ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ «ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ» (σελ. 245-254)

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ

 

Α.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 

1.       Η Τραπεζούντα μέχρι το 1918 έλεγχε το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου της Ασίας.

2.       Το Ελληνικό Τυπογραφείο στην Τραπεζούντα σχετίζεται με την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ποντίων.

3.       Πρωτεργάτες στον αγώνα για τη δημιουργία αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας ήταν οι Έλληνες της Τραπεζούντας και της Κερασούντας.

4.       Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε στη Μασσαλία το 1918.

5.       Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουργό εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους.

Μονάδες 10

 

Α.2. Πώς διοικήθηκε η Τραπεζούντα κατά την περίοδο 1916-1918;

Μονάδες 15

 

Α.3. Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.

Μονάδες 15

 

Α.4. Συγκρίνετε τη γενοκτονία των Ποντίων με αυτήν των Εβραίων.

Μονάδες 10

 

  

Β΄ ΟΜΑΔΑ

 

Β.1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο μιλήστε για τις διπλωματικές πράξεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που σχετίζονται με τους υπόδουλους χριστιανούς και για τις άμεσες συνέπειες για την περιοχή του Πόντου.

Μονάδες 25

Μετά την λήξη του Κριμαϊκού πολέμου η Τουρκία κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει το Χάττι Χουμαγιούν (1856) δηλαδή Σουλτανικό διάταγμα που αναγνώριζε σ' όλους τους υποδούλους λαούς της Τουρκίας, ισότητα, ισονομία, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκευτικής λατρείας.

Με βάση αυτό το διάταγμα το Πατριαρχείο συνέταξε γενικούς κανονισμούς που τακτοποιούσαν τα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα των ορθοδόξων Χριστιανών που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ήταν και υπήκοοι του Σουλτάνου. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση και αποτέλεσαν βασικό νόμο της Τουρκίας και καταστατικό χάρτη της εκκλησίας και του υποδούλου ελληνισμού. Σ' αυτούς τους κανονισμούς στηρίχθηκαν και οι Έλληνες του Πόντου και δημιούργησαν την τοπική τους αυτοδιοίκηση, υπό την προεδρία πάντοτε του Μητροπολίτη, τη μόνη αρχή που αναγνώριζε το Τουρκικό κράτος.

Άννα Θεοφύλακτου

 (Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, πρακτικά συμποσίου 1-3 Νοεμβρίου 1985, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 523-527)

 

 

 

 

Β. 2. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο παρουσιάστε τις οικονομικές δραστηριότητες των Ποντίων σχετικά με την ευφορία της χώρας τη γεωργία και τη μεταλλουργία.

Μονάδες 25

Τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναζητηθούν αρχικά στην εκμετάλλευση των μεταλλείων της Αργυρούπολης, στη συνέχεια στη διάνοιξη του εμπορικού δρόμου Τραπεζούντας-Ταυρίδας και αργότερα των οικονομικών ανταλλαγών, μέσω θαλάσσης με τα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου κυρίως εκείνα της Κριμαίας.

του Βλάση Βλασίδη, http://www.mpa.gr/

 

 

 

με οδηγό απαντήσεων

Α΄ ΟΜΑΔΑ

 

Α.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 

6.       Η Τραπεζούντα μέχρι το 1918 έλεγχε το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου της Ασίας. (Λ 246)

7.       Το Ελληνικό Τυπογραφείο στην Τραπεζούντα σχετίζεται με την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των Ποντίων. (Ν 248)

8.       Πρωτεργάτες στον αγώνα για τη δημιουργία αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας ήταν οι Έλληνες της Τραπεζούντας και της Κερασούντας. (Λ 249)

9.       Το πρώτο παγκόσμιο Παν-ποντιακό Συνέδριο οργανώθηκε στη Μασσαλία το 1918. (Ν 250)

10.    Το Μάρτιο του 1921 ο μητροπολίτης Αμάσειας Γερμανός πρότεινε στον υπουργό εξωτερικών Μπαλτατζή συνεργασία με τους Κούρδους και τους Αρμένιους. Ν 253

Μονάδες 10

 

Α.2. Πώς διοικήθηκε η Τραπεζούντα κατά την περίοδο 1916-1918; (249)

Μονάδες 15

 

Α.3. Να δώσετε το περιεχόμενο του ακόλουθου όρου: Φροντιστήριο της Τραπεζούντας (248)

Μονάδες 15

 

Α.4. Συγκρίνετε τη γενοκτονία των Ποντίων με αυτήν των Εβραίων (254)

Μονάδες 10

 

 

 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ

 

Β.1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο μιλήστε για τις διπλωματικές πράξεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που σχετίζονται με τους υπόδουλους χριστιανούς και για τις άμεσες συνέπειες για την περιοχή του Πόντου.

Μονάδες 25

Μετά την λήξη του Κριμαϊκού πολέμου η Τουρκία κάτω από την πίεση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, υποχρεώθηκε να εκδώσει το Χάττι Χουμαγιούν (1856) δηλαδή Σουλτανικό διάταγμα που αναγνώριζε σ' όλους τους υποδούλους λαούς της Τουρκίας, ισότητα, ισονομία, ελευθερία συνείδησης και ελευθερία θρησκευτικής λατρείας.

Με βάση αυτό το διάταγμα το Πατριαρχείο συνέταξε γενικούς κανονισμούς που τακτοποιούσαν τα εκκλησιαστικά και εθνικά ζητήματα των ορθοδόξων Χριστιανών που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ήταν και υπήκοοι του Σουλτάνου. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση και αποτέλεσαν βασικό νόμο της Τουρκίας και καταστατικό χάρτη της εκκλησίας και του υποδούλου ελληνισμού. Σ' αυτούς τους κανονισμούς στηρίχθηκαν και οι Έλληνες του Πόντου και δημιούργησαν την τοπική τους αυτοδιοίκηση, υπό την προεδρία πάντοτε του Μητροπολίτη, τη μόνη αρχή που αναγνώριζε το Τουρκικό κράτος.

Άννα Θεοφύλακτου

 (Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, πρακτικά συμποσίου 1-3 Νοεμβρίου 1985, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 523-527)

 

 (σελ. 245, «Το δυσμενές κλίμα ... παλιές της δόξες»)

 

 

 

Β. 2. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και αξιοποιώντας το παρακάτω κείμενο παρουσιάστε τις οικονομικές δραστηριότητες των Ποντίων σχετικά με την ευφορία της χώρας τη γεωργία και τη μεταλλουργία.

Μονάδες 25

Τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναζητηθούν αρχικά στην εκμετάλλευση των μεταλλείων της Αργυρούπολης, στη συνέχεια στη διάνοιξη του εμπορικού δρόμου Τραπεζούντας-Ταυρίδας και αργότερα των οικονομικών ανταλλαγών, μέσω θαλάσσης με τα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου κυρίως εκείνα της Κριμαίας.

του Βλάση Βλασίδη, http://www.mpa.gr/

(σελ. 246, «Το μέλλον της περιοχής ... βιομηχανία της ναυπηγικής»)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.