν μν ν τος τρισχιλοις ντων μηδνα ποθνσκειν νευ τς μετρας ψφου, τν δ’ ξω το καταλγου κυρους εναι τος τρικοντα θανατον. γον, φη, Θηραμνην τουτον ξαλεφω κ το καταλγου, συνδοκον πασιν μν. κα τοτον, φη, μες θανατομεν.

 

[2.3.52] κοσας τατα Θηραμνης νεπδησεν π τν σταν κα επεν· γ δ’, φη, νδρες, κετεω τ πντων ννομτατα, μ π Κριτίᾳ εναι ξαλεφειν μτε μ μτε μν ν ν βοληται, λλ’ νπερ νμον οτοι γραψαν περ τν ν τ καταλγ, κατ τοτον κα μν κα μο τν κρσιν εναι.

 

[2.3.53] κα τοτο μν, φη, μ τος θεος οκ γνο, τι οδν μοι ρκσει δε βωμς, λλ βολομαι κα τοτο πιδεξαι, τι οτοι ο μνον εσ περ νθρπους δικτατοι, λλ κα περ θεος σεβστατοι. μν μντοι, φη, νδρες καλο κγαθο, θαυμζω, ε μ βοηθσετε μν ατος, κα τατα γιγνσκοντες τι οδν τ μν νομα εεξαλειπττερον τ μν κστου.

 

[2.3.54] κ δ τοτου κλευσε μν τν τρικοντα κρυξ τος νδεκα π τν Θηραμνην· κενοι δ εσελθντες σν τος πηρταις, γουμνου ατν Σατρου το θρασυττου τε κα ναιδεσττου, επε μν Κριτας· Παραδδομεν μν, φη, Θηραμνην τουτον κατακεκριμνον κατ τν νμον· 

 

[2.3.55] μες δ λαβντες κα παγαγντες ο νδεκα ο δε τ κ τοτων πρττετε. ς δ τατα επεν, ελκε μν π το βωμο Στυρος, ελκον δ ο πηρται. δ Θηραμνης σπερ εκς κα θεος πεκαλετο κα νθρπους καθορν τ γιγνμενα. δ βουλ συχαν εχεν, ρσα κα τος π τος δρυφκτοις μοους Σατρ κα τ μπροσθεν το βουλευτηρου πλρες τν φρουρν, κα οκ γνοοντες τι γχειρδια χοντες παρσαν.

 

[2.3.56] ο δ’ πγαγον τν νδρα δι τς γορς μλα μεγλ τ φων δηλοντα οα πασχε. λγεται δ’ ν ῥῆμα κα τοτο ατο. ς επεν Στυρος τι ομξοιτο, ε μ σιωπσειεν, πρετο· ν δ σιωπ, οκ ρ’, φη, ομξομαι; κα πε γε ποθνσκειν ναγκαζμενος τ κνειον πιε, τ λειπμενον φασαν ποκοτταβσαντα επεν ατν· Κριτίᾳ τοτ’ στω τ καλ. κα τοτο μν οκ γνο, τι τατα ποφθγματα οκ ξιλογα, κενο δ κρνω το νδρς γαστν, τ το θαντου παρεστηκτος μτε τ φρνιμον μτε τ παιγνιδες πολιπεν κ τς ψυχς.

  

[2.4.1] Θηραμνης μν δ οτως πθανεν· ο δ τρικοντα, ς ξν δη ατος τυραννεν δες, προεπον μν τος ξω το καταλγου μ εσιναι ες τ στυ, γον δ κ τν χωρων, ν’ ατο κα ο φλοι τος τοτων γρος χοιεν. φευγντων δ ες τν Πειραι κα ντεθεν πολλος γοντες νπλησαν κα τ Μγαρα κα τς Θβας τν ποχωροντων.

[2.4.2] κ δ τοτου Θρασβουλος ρμηθες κ Θηβν ς σν βδομκοντα Φυλν χωρον καταλαμβνει σχυρν. ο δ τρικοντα βοθουν κ το στεως σν τε τος τρισχιλοις κα σν τος ππεσι κα μλ’ εημερας οσης. πε δὲ ἀφκοντο, εθς μν θρασυνμενο τινες τν νων προσβαλλον πρς τ χωρον, κα ποησαν μν οδν, τραματα δ λαβντες πλθον.

