ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Οι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου τις πανελλήνιες των ενιαίων λυκείων

 

 

1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 24 ΜΑΪΟΥ 2005

 

Τα ομαδικά παιχνίδια υπηρετούν μεγάλο ηθικό σκοπό: σε συνηθίζουν να υποτάξεις την ατομικότητά σου σε μια γενική ενέργεια. Να μη νιώθης πως είσαι άτομο ανεξάρτητο, παρά μέλος μιας ομάδας. Να υπερασπίζεσαι όχι μονάχα την ατομική σου τιμή παρά ολόκληρη την τιμή της ομάδας όπου ανήκεις: σχολή, Πανεπιστήμιο, πόλη, έθνος. Έτσι, από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, το παιχνίδι μπορεί να σε ανεβάσει στις πιο αψηλές κι αφιλόκερδες κορυφές της ενέργειας.

 

Β2. Να επισημάνετε τα δομικά στοιχεία της έβδομης παραγράφου («Τα ομαδικά παιχνίδια … κορυφές της ενέργειας»).

 

 

2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 20 ΜΑΪΟΥ 2004

 

Αξιοπρόσεχτη η παρατήρηση. Δεν αληθεύει όμως στη δική ΅ας εποχή. Γιατί σήμερα και τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά από άλλοτε και ο αέρας, το «κλίμα» του σχολείου έχει αλλάξει. Παλαιότερα ο μαθητής περίμενε να φωτιστεί αποκλειστικά και ΅όνο από το δάσκαλό του. Σήμερα οι πηγές των πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί σε βαθμό εκπληκτικό και οι κρουνοί τις (η εφημερίδα, το περιοδικό, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση) ρέουν μέσα στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν ο μαθητής, ανάλογα ΅ε τη δύναμη και την όρεξή του, να προμηθεύεται ελεύθερα και απεριόριστα «ειδήσεις» από τις περιοχές τις ανθρώπινης περιέργειας: ιστορικές, γεωγραφικές, βιολογικές, ανθρωπολογικές, φυσικής, χημείας, κοσμογραφίας, ηλεκτρολογίας, κάθε λογής  τεχνικής».

 

Β2. Να βρείτε τη δομή και τις τρόπους ανάπτυξης τις παραγράφου.

(Σύγκριση –αντίθεση, αιτιολόγηση, παραδείγματα)

 

 

3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 2000

 

Στην έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα τονίζεται ότι η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, που αποτελούν διαφορετικά είδη μάθησης: 1. Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά μια ευρύτατη γενική παιδεία με τη δυνατότητα  εμβάθυνσης   σε   ορισμένα  θέματα.  2. Μαθαίνω να ενεργώ με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. 3. Μαθαίνω να συμβιώνω, κατανοώντας  τους άλλους και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων -συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων-, με σεβασμό στις αξίες του πλουραλισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης. 4. Μαθαίνω να ζω με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητά μου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για τον λόγο αυτόν η εκπαίδευση δεν πρέπει να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη δεξιότητα της επικοινωνίας, με παράλληλη ευαισθησία στη χρήση της μητρικής γλώσσας.

 

Β2.       Να αναλύσετε τη δομή της τελευταίας παραγράφου (δομικά στοιχεία/μέρη, τρόπος/μέθοδος ανάπτυξης).

 

 

4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 2003

 

Αξιοπρόσεκτες,  επίσης,  είναι  και  οι  επιπτώσεις  αυτής  της νέας  αίσθησης  του  χρόνου  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία. Παρατηρείται  π.χ.  δυσκολία  συγκέντρωσης  της  προσοχής  των παιδιών,  όπως  και  υπερβολική  κινητικότητα,  αφού  η  καθημερινή ζωή  δεν  συμβαδίζει  ΅ε  το  ρυθμό  της  τηλεοπτικής  εικόνας.  Πολύ φυσικό  είναι  να  θεωρείται  ανιαρό  το  σχολικό  μάθημα,  όπως  και  ο διάλογος  στην  οικογένεια,  που  τώρα  έχει  αντιπάλους  τα  κανάλια ΅ε τα ελκυστικά τους προγράμματα. Ας ΅ην παραλείψουμε και τις ταινίες  του  Σαββατόβραδου,  οι  οποίες  έχουν  στοιχίσει  σε  πλήθος παιδιών  την  απουσία  από    τον  κυριακάτικο  εκκλησιασμό  ή  από  το οικογενειακό τραπέζι. 

 

Β.2.  Πώς  οργανώνεται  η  πέμπτη  παράγραφος  του  κειμένου;  (Δομή και τρόποι ανάπτυξης).

(παραδείγματα)

 

 

5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 2002

 

Β.2. «Ο τόνος της φωνής του εκφωνητή ή του παρουσιαστή μπορεί να κάνει το ίδιο γεγονός να φαίνεται διαφορετικό».

Χρησιμοποιώντας τη φράση αυτή ως θεματική περίοδο να αναπτύξετε μια  παράγραφο ΅ε δικά σας παραδείγματα.

