ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Διαγώνισμα επαναληπτικό (2010-11) στα κεφάλαια: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54), ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (70-88).

 

Α1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

 1. να από τα αιτήματα των “αντιπολιτευτικών ομίλων” στα τέλη της δεκαετίας του 1850 ήταν η ίδρυση αγροτικών τραπεζών.

 2. Με το Σύνταγμα του 1844 κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.

 3. Ο Θ. Δηλιγιάννης υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.

 4. Ο Κ. Μαυρομιχάλης ήταν αρχηγός των Εκλεκτικών.

 5. Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ήταν αρχηγός των Πεδινών.

 6. Ο Χαρίλαος Τρικούπης θεωρούσε το Κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.

 7. Οι ∆ηλιγιαννικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας.

 8. Η ψήφιση της «αρχής της δεδηλωμένης» γίνεται το 1862.

 9. Ο Όθωνας εγκαταλείπει την Ελλάδα διά παντός το 1864.

 10. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1927.

 11. Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία.

 12. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα

Μονάδες 12

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τους αριθμούς της Στήλης Β που προσδιορίζουν τις καινοτομίες που αντιστοιχούν στα Συντάγματα της Στήλης Α (σε κάθε γράμμα της Στήλης Α αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός αριθμοί).

Στήλη Α: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ

Στήλη Β: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

α. Σύνταγμα του 1844

β. Σύνταγμα του 1864

γ. Σύνταγμα του 1911 (σελ. 90)

 

1. ψήφος με σφαιρίδια

2. μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων

3. δωρεάν εκπαίδευση

4. καθολική ψηφοφορία για άνδρες

5. αρχή λαϊκής κυριαρχίας

6. ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής

ιδιότητας με το βουλευτικό αξίωμα

7. βασιλευόμενη δημοκρατία

8. απαγόρευση της δουλείας

Μονάδες 16

 

 

Α3. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών:

α. Ορεινοί

β. Αναγκαστικό δάνειο 1922

Μονάδες 22

 

Β1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα α) δεν διαδόθηκαν ιδεολογίες με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο και β) δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.

 

Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος –που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.

Έλλης Σκοπετέα, «‘‘Το πρότυπο Βασίλειο’’ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

Μονάδες 50

 

 

απαντήσεις στο σχολικό βιβλίο: α) σελ. 46 («Η απουσία μεγάλων… ταξικό περιεχόμενο») β) σελ. 84 («Αντίθετα… πληθυσμού»)

αναγκαίες διευκρινίσεις:

1. το διαγώνισμα αποσκοπεί κατά πρώτο λόγο να ελέγξετε εσείς οι ίδιοι τι κάνατε ως τώρα και να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο ή να διορθώσετε τον τρόπο που διαβάζετε.

 

2. μην ανησυχείτε για το βαθμό του τετραμήνου, ισχύει η εξίσωση:

βαθμός τετραμήνου = (εκτιμούμενη αξία που δείχνετε μέσα στην τάξη + γραπτό/ 2)  + μπόνους τελειόφοιτου + περίοδος εκπτώσεων + κάτι για τους γονείς-κηδεμόνες

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.