ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Ημέρα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες: η διαφορά είναι δικαίωμα ή διάκριση;
Παναγιώτης Κουρουμπλής, (Ο κόσμος του Επενδυτή, 5/12/04)

 και σε .doc

επιμέλεια: Πολύβιος Ν. Πρόδρομος

 

1. Σε μια κοινωνία που θε­οποιεί τους νόμους της περίφημης ανοιχτής α­γοράς, υποκαθιστώντας τις α­ξίες της κοινωνικής αλλη­λεγγύης με τις αξίες του ατομοκεντρισμού και του κοινωνικού δαρβινισμού, γεν­νιέται το ερώτημα: είναι η διαφορά δικαίωμα;

2. Όσοι οραματίστηκαν και διακήρυξαν με πάθος ότι η πα­γκοσμιότητα θα διαμορφώσει ένα νέο γίγνεσθαι και θα κατοχυρώσει αξίες ελεύθερης α­νάδειξης του κάθε ανθρώπου άρχισαν να εκδηλώνουν με ι­διαίτερο τρόπο τις ανησυχίες τους για το τι επέρχεται.

3. Όταν μια κοινωνία χρησιμοποιεί τα δήθεν πιστεύω της για τις ανθρώπινες αξίες προσχηματικά, υποτάσσοντάς τες κάθε φορά στο βωμό της σκοπιμότητας της στιγμής, φαλκιδεύει τη συνοχή της και υπονομεύει το μέλλον.

4. Η αδυναμία κατοχύρωσης της διαφορετικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της είναι ο αψευδής μάρτυρας παρουσίας των φαινομένων του ρατσισμού στη ζωή μας.

5. Ο ρατσισμός ενισχύεται με την ανοχή που οδηγεί στην αδιαφορία, φανερά ή συγκαλυμμένα, με ενοχές ή χωρίς αυτές, με τύψεις ή χωρίς αυτές.

6. Η κοινωνική ανορεξία που παρατηρείται στη συμπεριφορά μικρών και μεγάλων στο να αποβάλουν συ­μπλέγματα που βιάζουν το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της μοναδικό­τητας κάθε αν­θρώπινης ύπαρξης μέσα από την ιδιαιτερότητά της είναι ο δεί­κτης της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

7. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι οι λεγόμενες πολιτισμένες κοινωνίες έχουν ανάγκη μιας ισχυρής αντιβίωσης, κυρίως μέσα από την παιδεία, ώστε να φτάσουμε σ’ ένα σημείο όπου η αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας θα είναι από μόνη της η αυταξία για τον καθέναν και το σύνολο.

8. Βιώνουμε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από τα φαινόμενα της εσωστρέφειας, της απομόνωσης και της μοναξιάς. Πηγή αυτών των φαινομένων είναι η περιρρέουσα ανασφάλεια, που μολύνει όλο και περισσότερο το κοινωνικό σώμα με αποτέλεσμα αργά αλλά σταθερά η ανθρωπότητα να διολισθαίνει στα τάρταρα του παραλογισμού.

9. Οι αδύνατοι της κοινωνίας, δηλαδή οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι ανάπηροι και οι ξένοι, βιώ­νουν τη βία της καθημερινό­τητας μέσα από την αδιαφο­ρία και την απάθεια εκείνων που θέλουν να λέγονται πο­λιτισμένοι.

10. Συνεπώς, σημαντικά τμή­ματα των κοινωνιών που ζούμε απειλούνται να χρησιμο­ποιηθούν ως καύσιμη ύλη μιας παγκόσμιας ανθρωποκρεατομηχανής, χωρίς αίσθημα και συναίσθημα.