[2.4.3] βουλομνων δ τν τρικοντα ποτειχζειν, πως κπολιορκσειαν ατος ποκλεσαντες τς φδους τν πιτηδεων, πιγγνεται τς νυκτς χιν παμπλθης κα τ στεραίᾳ. ο δ νιφμενοι πλθον ες τ στυ, μλα συχνος τν σκευοφρων π τν κ Φυλς ποβαλντες.

[2.4.4] γιγνσκοντες δ τι κα κ τν γρν λεηλατσοιεν, ε μ τις φυλακ σοιτο, διαπμπουσιν ες τς σχατις σον πεντεκαδεκα στδια π Φυλς τος τε Λακωνικος πλν λγων φρουρος κα τν ππων δο φυλς. οτοι δ στρατοπεδευσμενοι ν χωρίῳ λασίῳ ἐφλαττον.

[2.4.5] δ Θρασβουλος, δη συνειλεγμνων ες τν Φυλν περ πτακοσους, λαβν ατος καταβανει τς νυκτς· θμενος δ τ πλα σον τρα ττταρα στδια π τν φρουρν συχαν εχεν.

[2.4.6] πε δ πρς μραν γγνετο, κα δη νσταντο ποι δετο καστος π τν πλων, κα ο πποκμοι ψχοντες τος ππους ψφον ποουν, ν τοτ ναλαβντες ο περ Θρασβουλον τὰ ὅπλα δρμ προσπιπτον· κα στι μν ος ατν κατβαλον, πντας δ τρεψμενοι δωξαν ξ πτ στδια, κα πκτειναν τν μν πλιτν πλον εκοσι κα κατν, τν δ ππων Νικστρατν τε τν καλν πικαλομενον, κα λλους δ δο, τι καταλαβντες ν τας ενας.

[2.4.7] παναχωρσαντες δ κα τροπαον στησμενοι κα συσκευασμενοι πλα τε σα λαβον κα σκεη πλθον π Φυλς. ο δ ξ στεως ππες βοηθσαντες τν μν πολεμων οδνα τι εδον, προσμεναντες δ ως τος νεκρος νελοντο ο προσκοντες νεχρησαν ες στυ.

[2.4.8] κ δ τοτου ο τρικοντα, οκτι νομζοντες σφαλ σφσι τ πργματα, βουλθησαν λευσνα ξιδισασθαι, στε εναι σφσι καταφυγν, ε δεσειε. κα παραγγελαντες τος ππεσιν λθον ες λευσνα Κριτας τε κα ο λλοι τν τρικοντα· ξτασν τε ποισαντες ν τος ππεσι, φσκοντες εδναι βολεσθαι πσοι εεν κα πσης φυλακς προσδεσοιντο, κλευον πογρφεσθαι πντας· τν δ πογραψμενον εδι τς πυλδος π τν θλατταν ξιναι. π δ τ αγιαλ τος μν ππας νθεν κα νθεν κατστησαν, τν δ’ ξιντα ε ο πηρται συνδουν. πε δ πντες συνειλημμνοι σαν, Λυσμαχον τν ππαρχον κλευον ναγαγντα παραδοναι ατος τος νδεκα.

[2.4.9] τ δ’ στεραίᾳ ες τὸ Ὠιδεον παρεκλεσαν τος ν τ καταλγ πλτας κα τος λλους ππας. ναστς δ Κριτας λεξεν· μες, φη, νδρες, οδν ττον μν κατασκευζομεν τν πολιτεαν μν ατος. δε ον μς, σπερ κα τιμν μεθξετε, οτω κα τν κινδνων μετχειν. τν ον συνειλημμνων λευσινων καταψηφιστον στν, να τατὰ ἡμν κα θαρρτε κα φοβσθε. δεξας δ τι χωρον, ες τοτο κλευε φανερν φρειν τν ψφον.

[2.4.10] ο δ Λακωνικο φρουρο ν τ μσει το ιδεου ξωπλισμνοι σαν· ν δ τατα ρεστ κα τν πολιτν ος τ πλεονεκτεν μνονμελεν.

