ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Πώς να μιλάτε στα παιδιά σας για θέματα που αφορούν το σεξ.

κείμενο από http://www.medlook.net

 

Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να μιλούν, να διαφωτίζουν και να επιμορφώνουν τα παιδιά τους για θέματα που αφορούν την αγάπη, την οικειότητα και το σεξ. Ο ρόλος των γονιών για τα ευαίσθητα αυτά θέματα είναι πρωταρχικός διότι μπορούν δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες να περάσουν προς τα παιδιά τους τα σωστά μηνύματα που θα τα βοηθήσουν και θα τα προστατεύουν για ολόκληρη τη ζωή. Όμως, είναι πράγματι γεγονός, ότι πολλοί γονείς δεν νιώθουν άνετα να μιλούν για τα θέματα αυτά και έτσι αποφεύγουν ή αναβάλλουν μια τέτοια συζήτηση με τα παιδιά τους.

Κάθε χρόνο έχει υπολογιστεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 εκατομμύρια έφηβοι μολύνονται με σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Επίσης, κάθε χρόνο, ένα εκατομμύριο κορίτσια στην εφηβική ηλικία μένουν έγκυοι. Τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζονται πληροφόρηση και καθοδήγηση από τους γονείς τους για να πάρουν τις ορθές αποφάσεις σχετικά με τη σεξουαλική τους συμπεριφορά. Τα όσα βλέπουν και ακούν στο σύγχρονο περιβάλλον που ζούμε τους προκαλούν σύγχυση, υπερβολικές εντυπώσεις και ερεθισμούς.

Η συζήτηση για θέματα σχετικά με το σεξ μπορεί να είναι δύσκολη για τους γονείς και για τα παιδιά. Οι γονείς όμως πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πληροφόρησης και περιέργειας των παιδιών τους. Ανάλογα με το επίπεδο αυτής της ανάγκης και ζήτησης πρέπει να προσφέρουν όση πληροφόρηση χρειάζεται το παιδί τους.

Όταν οι γονείς μιλούν στα παιδιά τους για τα θέματα αυτά, τα βοηθούν να πάρουν τις αποφάσεις που είναι οι πιο κατάλληλες γι' αυτά. Οι έφηβοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και ανάγκες. Αντιλαμβάνονται και τοποθετούν τον έρωτα και το σεξ μέσα στα πλαίσια των σχέσεων των συναντήσεων και γνωριμιών. Μπορεί να χρειαστούν βοήθεια σε θέματα που έχουν σχέση με την ένταση των αισθημάτων τους που έχουν σχέση με το σεξ. Μπορεί ακόμη να χρειάζονται βοήθεια διότι υπάρχει σύγχυση μέσα τους για την σεξουαλική τους συμπεριφορά σε μια σχέση. Ενδιαφέροντα και ανησυχίες σχετικά με τον αυνανισμό, την περίοδο, την αντισύλληψη, την εγκυμοσύνη, και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες είναι πολύ συχνές στην εφηβική ηλικία. Αρκετοί έφηβοι έχουν και αγωνίες και εσωτερικές διαμάχες σχετικά με την οικογένεια, την θρησκεία και άλλες πολιτιστικές αξίες.

'Όταν οι γονείς μιλούν με τα παιδιά ή τους έφηβους τους, είναι σε αρκετές περιπτώσεις βοηθητικό, να κάνουν τα ακόλουθα:

-          να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλούν και να κάνουν ερωτήσεις

-          να επιδιώκουν να διατηρείται μια ήσυχη ατμόσφαιρα, χωρίς διάθεση κριτικής για να γίνεται μια εποικοδομητική συζήτηση.

-          πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις κατανοητές και εύκολες, να υπολογίσουν το επίπεδο γνώσεων και κατανόησης του παιδιού τους.

-          είναι καλό να διατηρείται εύθυμη διάθεση και να μην διστάζουν να μιλάνε και για τις δικές τους δυσκολίες να μιλούν για τα θέματα αυτά

-          να συσχετίζουν το σεξ με την αγάπη, την οικειότητα, το αίσθημα φροντίδας και σεβασμού και για το ίδιο το άτομο αλλά και για το σύντροφο του.

-          είναι σημαντικό να τονίζεται στις συζητήσεις η σημασία των ευθυνών που προκύπτουν από τις επιλογές και τις αποφάσεις.

(Οι πληροφορίες και οδηγίες προέρχονται από το American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.)

Συμπερασματικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ανάπτυξη ενός ανοικτού, ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των γονιών και των παιδιών τους, για τα θέματα που αφορούν το σεξ, την υπευθυνότητα και τις επιλογές μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική βοήθεια για τα παιδιά και τους νέους για να διαφωτιστούν και ενημερωθούν για το σεξ με ένα τρόπο θετικό και υγιή.


 

Ποιος είναι ο ρόλος των παρακάτω λέξεων μέσα στο κείμενο;

 

διότι

 

Όμως

 

Επίσης

 

όμως

 

Ανάλογα

 

Όταν

 

ακόμη

 

Συμπερασματικά

 

 

 

Να βρεθούν τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων του κειμένου:

 

διαφωτίζουν

(διά+φωτίζω)

αφορούν

(από+ορώ)

δημιουργώντας

(δήμος+εργο)

προστατεύουν

(προ+ιστημι)

έφηβοι

(επί+ήβη)

πληροφόρηση

(πλήρης+φέρω)

συμπεριφορά

(συν+περί+φέρω)

υπερβολικές

(υπέρ+βάλλω)

περιέργειας

(περί+έργο)

κατάλληλες

(κατά+άλλος)

βοήθεια

(βοή+θέω=τρέχω)

ασθένειες

(α+σθένος)

ατμόσφαιρα

(ατμός+σφαίρα)

εύθυμη

(ευ+θυμός)

σύντροφο

(συν+τρέφω),

συνεχούς

(συν+έχω),

υπευθυνότητα

(υπό+ευθύνη<ευθύς)

ενημερωθούν

(εν+ημέρα)

 

 

Να αντικατασταθούν οι παρακάτω λέξεις του κειμένου με συνώνυμες:

 

συνθήκες

 

νιώθουν

 

σύγχρονο

 

θέματα

 

σύγχυση

 

εποικοδομητική

 


 

Στο κείμενο επιλέχθηκε  η αναφορική/ κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας. Για ποιο λόγο;


 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015.