 

 

6. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 2001

 

Σύμφωνα  ΅ε  την  Ευρωπαϊκή Ένωση,  η  τηλεργασία  μπορεί  να  οριστεί ως  η μορφή εργασίας που εκτελείται από ένα άτομο κυρίως ή σε ένα σημαντικό μέρος τις, σε τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή  πελάτη,  και  η  οποία  περιλαμβάνει  τη  χρήση  των  τηλεπικοινωνιών  και προηγμένων  τεχνολογιών  πληροφόρησης  ως  ένα  ουσιαστικό  και  κεντρικό χαρακτηριστικό τις εργασίας. Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Στην πρώτη περίπτωση,  ο  εργαζόμενος  είναι  μόνιμα  συνδεδεμένος  ΅ε  το  δίκτυο  των εργοδοτών,  η  εργασιακή  του  ζωή  είναι  πολύ  περισσότερο  ελεγχόμενη  ΅έσω  τις τεχνολογίας και έχει πολύ λιγότερη ευελιξία ως τις τον τρόπο που θα οργανώσει τον  εργάσιμο  χρόνο  του.  Στη  δεύτερη  περίπτωση,  ο  εργαζόμενος  είναι  πολύ περισσότερο  ελεύθερος  να  καθορίσει  τον  ρυθμό εργασίας  του  εκτελώντας  την εργασία  του  στον  προσωπικό  του  υπολογιστή  και  συνδεόμενος  ΅όνο,  όταν  είναι απαραίτητο, ΅ε  το  δίκτυο  τις  επιχείρησης,  το  οποίο  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε πολλά επαγγέλματα

 

Β.2.  Να επισημάνετε τις τρόπους ΅ε τις οποίους οργανώνεται ο λόγος στην παραπάνω παράγραφο αναφέροντας τα συγκεκριμένα χωρία.

(ορισμός, διαίρεση)

 

 

 

7. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 2000

 

Ο Ντούσσελ, ο γιατρός που μοιράστηκε μαζί μου την καμαρούλα, έχει να της πει ένα σωρό πράγματα για τον έξω κόσμο, τώρα πια που πάψαμε ν’ ανήκουμε σ’ αυτόν. Οι ιστορίες του είναι θλιβερές. Πολλοί φίλοι εξαφανίστηκαν. Η τύχη της τους τρομάζει. Κάθε βραδιά χτενίζουν την πόλη τα στρατιωτικά αυτοκίνητα με τους πράσινους μουσαμάδες. Οι Γερμανοί χτυπούν τις πόρτες και ψάχνουν για Εβραίους. Αν βρουν Εβραίους, φορτώνουν στα καμιόνια ολόκληρη την οικογένεια.

 

Β.2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η Τρίτη παράγραφος του κειμένου;

(παραδείγματα)

 

 

 

8. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ __ 28 ΜΑΪΟΥ 2004

 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια τις προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων υποχρεώσεων τις ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα τις πείνας κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και μείωση τις απόδοσης του μαθητή.

 

Β.4. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία / μέρη και τις τρόπους / μεθόδους ανάπτυξης τις παραγράφου του κειμένου.

(αιτιολόγηση)

 

 

 

τυπική δομή παραγράφου

τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων

 

αιτιολόγηση

θεματική περίοδος

διατυπώνεται η θέση του συγγραφέα

λεπτομέρειες

αιτιολογείται και υποστηρίζεται το νόημα της απόφανσης /θέσης

κατακλείδα

 

 

αναλογία

θεματική περίοδος

διατυπώνεται οι δύο έννοιες που «μοιάζουν» σε κάποια σημεία

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται στοιχεία για τη μία έννοια.

επισημαίνονται τα όμοια στοιχεία της δεύτερης έννοιας

κατακλείδα

 

 

σύγκριση - αντίθεση

θεματική περίοδος

διατυπώνεται οι δύο έννοιες που συγκρίνονται – αντιτίθενται

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται στοιχεία για τη μία έννοια.

επισημαίνονται τα αντίθετα στοιχεία της δεύτερης έννοιας

κατακλείδα

 

 

διαίρεση

θεματική περίοδος

διατυπώνεται η έννοια και οι διαιρέσεις της, οι επιμέρους έννοιες

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται οι διαιρέσεις της έννοιας σύμφωνα με τη θεματική περίοδο

κατακλείδα

 

 

παραδείγματα

θεματική περίοδος

διατυπώνεται η θέση που θα διασαφηνιστεί

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται παραδείγματα που δείχνουν συγκεκριμένα το νόημα της θεματικής πρότασης, ή την επιβεβαιώνουν.

κατακλείδα

 

 

ορισμός

θεματική περίοδος

διατυπώνεται η έννοια που θα οριστεί

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται η γενικότερη κατηγορία της έννοιας και τα βασικά χαρακτηριστικά της.

κατακλείδα

 

 

αίτιο - αποτέλεσμα

θεματική περίοδος

διατυπώνεται το αίτιο και το αποτέλεσμά του

λεπτομέρειες

παρουσιάζονται στοιχεία για το αίτιο και ακολουθούν οι συνέπειες - αποτελέσματα

κατακλείδα

 

 

συνδυασμός μεθόδων

θεματική περίοδος

 

λεπτομέρειες

χρήση περισσότερων μεθόδων, π.χ. αιτιολόγηση και χρήση παραδειγμάτων

κατακλείδα

 

 

 

 

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.