ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Διαγώνισμα επαναληπτικό (2010-11_β) στα κεφάλαια: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54), ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (70-88).

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, σε. 42-50 και 70-97

 

ΟΜΑ∆Α Α΄

Α1. Αντιγράψτε στην κόλλα σας τα στοιχεία της ερώτησης και χαρακτηρίσετε τις παρακάτω φράσεις με Σωστό η Λάθος.

  1.  Το 1917 οι Μεγάλες Δυνάμεις με το θεωρητικό δανεισμό ώθησαν την Ελλάδα σε πολεμικές ενέργειες.

  2.  Η Εθνική Τράπεζα το 1927 πέτυχε τη βελτίωση των οικονομικών του κράτους.

  3.  Οι υποψήφιοι βουλευτές στο τέλος του 19ου αιώνα προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

  4.  Το αίτημα της «ανόρθωση» στα συλλαλητήρια του 1909 αφορούσε τη διευθέτηση του αγροτικού προβλήματος και την ικανοποίηση των συντεχνιακών συμφερόντων.

  5.   Η συνθήκη Σεβρών πραγματοποίησε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.

(Μονάδες 10)

 

Α2. Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) με την πολιτική τους θέση (Στήλη Β). Στη Στήλη Β περισσεύουν δύο θέσεις.

Στήλη Α

Στήλη Β

α. Ι. Κωλέττης

β. Χ. Τρικούπης

γ. Θ. ∆ηλιγιάννης

δ. Ε. Βενιζέλος

ε. ∆. Ράλλης

 

1. Υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Επιζητούσε την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής.

3. Έβλεπε στο πρόσωπο του βασιλιά το σύμβολο της εθνικής ενότητας.

4. Εξέφραζε με την πολιτική του δράση τα αιτήματα της «νέας γενιάς».

5. Επέβαλε ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας.

6. Επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με κάθε κόστος.

7. Κατοχύρωσε συνταγματικά τη μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων.

(Μονάδες 10)

 

Α3. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων:

              I.      Στρατιωτικός Σύνδεσμος

             II.      ιδιόμορφος δανεισμός (1917)

(Μονάδες 30)

 

ΟΜΑ∆Α Β΄

Β1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος μετά τους βαλκανικούς πολέμους.

 

Στο 2ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας σιγαροποιών και καπνεργατών Ελλάδας αποφάσισαν να πάρουν μέρος οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της Δράμας. Για πρώτη φορά οι τσιγαράδες και οι καπνεργάτες της Δράμας συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις πανελλήνιας κλίμακας για τόσο μεγάλης σπουδαιότητας ζητήματα. Αποφασίστηκε να σταλούν σε αυτό το συνέδριο τα πιο καλά στελέχη της οργάνωσης των καπνεργατών και των τσιγαράδων λόγω της μεγάλης σημασίας του συνεδρίου, αλλά ταυτόχρονα και για να έλθουν σε επαφή με άλλους συνδικαλιστικούς παράγοντες και να διαμορφώσουν γνώμη για τη γενικότερη συνδικαλιστική κίνηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. (Στο συνέδριο στάλθηκαν εκ μέρους της οργάνωσης καπνεργατών «Η Ευδαιμονία» οι συναγωνιστές Βασίλης Παπαθεοδώρου και Πρόδρομος Μοσχίδης (Μποντόσης) και εκ μέρους των τσιγαράδων μια νεαρή, πολύ δραστήρια και μορφωμένη κοπέλα, η συναγωνίστρια Τσιαούση. Στο συνέδριο αποφασίστηκε να αγωνιστούν για μια μεγάλη αποζημίωση όλων των τσιγαράδων έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους σε άλλο επάγγελμα. Με μεγάλες κινητοποιήσεις και παραστάσεις στις αρχές και στις τσιγαροβιομηχανίες επί δύο μήνες έγινε δεκτό το αίτημα τους. Μετά από πολύ καιρό όλοι οι τσιγαράδες αποζημιώθηκαν και έτσι έπαψε να υπάρχει το επάγγελμα τους).

Με τη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε, οι καπνεργατικές οργανώσεις όλης της χώρας αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανελλήνιο Συνέδριο καπνεργατικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Το 1ο Παγκαπνεργατικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έγινε το 1919 και έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας. Στο συνέδριο μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η ίδρυση καπνεργατικής ομοσπονδίας με τον τίτλο «Καπνεργατική Ομοσπονδία Ελλάδος» (ΚΟΕ), έναν χρόνο μετά την ίδρυση το 1918 της «Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΓΣΕΕ).

Σταύρος Χ. Σταυρίδης & Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης (2009), Ιστορία του καπνεργατικού κινήματος Δράμας (1840-1940), Δράμα: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Δράμας, σελ. 24-25

(Μονάδες 50)

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.