ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ σελ. 138-169, ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (σελ. 206-220), ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (σελ. 245-254) 

ΟΜΑΔΑ Α΄

 

Α.1. Να προσδιορίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

α. Οι διωγμοί εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ξεκίνησαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

β. Οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού (1914) επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά το 1918, όταν τέλειωσε ο πόλεμος για την Τουρκία.

γ. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων συγκροτήθηκε στη Μικρά Ασία για να φροντίσει την αναχώρηση των Ελλήνων προσφύγων.

δ. Η επανάσταση στο Θέρισο  εκδηλώθηκε το 1905, μετά τη σύγκρουση του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον Πρίγκιπα Γεώργιο που ήταν Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης.

ε. Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος είχε την αποδοχή όλων των κρατών και κατά τη διακυβέρνησή του στον Πόντο (1916-1918) συμβίωναν αρμονικά χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

Μονάδες 15

 

Α.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία που περιλάμβανε η Συμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

(σελ. 161)

Μονάδες 20

 

Α.3. Ποιο ήταν το γνωστότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στον Πόντο; Πότε λειτούργησε; Τι ρόλο έπαιξε;

(σελ. 148)

 Μονάδες 15

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

Β1. Αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα: Από ποιες περιοχές ήρθαν οι περισσότεροι πρόσφυγες; Σύμφωνα με ποια Σύμβαση μετακινήθηκαν στην Ελλάδα; Τι ακριβώς ρύθμιζε η συγκεκριμένη Σύμβαση; Τι προέβλεπε για τους ανταλλάξιμους κατοίκους μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

(σελ. 149-150)

 

 

Ο αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα στα 1928. (Όπως αποτυπώθηκε στην Επετηρίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας το 1930).

 

Τόπος προελεύσεως

Σύνολο

Πριν από το 1922

Μετά το 1922

Μικρά Ασία

626.954

37.728

589.226

Ανατολική Θράκη

256.635

27.057

229.578

Πόντος

182.169

17.528

164.641

Καύκασος

47.091

32.421

14.670

Κωνσταντινούπολη

38.458

4.109

35.349

Ρωσία

11.435

5.213

6.221

Δωδεκάνησα

738

355

383

Αίγυπτος

8

1

7

Κύπρος

57

25

32

Ρουμανία

722

266

456

Σύνολο

1.164.267

124.698

1.040.343

 

Βλάσης Αγτζίδης, Καθημερινή της Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου 2001

 

Μονάδες 25

 

 

Β2. Αξιοποιώντας τον παρακάτω πίνακα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα: Τι προέβλεπε το σουλτανικό διάταγμα που αναφέρεται στο κείμενο; Ποιες συνέπειες είχε στη διοίκηση και στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου;

(σελ. 245-246)

 

Μετά την λήξη του Κριμαϊκού πολέμου η Τουρκία κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει το Χάτι Χουμαγιούν (1856) δηλαδή Σουλτανικό διάταγμα που αναγνώριζε σ' όλους τους υποδούλους λαούς της Τουρκίας, ισότητα, ισονομία, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκευτικής λατρείας.

Με βάση αυτό το διάταγμα το Πατριαρχείο συνέταξε γενικούς κανονισμούς που τακτοποιούσαν τα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα των ορθοδόξων Χριστιανών που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ήταν και υπήκοοι του Σουλτάνου. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση και αποτέλεσαν βασικό νόμο της Τουρκίας και καταστατικό χάρτη της εκκλησίας και του υποδούλου ελληνισμού. Σ' αυτούς τους κανονισμούς στηρίχθηκαν και οι Έλληνες του Πόντου και δημιούργησαν την τοπική τους αυτοδιοίκηση, υπό την προεδρία πάντοτε του Μητροπολίτη, τη μόνη αρχή που αναγνώριζε το Τουρκικό κράτος.

 

Άννα Θεοφυλάκτου , Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, πρακτικά συμποσίου 1-3 Νοεμβρίου 1985, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 524

 

Μονάδες 25

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.