ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Η αναγκαιότητα της διόρθωσης των κειμένων της ελεύθερης γραπτής έκφρασης των μαθητών, (διασκευασμένα αποσπάσματα)

της Ελένης Τρεμετουσιώτη-Λοϊζου

 

Η διόρθωση της έκθεσης αποτελεί μια σημαντική φάση της διαδικασίας της αξιολόγησης της έκθεσης. Οι υποστηρικτές της διόρθωσης υποστηρίζουν πως μέσω των διορθώσεων του εκπαιδευτικού οι μαθητές θα βοηθηθούν στη βελτίωση του γραπτού τους λόγου. Ιδιαίτερα μέσω της πληροφοριακής ανατροφοδότησης (informational feedback) σύμφωνα με τον Dorniey (1994) ο μαθητής θα οδηγηθεί σε μελλοντική επιτυχία. Την αξία του ανατροφοδοτικού ρόλου της διόρθωσης των λαθών στις εκθέσεις των μαθητών υποστηρίζουν μέσα από τις έρευνές τους και οι Ferris και Helt, (2000). 

Το γράψιμο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό τελικό προϊόν, αλλά ως μια διαδικασία, η οποία εμπεριέχει την εξέλιξη και τη βελτίωση. Η διαδικασία του γραψίματος είναι λάθος να θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη του θέματος. Οι διορθώσεις και τα σχόλια του καθηγητή ή των συμμαθητών πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία για το ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας ξαναγραψίματος και βελτίωσης του αρχικού κειμένου.

Η διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα, όταν ενημερώνει αμέσως τους μαθητές για την ορθότητα των ενεργειών τους και τους παρέχει ενδείξεις, για να γνωρίζουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται, σε σχέση με το σκοπό που επιδιώκουν. Σύμφωνα με τους Williams και Burden (1997), ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που μέσω της ανατροφοδότησης των μαθητών προωθεί τη μάθηση. Ιδιαίτερα, μέσω της πληροφοριακής ανατροφοδότησης, όπως υποστηρίζουν, αυξάνεται η ώθηση για μάθηση και αυτή λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση. Υποστηρίζουν, επίσης, πως μόνο όταν παρέχονται στους μαθητές οι κατάλληλες πληροφορίες για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους θα βοηθηθούν και θα οδηγηθούν σε περαιτέρω βελτίωση.

Αντίθετη άποψη έχει ο  Ferris ο οποίος μέσα από τις έρευνές του (2003), διαπίστωσε ότι το να υποδεικνύει ο  εκπαιδευτικός τα λάθη χωρίς να τα διορθώνει, (indirect feedback) βοηθά  περισσότερο τη μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο των μαθητών στη γραπτή έκφραση παρά από την άμεση ανατροφοδότηση (direct feedback). Η άμεση ανατροφοδότηση - δηλαδή το να διορθώνονται τα λάθη από τον εκπαιδευτικό - σύμφωνα με τον Ferris (2003), είναι πιο κατάλληλη: α) για μικρούς μαθητές, β) για τις περιπτώσεις που οι μαθητές δεν μπορούν να διορθώσουν τα συγκεκριμένα λάθη όπως είναι π.χ. η δομή των προτάσεων και η επιλογή των κατάλληλων λέξεων και γ) όταν οι εκπαιδευτικοί θέλουν να επισύρουν την προσοχή των μαθητών σε άλλα  δείγματα λαθών.

 Παράλληλα, η Lee (2003) μέσα από την έρευνά της διαπίστωσε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν  την ανατροφοδότηση που παίρνουν οι μαθητές μέσα από τις διορθώσεις των λαθών τους στην έκθεση ως μικρής σημασίας, παρόλο που -  σύμφωνα με τις δηλώσεις τους - αφιερώνουν μεγάλο ποσοστό χρόνου στη διόρθωση. Τέλος, ο Truscott (1999) υποστήριξε ότι η διόρθωση των λαθών στις εκθέσεις των μαθητών  όχι μόνο δε βοηθά, αλλά  είναι επιζήμια και πρέπει να αποφεύγεται.

 Εκ των ως άνω συνάγεται πως σχετικά με το θέμα της διόρθωσης των λαθών  δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών για το κατά πόσο οι διορθώσεις του εκπαιδευτικού βοηθούν το μαθητή να βελτιώσει την ικανότητά του στη γραπτή έκφραση.

 

Βιβλιογραφία

Dorniey, Z. (1994). “Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom”. Modern Language Journal, v.78, pp.273-284.

Ferris, D. R. & Helt, M. (2000). Was Truscott right? New evidence on the effects of error correction in L2 writing classes. Paper presented at the American Association of Applied Linguistics Conference, March 11-14, Vancouver, B.C.

Williams, M. & Burder, L. (1997). Psychology of Language Teachers. New York: Cambridge University Press.

Ferris, D. R. (2003). Response to student writing: Implications for second language students. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum.

Lee, I. (2003). “L2 writing teachers’ perspectives practices and problems regarding error feedback”. Assessing Writing,8, pp. 216-237.

