ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Σκεπτικοί Ντεκάρτ. (σελ. 33-43) 

Για τους Σκεπτικούς (ακαδημαϊκούς και πυρρωνιστές)

 

1. Αντιστοιχίστε σωστά τις δύο στήλες σημειώνοντας στο τέλος της δεύτερης τους αριθμούς της πρώτης.

 

 

 

σημειώστε το σωστό αριθμό

ΕΔΩ

1

Αρκεσίλαος

α

κριτήριο της αλήθειας είναι η συμφωνία των φιλοσόφων

 

2

Καρνεάδης

β

είμαστε αναγκασμένοι από τη φύση μας να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε

 

3

Φίλωνας

γ

μπορούμε να διατυπώσουμε αληθοφανείς κρίσεις

 

4

Αντίοχος

δ

η γνώση και η αλήθεια είναι ανέφικτες για τον άνθρωπο

 

5

Σέξτος

ε

καταφεύγει στον Ηράκλειτο για να εξηγήσει φυσικά φαινόμενα

 

6

Αινησίδημος

στ

δεν εκφράζει θετική ή αρνητική κρίση σχετικά με τη δυνατότητα γνώσης

 

7

Χιουμ

ζ

μπορούμε να διατυπώσουμε εναργείς κρίσεις

 

μονάδες 21/100

 

2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x δίπλα σε κάθε μία:

σωστό λάθος

1

Η ισοσθένεια των λόγων αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει απόλυτο κριτήριο της

 

 

 

 

αλήθειας και του ψέματος.

 

 

 

2

Η στάση εποχής μας απαλλάσσει από το άγχος για την απόκτηση της βέβαιης γνώσης.

 

 

 

3

Σωρείτες ονομάζονται τα επιχειρήματα του Σέξτου Εμπειρικού προκειμένου να

 

 

 

 

αποδείξει την ισοσθένεια των λόγων.

 

 

 

4

Η εσωτερική αντίφαση του ακαδημαϊκού σκεπτικισμού σχετίζεται με τη στάση εποχής.

 

 

 

5

Οι ακαδημαϊκοί σκεπτικιστές ενώ αρνούνται τη δυνατότητα γνώσης δέχονται

 

 

 

 

αυτή την κρίση ως βέβαιη γνώση.

 

 

 

μονάδες 10/100

Για τον Ντεκάρτ

 

3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x δίπλα σε κάθε μία:

 

 

σωστό λάθος

1

Σώμα και ψυχή είναι δύο ριζικά διαφορετικές υποστάσεις.

 

 

 

2

Σώμα και ψυχή έχουν ουσιώδη σχέση, αποτελούν μία ύπαρξη.

 

 

 

3

Η έκταση που είναι ιδιότητα όλων των υλικών αντικειμένων είναι το βασικό

 

 

 

 

κριτήριο για τις ακριβείς παραστάσεις του εξωτερικού κόσμου.

 

 

 

4

Η ουσιώδης σχέση σώματος και ψυχής αποδεικνύει ότι ο εαυτός μου

 

 

 

 

ταυτίζεται με το σώμα μου.

 

 

 

5

Αυτόματα ονομάζονται τα ζώα, τα άψυχα όντα αλλά και τα σώματα

 

 

 
  των ανθρώπων.      

6

Η συνείδηση είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου σώματος.

 

 

 

7

Ο Ντεκάρτ αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού με το οντολογικό επιχείρημα.

 

 

 

8

Ο Ντεκάρτ αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού με την ανάλυση  του

 

 

 

 

τέλειου όντος.

 

 

 

μονάδες 16/100

 

4. Επιλέξτε τη μία και μοναδική σωστή φράση σημειώνοντας x στο αντίστοιχο πλαίσιο.

 

 

 

 

 

1

Ο άνθρωπος δεν υπόκειται στους νόμους του σύμπαντος.

 

 

 

2

Ο Ντεκάρτ υιοθετεί τις απόψεις των σκεπτικιστών για τον εξωτερικό κόσμο.

 

 

 

3

Η σαφήνεια και η ευκρίνεια αποδεικνύουν ότι ο εξωτερικός κόσμος υπάρχει.

 

 

 

4

Η ύπαρξη είναι ένα από τα γνωρίσματα – θετικές ιδιότητες του τέλειου όντος.

 

 

 

μονάδες 3/100

 

Απαντάτε συντομότατα και ακριβώς μόνο στο ερώτημα:

 

5. Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ακαδημαϊκού σκεπτικισμού και πυρρωνισμού; (30 λέξεις)

μονάδες 10/100

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Εξηγήστε τους όρους: εποχή, δογματικοί φιλόσοφοι, ευκρίνεια (Ντεκάρτ) (40 λέξεις)

μονάδες 15/100

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ποια είναι η σχέση του Ντεκάρτ με το Σκεπτικισμό; (30 λέξεις)

μονάδες 10/100

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ποια είναι η αντίφαση της φιλοσοφίας του Ντεκάρτ; (40 λέξεις)

μονάδες 15/100

 

 

 

 

 

 

 

 φιλοσοφία

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.