[2.4.10] κ δ τοτου λαβν Θρασβουλος τος π Φυλς περ χιλους δη συνειλεγμνους, φικνεται τς νυκτς ες τν Πειραι. ο δ τρικοντα πε σθοντο τατα, εθς βοθουν σν τε τος Λακωνικος κα σν τος ππεσι κα τος πλταις· πειτα χρουν κατ τν ες τν Πειραιᾶ ἁμαξιτν ναφρουσαν.

[2.4.11] ο δ π Φυλς τι μν πεχερησαν μ νιναι ατος, πε δ μγας κκλος ν πολλς φυλακς δκει δεσθαι οπω πολλος οσι, συνεσπειρθησαν π τν Μουνιχαν. ο δ’ κ το στεως ες τν πποδμειον γορν λθντες πρτον μν συνετξαντο, στε μπλσαι τν δν φρει πρς τε τ ερν τς Μουνιχας ρτμιδος κα τ Βενδδειον· κα γνοντο βθος οκ λαττον π πεντκοντα σπδων. οτω δ συντεταγμνοι χρουν νω.

[2.4.12] ο δ π Φυλς ντενπλησαν μν τν δν, βθος δ ο πλον ες δκα πλτας γνοντο. τχθησαν μντοι π’ ατος πελτοφροι τε κα ψιλο κοντιστα, π δ τοτοις ο πετροβλοι. οτοι μντοι συχνο σαν· κα γρ ατθεν προσεγνοντο. ν δ προσσαν ο ναντοι, Θρασβουλος τος μεθ’ ατοθσθαι κελεσας τς σπδας κα ατς θμενος, τ δ’ λλα πλα χων, κατ μσον στς λεξεν·

[2.4.13] νδρες πολται, τος μν διδξαι, τος δ ναμνσαι μν βολομαι τι εστν προσιντων ο μν τ δεξιν χοντες ος μες μραν πμπτην τρεψμενοι διξατε, ο δ’ π το εωνμου σχατοι, οτοι δ ο τρικοντα, ο μς κα πλεως πεστρουν οδν δικοντας κα οκιν ξλαυνον κα τος φιλττους τν μετρων πεσημανοντο. λλ νν τοι παραγεγνηνται ο οτοι μν οποτε οντο, μες δ εηχμεθα.

[2.4.14] χοντες γρ πλα μν ναντοι ατος καθσταμεν· ο δ θεο, τι ποτ κα δειπνοντες συνελαμβανμεθα κα καθεδοντες κα γορζοντες, ο δ κα οχ πως δικοντες, λλ’ οδ’ πιδημοντες φυγαδευμεθα, νν φανερς μν συμμαχοσι. κα γρ ν εδίᾳ χειμνα ποιοσιν, ταν μν συμφρ, κα ταν γχειρμεν, πολλν ντων ναντων λγοις οσι τροπαα στασθαι διδασι·

[2.4.15] κα νν δ κεκομκασιν μς ες χωρον ν οτοι μν οτε βλλειν οτε κοντζειν πρ τν προτεταγμνων δι τ πρς ρθιον ἰέναι δναιντ’ ν, μες δ ες τ κταντες κα δρατα φιντες κα κντια κα πτρους ξιξμεθ τε ατν κα πολλος κατατρσομεν.

[2.4.16] κα ετο μν ν τις δεσειν τος γε πρωτοστταις κ το σου μχεσθαι· νν δ, ν μες, σπερ προσκει, προθμως φιτε τ βλη, μαρτσεται μν οδες ν γε μεστ δς, φυλαττμενοι δ δραπετεσουσιν ε π τας σπσιν· στε ξσται σπερ τυφλος κα τπτειν που ν βουλμεθα κα ναλλομνους νατρπειν.

[2.4.17] λλ’, νδρες, οτω χρ ποιεν πως καστς τις αυτσυνεσεται τς νκης ατιτατος ν. ατη γρ μν, ν θες θλ, νν ποδσει κα πατρδα κα οκους κα λευθεραν κα τιμς κα παδας, ος εσ, κα γυνακας. μακριοι δτα, ο ν μν νικσαντες πδωσι τν πασν δστην μραν. εδαμων δ κα ν τις ποθν· μνημεου γρ οδες οτω πλοσιος ν καλο τεξεται. ξρξω μν ον γ νκ’ ν καιρς παινα· ταν δ τν νυλιον παρακαλσωμεν, ττε πντες μοθυμαδν νθ’ ν βρσθημεν τιμωρμεθα τος νδρας.