Truscott,  J. (1999). The case for “The case against grammar correction in L2 writing classes”: A response to Ferris. Journal of Second Language Writing, 8 (2), 111-122.

 

το κείμενο εδώ http://www.alfavita.gr/artro.php?id=23356

και εκτενέστερο κείμενο εδώ http://www.alfavita.gr/artra/art26_11_9_809.php

 

 

 

Α1. Να συντάξεις περίληψη του κειμένου σε εκατό (100) περίπου λέξεις.

μονάδες __

Πριν γράψεις την περίληψη να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

α) ποιο είναι το θέμα του κειμένου;

β) ποια είναι η άποψη του συγγραφέα;

γ) για ποιο λόγο γράφει το κείμενο; σε ποιους απευθύνεται;

δ) τι είδος κείμενο είναι;

μονάδες __

 

Α2. Το κείμενο αναφέρεται σε δύο αντικρουόμενες απόψεις. Να παρουσιάσεις την πρώτη σε είκοσι (20) λέξεις και την δεύτερη σε ογδόντα (80).

μονάδες __

 

Β1. Να αναπτύξεις την παρακάτω φράση του κειμένου σε μία παράγραφο που θα αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση. «Το γράψιμο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό τελικό προϊόν, αλλά ως μια διαδικασία».

μονάδες __

 

Β2. Για ποιο λόγο στο κείμενο γίνεται αναφορά σε πολλά ονόματα;

μονάδες __

 

Β3. Πώς εξηγείς την αναφορά ξένων όρων μέσα σε παρένθεση;

μονάδες __

 

Β4. Ποια είναι η βασική επιστημονική έννοια που κυριαρχεί στο κείμενο; Να την διευκρινίσεις σε 40-50 λέξεις.

μονάδες __

 

Β5. Ποια λέξη του παρακάτω αποσπάσματος νομίζει ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. «Η διδασκαλία έχει θετικά αποτελέσματα, όταν ενημερώνει αμέσως τους μαθητές για την ορθότητα των ενεργειών τους».

μονάδες __

 

Β6. Με βάση όσα αναφέρονται στο κείμενο, σε ποια τάξη νομίζεις ότι έχει περισσότερη σημασία η διόρθωση, στην Α΄ γυμνασίου ή στην Γ΄ λυκείου. Εξήγησε τεκμηριωμένα την απάντησή σου.

μονάδες __

 

Β7. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία του κειμένου; (επαγωγική ή παραγωγική) Τεκμηρίωσε την απάντησή σου.

μονάδες __

 

Β8. Για ποιον λόγο το κείμενο ακολουθείται από βιβλιογραφία;

μονάδες __

 

Β9. Να ομαδοποιήσεις το κείμενο σε δύο παραγράφους. Ποιο κριτήριο ακολουθείς;

μονάδες __

 

Β10. Να χρησιμοποιήσεις τα παρακάτω ονοματικά σύνολα σε δικές σου φράσεις (μπορείς να αλλάξεις τον τύπο των λέξεων): διόρθωσης των λαθών, διαδικασία του γραψίματος, γραπτή έκφραση, δείγματα λαθών, εκθέσεις των μαθητών.

μονάδες __

 

Β11. Να εξηγήσεις τον ρόλο των παρακάτω διαρθρωτικών λέξεων/ φράσεων στο κείμενο: αλλά, Ιδιαίτερα, Παράλληλα, Τέλος, Εκ των ως άνω.

μονάδες __

 

 

Γ1. Γράφεις με ειλικρίνεια και κρίνεις με βάση την προσωπική σου εμπειρία για τη σημασία των διορθώσεων και των παρατηρήσεων στα γραπτά σου κατά τη διάρκεια των σχολικών σου χρόνων. Αν θες ακολουθείς τον παρακάτω «μπούσουλα»· αν θες ακολουθείς τη δική σου δομή.

α. τι είδος διορθώσεις ή παρατηρήσεις γίνονται/ γίνονταν συνήθως στα γραπτά σου; (πχ λεξιλόγιο, σύνταξη, κλπ.).

β. τι συναισθήματα σου προκαλούν/ προκαλούσαν οι παρατηρήσεις και οι διορθώσεις;

γ. πόσο σε βοήθησαν να βελτιώσεις τον γραπτό λόγο σου;

β. με ποιον τρόπο νομίζεις ή ένιωθες ότι βελτιωνόσουν;

μονάδες __

 

 

Γ2. Το κείμενο αναφέρεται στις διορθώσεις που γίνονται στο μάθημα της έκθεσης. Νομίζεις ότι στα άλλα μαθήματα δεν έχει σημασία η ικανότητα σύνταξης ενός κειμένου και οι εκφραστικοί τρόποι; Πόση σημασία δίνεται; Πόσο επηρεάζει το είδος του μαθήματος; Μήπως ακόμη και στα «θετικά» μαθήματα η έκφραση και η δομή της σκέψης είναι πιο σημαντικά απ’ όσο δείχνουν αρχικά;

μονάδες __

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.