ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

φιλοσοφία

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. Πυρρωνιστές, Ντεκάρτ. (σελ. 35-42) 

Ονοματεπώνυμο:                                                                       τμήμα        

 

Ι. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας x δίπλα σε κάθε μία:

 

Για τους πυρρωνιστές:                                                                       

σωστό λάθος

1

η άποψη  ότι μπορούμε να αποκτήσουμε έγκυρη γνώση αποτελεί πλάνη.

 

 

 

2

η παραίτηση από το άγχος της γνώσης οδηγεί στην αταραξία της ψυχής.

 

 

 

3

η φιλοσοφία των πυρρωνιστών εφαρμόζεται απόλυτα στην καθημερινή πρακτική.

 

 

 

 

Για τον Ντεκάρτ:

 

 

 

4

καταλήγει να συμφωνήσει με τη στάση εποχής (δεν εκφράζει κρίσεις) των πυρρωνιστών

 

 

 

5

τα ζώα είναι πιο τέλεια από τον άνθρωπο γιατί λειτουργούν αυτόματα.

 

 

 

6

θεωρεί ότι το σώμα διαφέρει ριζικά από την ψυχή.

 

 

 

7

συνείδηση είναι η επίγνωση κάθε γεγονότος που συμβαίνει στη ψυχή μας.

 

 

 

8

μπορούμε να σκεπτόμαστε επειδή είμαστε βέβαιοι για την ύπαρξή μας.

 

 

 

9

θεωρεί ότι σώμα και ψυχή έχουν μια στενή και ουσιώδη σχέση.

 

 

 

10

ο Θεός είναι το κριτήριο ότι έχουμε ακριβείς παραστάσεις των αισθητών πραγμάτων.

 

 

 

μον. 20 (2 x 10)

 

ΙΙ. Επιλέξτε τη μοναδική σωστή φράση σημειώνοντας x στο αντίστοιχο πλαίσιο.

 

Ο Ντεκάρτ αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού:                                                                      

 

 

 

1

για να λύσει το πρόβλημα του δυϊσμού σώματος-ψυχής (ύλης-πνεύματος).

 

 

 

2

γιατί είναι βαθιά θρησκευόμενος χριστιανός.

 

 

 

3

γιατί τον χρειάζεται ως εγγυητή της ύπαρξης του κόσμου.

 

 

 

4

για να θεμελιώσει την ανθρώπινη ύπαρξη ως συνείδηση.

 

 

 

μον. 10

ΙΙΙ. Αντιστοιχίστε σωστά τις δύο στήλες σημειώνοντας στο τέλος της δεύτερης τους αριθμούς της πρώτης.

1

σώμα

α

αυτόματο

 

2

ψυχή

β

συνείδηση

 

 

 

γ

έκταση

 

 

 

δ

εαυτός

 

μον. 10

 

ΙV. Συμπληρώστε τη λέξη που αποδίδει το περιεχόμενο των παρακάτω φράσεων για τους Πυρρωνιστές:

1

όσοι πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει  και γνωρίζουν την αλήθεια

 

 

αποκαλούνται:

 

 

 

2

λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη:

 

 

 

3

αποφεύγω να διατυπώσω κρίση για τη δυνατότητα γνώσης:

4

κατέχει πρωτεύουσα θέση μεταξύ των πυρρωνιστών, χάρη στα συγγράμματα

 

 

του αντλούμε πληροφορίες για τον σκεπτικισμό των πυρρωνιστών:

μον. 10

 

V. α. Διατυπώστε περιληπτικά το οντολογικό επιχείρημα. (60 λέξεις)

     β. Εξηγήστε σύντομα γιατί η ύπαρξη του κωναρίου είναι λογικά άστοχη. (40 λέξεις)

μον. 15

 

VI. Να δώσετε έναν τίτλο (5-15 λέξεων) που να αποδίδει το περιεχόμενο του παρακάτω κειμένου:

Ο Πύρρων καταφέρεται εναντίον όλων των θεωριών της γνώσης που ζητούν να δείξουν ότι ορισμένες  αντιληπτικές εμπειρίες μάς δίνουν απόλυτα ακριβή πληροφόρηση για την αληθινή φύση των (εξωτερικών) αντικειμένων. Η βάση της κριτικής του είναι ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα αντικείμενα ανεξάρτητα από την αισθητηριακή αντίληψη, και ότι η αισθητηριακή αντίληψη δεν μας  παρέχει εγγύηση ότι συλλαμβάνουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Συνεπώς, τα αντικείμενα καθεαυτά δεν προσφέρονται για έλεγχο της αισθητηριακής μας αντίληψης. Η αισθητηριακή αντίληψη  αποκαλύπτει στο υποκείμενο της αντίληψης «αυτό που φαίνεται»· ωστόσο, «αυτό που φαίνεται» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγκυρη μαρτυρία από την οποία να συνάγουμε «αυτό που είναι». 

A. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, σ. 139

μον. 15

.τίτλος:

 

 

VII. Με βάση τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν δικαιολογήστε το χαρακτηρισμό του σκεπτικισμού ως ευεργετικού και αναγκαίου. (100 λέξεις)

α. «Σκεπτικισμός  είναι η  ικανότητα να βρίσκει  κανείς  με  οποιοδήποτε  τρόπο  αντιθέσεις  ανάμεσα  στα  φαινόμενα  και  στις κρίσεις: με το Σκεπτικισμό, εξαιτίας της «ισοδυναμίας» που χαρακτηρίζει αντίθετα  μεταξύ  τους  πράγματα  και  επιχειρήματα,  φτάνουμε  πρώτα  στην  εποχή  και από εκεί στην «ψυχική ηρεμία» (στην αταραξία)», [Σέξτος  Εμπειρικός. Πυρρ., 1, 8.]

β. «Ο σκεπτικισμός είναι για τη φιλοσοφία ό,τι είναι η αντιπολίτευση για το κοινοβούλιο: είναι εξίσου ευεργετικός και αναγκαίος» [Σοπενχάουερ, Πάρεργα και Παραλειπόμενα.]

μον. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φιλοσοφία.

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.