[2.4.18] Τατα δ’ επν κα μεταστραφες πρς τος ναντους, συχαν εχε· κα γρ μντις παργγελλεν ατος μ πρτερον πιτθεσθαι, πρν [ν] τν σφετρων πσοι τις τρωθεη· πειδν μντοι τοτο γνηται, γησμεθα μν, φη, μες, νκη δ’ μν σται πομνοις, μο μντοι θνατος, ς γ μοι δοκε.

[2.4.19] κα οκ ψεσατο, λλ’ πεὶ ἀνλαβον τ πλα, ατς μν σπερ π μορας τινς γμενος κπηδσας πρτος μπεσν τος πολεμοις ποθνσκει, κα τθαπται ν τ διαβσει το Κηφισο· ο δ’ λλοι νκων κα κατεδωξαν μχρι το μαλο. πθανον δ’ νταθα τν μν τρικοντα Κριτας τε κα ππμαχος, τν δ ν Πειραιε δκα ρχντων Χαρμδης Γλακωνος, τν δ’ λλων περ βδομκοντα. κα τ μν πλα λαβον, τος δ χιτνας οδενς τν πολιτν σκλευσαν. πε δ τοτο γνετο κα τος νεκρος ποσπνδους πεδδοσαν, προσιντες λλλοις πολλο διελγοντο.

[2.4.20] Κλεκριτος δ τν μυστν κρυξ, μλ’ εφωνος ν, κατασιωπησμενος λεξεν· νδρες πολται, τ μς ξελανετε; τ ποκτεναι βολεσθε; μες γρ μς κακν μν οδν πποτε ποισαμεν, μετεσχκαμεν δ μν κα ερν τν σεμνοττων κα θυσιν κα ορτν τν καλλστων, κα συγχορευτα κα συμφοιτητα γεγενμεθα κα συστρατιται, κα πολλ μεθ’ μν κεκινδυνεκαμεν κα κατ γν κα κατ θλατταν πρ τς κοινς μφοτρων μν σωτηρας τε κα λευθερας.

[2.4.21] πρς θεν πατρων κα μητρων κα συγγενεας κα κηδεστας κα ταιρας, πντων γρ τοτων πολλο κοινωνομεν λλλοις, αδομενοι κα θεος κα νθρπους πασασθε μαρτνοντες ες τν πατρδα, κα μ πεθεσθε τος νοσιωττοις τρικοντα, ο δων κερδων νεκα λγου δεν πλεους πεκτνασιν θηναων ν κτ μησν πντες Πελοποννσιοι δκα τη πολεμοντες.

[2.4.22] ξν δ’ μν ν ερν πολιτεεσθαι, οτοι τν πντων ασχιστν τε κα χαλεπτατον κα νοσιτατον κα χθιστον κα θεος καὶ ἀνθρποις πλεμον μν πρς λλλους παρχουσιν. λλ’ ε γε μντοι πστασθε τι κα τν νν φ’ μν ποθανντων ο μνον μες λλ κα μες στιν ος πολλ κατεδακρσαμεν. μν τοιατα λεγεν· ο δ λοιπο ρχοντες κα δι τ τοιατα προσακοειν τος μεθ’ ατν πγαγον ες τὸ ἄστυ.

[2.4.23] τ δ’ στεραίᾳ ο μν τρικοντα πνυ δ ταπεινο κα ρημοι συνεκθηντο ν τ συνεδρίῳ· τν δ τρισχιλων που καστοι τεταγμνοι σαν, πανταχο διεφροντο πρς λλλους. σοι μν γρ πεποικεσν τι βιαιτερον καὶ ἐφοβοντο, ντνως λεγον ς ο χρεη καθυφεσθαι τος ν Πειραιε· σοι δ πστευον μηδν δικηκναι, ατο τε νελογζοντο κα τος λλους δδασκον ς οδν δοιντο τοτων τν κακν, κα τος τρικοντα οκ φασαν χρναι πεθεσθαι οδ’ πιτρπειν πολλναι τν πλιν. κα τ τελευταον ψηφσαντο κενους μν καταπασαι, λλους δ λσθαι. κα ελοντο δκα, να π φυλς.

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.