ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Ο κόσμος δεν μας προσφέρθηκε απ' τους γονείς μας, μας τον δάνεισαν τα παιδιά μας

(Αφρικανική παροιμία)

και σε doc

και σε .odt

 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92). 

http://www.unicef.gr/symbs.php

 

 

 

Η Σύμβαση Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού (διαμορφωμένο)

Άρθρο 1: Ορισμός.

Παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω από τα 18 εκτός και αν η εθνική νομοθεσία ορίζει χαμηλότερο όριο για την ενηλικιότητα.

Άρθρο 2: Ελευθερία από δυσμενείς συνθήκες.

Όλα απαραιτήτως τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στη σύμβαση. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από κάθε δυσμενή διάκριση ή τιμωρία εξαιτίας της θέσης, των δραστηριοτήτων ή των πεποιθήσεων των οικογενειών τους.

Άρθρο 3: Ό,τι συμφέρει περισσότερο το παιδί.

Όποια απόφαση το αφορά, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, πρέπει να βασίζεται σε ό,τι συμφέρει το παιδί περισσότερο. Το κράτος οφείλει να θεσμοθετήσει πρότυπα αναφορικά με τη μέριμνα και προστασία των παιδιών.

Άρθρο 4: Εφαρμογή των δικαιωμάτων.

Το Κράτος οφείλει να υλοποιήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 5: Σεβασμός των ευθυνών των γονέων.

Το Κράτος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα και τις ευθύνες των γονέων και γενικότερα της οικογενείας, στην κατάλληλη καθοδήγηση του παιδιού σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ικανότητες του, στην άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη Σύμβαση.

Άρθρο 6: Επιβίωση και ανάπτυξη.

Το παιδί έχει το δικαίωμα να ζήσει και το Κράτος την υποχρέωση να εξασφαλίζει την επιβίωση και την πλήρη ανάπτυξη του.

Άρθρο 7: Όνομα και Εθνικότητα.

Το παιδί δικαιούται να έχει από τη γέννηση του ένα όνομα, μια εθνικότητα και, κατά το δυνατό, γονείς που να το φροντίζουν.

Άρθρο 8: Διατήρηση της ταυτότητας.

Το Κράτος οφείλει να προστατεύει και όπου είναι ανάγκη να αποκαθιστά τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του παιδιού: όνομα, εθνικότητα και οικογενειακούς δεσμούς.

 

 

Α1. Να συντάξετε περίληψη του κειμένου σε 100-120 λέξεις.

Απαντήστε σύντομα με μια φράση 10-15 λέξεων στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) ποιο είναι το θέμα του κειμένου;

β) ποια είναι η άποψη του συγγραφέα;

γ) για ποιο λόγο γράφει το κείμενο; σε ποιους απευθύνετε;

δ) τι είδος κείμενο είναι;

 

Α2. Συντάξτε τα άρθρα σε συνεχόμενο λόγο 100-120 λέξεων.

Α3. Διαλέξτε ένα άρθρο και εξηγήστε τη σημασία του σε μία παράγραφο 60-80 λέξεων.

Α4. Θεωρείτε πετυχημένο τον τίτλο του κειμένου; Εξηγήστε.

 

Β1. Το κείμενο έχει στοιχεία πειθούς ή όχι; Εξηγήστε σε κάθε περίπτωση.

Β2. Στις παρακάτω περιπτώσει να χαρακτηρίσετε τη σύνταξη ενεργητική ή παθητική και να τρέψετε κάθε φράση στην αντίθετη.

α. «υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989».

β. «Το κράτος οφείλει να θεσμοθετήσει πρότυπα αναφορικά με τη μέριμνα και προστασία των παιδιών».

Β3. Εντοπίστε τη φράση που επαναλαμβάνετε στα περισσότερα άρθρα. Πώς εξηγείτε;

Β4. Να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω επίθετα (που χρησιμοποιούνται στο κείμενο ως προσδιορισμοί) σε δικές σας φράσεις κάνοντας νέα δικά σας ονοματικά σύνολα: εθνική, ιδιωτικό, κατάλληλη, πλήρη, βασικά.

Β5. Να προσεγγίσετε το νόημα των παρακάτω λέξεων από τα συμφραζόμενά τους (ακόμα και αν γνωρίζετε τις λέξεις): δεσμευτικός, ευημερία, επικυρωθεί, δυσμενή, εξασφαλίζει, αποκαθιστά. Να εξηγήσετε πώς σκεφτήκατε.

 

Γ1. Γράφετε κείμενο για τη σχολική εφημερίδα. Εξηγείτε για ποιο λόγο έγινε αναγκαία μία ξεχωριστή Σύμβαση που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Νομίζετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρούνται/υπάρχουν όσα προβλέπονται από τα άρθρα που διαβάσατε; Ποια είναι η θέση πολλών παιδιών στις μέρες μας; Υπάρχουν περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων τους;

 

 

 

  

δείτε τη Σύμβαση στη σελίδα της Unisef (http://www.unicef.gr)

 

 

Δείκτες Αναγνωσιμότητας των κειμένων, από το http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/tools/readability/index.html

Αριθμός προτάσεων 31

Αριθμός Λέξεων 353

Αριθμός συλλαβών 795

Λέξεις ανα πρόταση 11.39

Συλλαβές ανα λέξη 2.25

Δείκτης αναγνωσιμότητας Flesch 62.40 μέσο, Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου

Δείκτης αναγνωσιμότητας SMOG 11.31 επίπεδο Α' Λυκείου

Δείκτης αναγνωσιμότητας FOG 23.43 αρκετά εύκολο

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 09 Αυγούστου 2015.