ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Αξιολόγηση:  Τι ζητούμε από ένα "καλό" κείμενο;

 

Ως προς το περιεχόμενο

  πληρότητα, δηλαδή επαρκή ανάπτυξη του θέματος σε όλο του το βάθος και το πλάτος

  ενότητα, δηλαδή άμεση σχέση του περιεχομένου με το θέμα

  τεκμηρίωση των θέσεων με πειστικά και ορθά επιχειρήματα

  πρωτοτυπία ιδεών

 

Ως προς τη διάρθρωση των σκέψεων/την αρχιτεκτονική του κειμένου

  λογική αλληλουχία των νοημάτων

  συνοχή του κειμένου

  πειστική κατάταξη των επιχειρημάτων σε κλιμακωτή μορφή

  αποτελεσματική διάκριση των παραγράφων

  προσωπικό στιλ

 

Ως προς τη χρήση της γλώσσας

  σαφήνεια

  ακρίβεια

  λεκτικό-εκφραστικό πλούτο

  τήρηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων

  σωστή χρήση των σημείων της στίξης

  κατάλληλο ύφος για το συγκεκριμένο κείμενο

 

Ως προς την επικοινωνιακή περίσταση

  επίγνωση του σκοπού για τον οποίο γράφεται το κείμενο και ανταπόκριση σ’ αυτόν

  γνώση των αναγκών του ακροατηρίου (δέκτη) και ανταπόκριση σ’ αυτές

  αποτελεσματικότητα του κειμένου (= να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα στη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση).

 

Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογούμε ένα γραπτό κείμενο. Ας προσεχθούν ιδιαίτερα οι παράμετροι της καταλληλότητας του ύφους, της αποτελεσματικότητας του κειμένου και της επίγνωσης του σκοπού για τον οποίο γράφεται το κείμενο, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη μέθοδο της επικοινωνιακής προσέγγισης.

 

 Χρ. Τσολάκης, Κ. Αδαλόγλου, Α. Αυδή, Ε. Λόππα, Δ. Τάνης, «Γραπτός λόγος», στο Χρίστος Λ. Τσολάκης, Από τα γράμματα στη γλώσσα, πορεία προς τον επικοινωνιακό λόγο, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1995, σελ. 371-372

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.