11. Στο όνομα ποιας ανθρώπινης κοινωνίας, ποιού στοιχειώδους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αυτοβουλίας και αξιοκρατίας διακρίνουμε τους πολίτες σε κανονικούς ή μη κανονικούς;

12. Κοινωνίες που διογκώνουν τις διαφορές και υποβαθμίζουν τις ομοιότητες μ' εκείνους που δεν έχουν την ί­δια κοινωνική ταυτότητα, την κατεστημένη κανονικότητα και τη συνηθισμένη λειτουργικότητα είναι κοινωνίες χωρίς όραμα και προοπτική.

13. Αν ο ανθρωπισμός, που αποτελεί τον πανδείκτη, τον πανδέκτη και τον πανδότη των ανθρωπίνων αξιών, δεν γίνει η συνολική και συλλογική συνείδηση της κοινωνίας που οικοδομούμε, τότε οι εκτροπές της θα την οδηγήσουν στις πιο εκβαρβαρισμένες επιλογές.

14. Στην εποχή μας τους οραματισμούς αντικατέστησε η αδιαφορία, την κοινωνική συνείδηση η άκρατη ιδιοτέλεια, τις αρχές και τις αξίες η απροσχημάτιστη εξυπηρέτηση ποικίλων συμφερόντων· παραγνωρίζονται ή παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, απεμπολούνται ουσιώδεις ανθρωπιστικές αρχές.

15. Τα σκουριασμένα γρανάζια των αντικοινωνικών συμπλεγμάτων του ρατσισμού πρέπει να τα ξεσκουριάσουμε κάνοντας πράξη ζωής το σύνθημα: «Ελευθερία είναι το δικαίωμα να διαφέρεις ή και να διαφωνείς».

 

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στον τύπο με αφορμή την Ημέρα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενο του γράφοντας μια περίληψη 100 έως 120 λέξεων.

Μονάδες 25

Β1. «Αν ο ανθρωπισμός, που αποτελεί τον πανδείκτη, τον πανδέκτη και τον πανδότη των ανθρωπίνων αξιών, δεν γίνει η συνολική και συλλογική συνείδηση της κοινωνίας που οικοδομούμε, τότε οι εκτροπές της θα την οδηγήσουν στις πιο εκβαρβαρισμένες επιλογές.»

Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση του συγγραφέα σε μια παράγραφο (100- 120 λέξεις).

Μονάδες 10

Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική - επαγωγική) αναπτύσσεται η όγδοη παράγραφος του κειμένου; (Βιώνουμε….του παραλογισμού)

Μονάδες 5

Β3. α)Να δικαιολογήσετε τη χρήση των ερωτήσεων στην πρώτη και ενδέκατη παράγραφο του κειμένου.

Μονάδες 5

β) προσχηματικά, αυταξία: Να σχηματίσετε τέσσερις νέες σύνθετες λέξεις χρησιμοποιώντας για κάθε μια από ένα (διαφορετικό κάθε φορά) συνθετικό των παραπάνω λέξεων.

Μονάδες 5

Β4. α) υπονομεύει, ενισχύεται, τύψεις, ισχυρής, απροσχημάτιστη: Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις.

Μονάδες 5

β) συνηθισμένη, παγκόσμιας, απάθεια, διολισθαίνει, απεμπολούνται: Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις πιο πάνω λέξεις.

Μονάδες 5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Στον τοίχο του σχολείου σου είδες γραμμένη με τη μορφή συνθήματος την αγανάκτηση κάποιου συμμαθητή σου: Ο σεβασμός τής και όχι η ανοχή στην διαφορετικότητα, είναι το παιδί του γνήσιου πολιτισμού”.

Αποφασίζεις να γράψεις ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί  στο περιοδικό του σχολείου σου, αναφερόμενος στην απαξίωση του σεβασμού στη διαφορετικότητα ως προϊόν πολιτισμικής κρίσης, καθώς και στο τι μπορούν να κάνουν οι νέοι, ώστε η αξία του σεβασμού να γίνει σύστημα αναφοράς στη ζωή μας. (500-600 λέξεις)

Μονάδες 40

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2015.