ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Πυρρωνιστές, Ντεκάρτ. (σελ. 35-42) 

Ονοματεπώνυμο:                                                                       τμήμα         18/01/05

 

Ι. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x δίπλα σε κάθε μία:

 

Ο Αριστοτέλης:                                                                       

σωστό λάθος

1

συμφωνεί με την άποψη ότι η ιδέα παρίσταται στα αισθητά.

 

 

 

2

απορρίπτει την εκδοχή της ομοιότητας ιδέας και αισθητού.

 

 

 

3

αναιρεί το επιχείρημα του τρίτου ανθρώπου, ισχυριζόμενος την ομοιότητα.

 

 

 

4

θεωρεί ότι τα συμβεβηκότα δίνουν τη δυνατότητα σ’ ένα  πράγμα να υπάρχει.

 

 

 

5

οι τέσσερις αιτίες καθορίζουν τη διαδικασία που κάτι γίνεται πραγματικό.

 

 

 

6

«δυνάμει ον» εννοεί ότι κάτι ακόμα δεν υπάρχει πραγματικά.

 

 

 

7

διαφωνεί με τον Πλάτωνα ως προς τη δυνατότητα των ανθρώπων να γνωρίζουν.

 

 

 

 

Οι ακαδημαϊκοί σκεπτικιστές:

 

 

 

8

συμφωνούν με τον Πλάτωνα ότι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν την αλήθεια.

 

 

 

9

είναι σίγουροι ότι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν μέσα στο ψέμα.

 

 

 

10

αντιφάσκουν όταν ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να γνωρίσουμε την αλήθεια.

 

 

 

μον. 20 (2 x 10)

 

ΙΙ. Επιλέξτε τη μοναδική σωστή φράση σημειώνοντας x στο αντίστοιχο πλαίσιο.

 

Ο Αριστοτέλης:                                                                      

 

 

 

1

«τόδε τι» ονομάζει όλα τα συμπτωματικά και τυχαία χαρακτηριστικά ενός πράγματος.

 

 

 

2

οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν το σκοπό ενός πράγματος.

 

 

 

3

η αληθινή πραγματικότητα βρίσκεται μέσα στα αισθητά.

 

 

 

4

η φιλοσοφία του είναι τελολογική γιατί βασίζεται στα όρια (τέλος) της λογικής.

 

 

 

μον. 10

ΙΙΙ. Αντιστοιχίστε σωστά τις δύο στήλες σημειώνοντας στο τέλος της δεύτερης τους αριθμούς της πρώτης.

1

Αρκεσίλαος

α

ενάργεια

 

2

Καρνεάδης

β

συμφωνία των φιλοσόφων

 

3

Φίλωνας

γ

σωρείται

 

4

Αντίοχος

δ

αληθοφάνεια

 

μον. 10

 

ΙV. Συμπληρώστε τη λέξη που αποδίδει το περιεχόμενο των παρακάτω φράσεων για τους πυρρωνιστές:

1

όσοι πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει  και γνωρίζουν την αλήθεια

 

 

αποκαλούνται:

 

 

 

2

λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη:

 

 

 

3

αποφεύγω να διατυπώσω κρίση για τη δυνατότητα γνώσης:

4

κατέχει πρωτεύουσα θέση μεταξύ των πυρρωνιστών, χάρη στα συγγράμματα

 

 

του αντλούμε πληροφορίες για τον σκεπτικισμό των πυρρωνιστών:

μον. 10

 

V. α. Ποια διαδικασία χρειάζεται να ακολουθήσει κανείς, σύμφωνα με τις τέσσερις αιτίες του Αριστοτέλη, για να κατασκευάσει ένα σπίτι; (60 λέξεις)

     β. Τι σημαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αριστοτελικός όρος εντελέχεια;  (40 λέξεις)

μον. 15

 

VI. Να δώσετε έναν τίτλο (5-15 λέξεων) που να αποδίδει το περιεχόμενο του παρακάτω κειμένου:

Ο Πύρρων καταφέρεται εναντίον όλων των θεωριών της γνώσης που ζητούν να δείξουν ότι ορισμένες  αντιληπτικές εμπειρίες μάς δίνουν απόλυτα ακριβή πληροφόρηση για την αληθινή φύση των (εξωτερικών) αντικειμένων. Η βάση της κριτικής του είναι ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα αντικείμενα ανεξάρτητα από την αισθητηριακή αντίληψη, και ότι η αισθητηριακή αντίληψη δεν μας  παρέχει εγγύηση ότι συλλαμβάνουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Συνεπώς, τα αντικείμενα καθεαυτά δεν προσφέρονται για έλεγχο της αισθητηριακής μας αντίληψης. Η αισθητηριακή αντίληψη  αποκαλύπτει στο υποκείμενο της αντίληψης «αυτό που φαίνεται»· ωστόσο, «αυτό που φαίνεται» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρη μαρτυρία από την οποία να συνάγουμε «αυτό που είναι». 

A. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, σ. 139

μον. 15

.τίτλος:

 

 

VII. Με βάση τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν δικαιολογήστε το χαρακτηρισμό του σκεπτικισμού ως ευεργετικού και αναγκαίου. (100 λέξεις)

α. «Σκεπτικισμός  είναι η  ικανότητα να βρίσκει  κανείς  με  οποιοδήποτε  τρόπο  αντιθέσεις  ανάμεσα  στα  φαινόμενα  και  στις κρίσεις: με το Σκεπτικισμό, εξαιτίας της «ισοδυναμίας» που χαρακτηρίζει αντίθετα  μεταξύ  τους  πράγματα  και  επιχειρήματα,  φτάνουμε  πρώτα  στην  εποχή  και από εκεί στην «ψυχική ηρεμία» (στην αταραξία)», [Σέξτος  Εμπειρικός. Πυρρ., 1, 8.]

β. «Ο σκεπτικισμός είναι για τη φιλοσοφία ό,τι είναι η αντιπολίτευση για το κοινοβούλιο: είναι εξίσου ευεργετικός και αναγκαίος» [Σοπενχάουερ, Πάρεργα και Παραλειπόμενα.]

μον. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φιλοσοφία.

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.