ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, σε. 42-54 και 70-97

 

ΟΜΑ∆Α Α΄

Α1. Αντιγράψτε στην κόλλα σας τα στοιχεία της ερώτησης και χαρακτηρίσετε τις παρακάτω φράσεις με Σωστό η Λάθος.

Ι. Το 1917 οι Μεγάλες Δυνάμεις με το θεωρητικό δανεισμό ώθησαν την Ελλάδα σε πολεμικές ενέργειες.

ΙΙ. Η Εθνική Τράπεζα το 1927 πέτυχε τη βελτίωση των οικονομικών του κράτους.

ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι βουλευτές στο τέλος του 19ου αιώνα προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα.

ΙV. Το αίτημα της «ανόρθωση» στα συλλαλητήρια του 1909 αφορούσε τη διευθέτηση του αγροτικού προβλήματος και την ικανοποίηση των συντεχνιακών συμφερόντων.

V. Η συνθήκη Σεβρών πραγματοποίησε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.

(Μονάδες 10)

 

Α2. Μέχρι και τη ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης (1875):

I. εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έπαιρνε ο αρχηγός του κόμματος που είχε τις περισσότερες ψήφους.

II. ο ίδιος ο βασιλιάς ήταν και πρωθυπουργός της χώρας.

III. ο Βασιλιάς όριζε όποια κυβέρνηση ήθελε.

IV. ορίζονταν από το Σύνταγμα ποιος θα γίνει πρωθυπουργός.

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

(Μονάδες 10)

 

Α3. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων:

I. αναγκαστικό δάνειο 1922

II. εκλεκτικοί

(Μονάδες 30)

 

ΟΜΑ∆Α Β΄

Β1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε πώς εκδηλώθηκε ο εθνικός διχασμός μετά το 1915 (δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου) και ποιος ήταν ο αντίκτυπος στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.

(Μονάδες 25)

Τα γεγονότα αυτά προκαλούν τον αναβρασμό των προσκειμένων προς το βασιλιά Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών, αντίθετων φρονημάτων και το διασυρμό ευυπόληπτων ανδρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος παρασύρεται και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο οποίος – αντί να εξαρθεί και να πρωτοστατήσει στη γεφύρωση του χάσματος του έθνους – οξύνει περισσότερο τα πράγματα με τη ρίψη του λίθου του αναθέματος εναντίον του Βενιζέλου στις 13/25 Δεκεμβρίου στο Πεδίο του Άρεως. Έτσι ξαναζωντανεύουν μέσα στον 20ο αι. σκοτεινές σκηνές της παρακμής του Βυζαντίου, οι οποίες κηλιδώνουν την αίγλη της Εκκλησίας. Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα απέκλεισαν πια κάθε δυνατότητα για συμφιλίωση των δύο αντιμαχομένων μερίδων και η Τριανδρία κηρύσσει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. (…) Ο Βενιζέλος απολύει 570 περίπου δικαστές και δικαστικούς, 6500 υπαλλήλους, 2300 αξιωματικούς, 3000 υπαξιωματικούς και οπλίτες της χωροφυλακής και 880 περίπου αξιωματικούς του ναυτικού. Ήταν μια άστοχη πράξη, που θα δημιουργούσε σειρά από ζητήματα και προβλήματα που αναστάτωσαν την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Εφαρμόζει επίσης αυστηρή λογοκρισία και προχωρεί σε εκτοπισμούς εκείνων που ήταν ύποπτοι για αντιπολίτευση.

Α. Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού σελ. 358-359

 

Β2. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα δεν διαδόθηκαν ιδεολογίες με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο και δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.

(Μονάδες 25)

Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος –που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.

Έλλης Σκοπετέα, «‘‘Το πρότυπο Βασίλειο’’ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

 

 


 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ, σε. 42-54 και 70-97 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑ∆Α Α΄

Α1. Αντιγράψτε στην κόλλα σας τα στοιχεία της ερώτησης και χαρακτηρίσετε τις παρακάτω φράσεις με Σωστό η Λάθος.

Ι. Το 1917 οι Μεγάλες Δυνάμεις με το θεωρητικό δανεισμό ώθησαν την Ελλάδα σε πολεμικές ενέργειες. Σ

II. Η Εθνική Τράπεζα το 1927 πέτυχε τη βελτίωση των οικονομικών του κράτους. Λ

III. Οι υποψήφιοι βουλευτές στο τέλος του 19ου αιώνα προέρχονταν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Λ

ΙV. Το αίτημα της «ανόρθωση» στα συλλαλητήρια του 1909 αφορούσε τη διευθέτηση του αγροτικού προβλήματος και την ικανοποίηση των συντεχνιακών συμφερόντων. Σ

V. Η συνθήκη Σεβρών πραγματοποίησε το όραμα της Μεγάλης Ιδέας. Σ

(Μονάδες 10)

 

Α2. Μέχρι και τη ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης (1875):

Ι. εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έπαιρνε ο αρχηγός του κόμματος που είχε τις περισσότερες ψήφους.

ΙΙ. ο ίδιος ο βασιλιάς ήταν και πρωθυπουργός της χώρας.

ΙΙΙ. ο Βασιλιάς όριζε όποια κυβέρνηση ήθελε.

ΙV. ορίζονταν από το Σύνταγμα ποιος θα γίνει πρωθυπουργός.

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. ΣΕΛ 79

(Μονάδες 10)

 

Α3. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων:

Ι. αναγκαστικό δάνειο 1922 ΣΕΛ 50

ΙΙ. εκλεκτικοί ΣΕΛ 77

(Μονάδες 30)

 

ΟΜΑ∆Α Β΄

=symfo

Β1. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε πώς εκδηλώθηκε ο εθνικός διχασμός μετά το 1915 (δεύτερη παραίτηση Βενιζέλου) και ποιος ήταν ο αντίκτυπος στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών. ΣΕΛ 94 -95 + 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΗ

(Μονάδες 25)

Τα γεγονότα αυτά προκαλούν τον αναβρασμό των προσκειμένων προς το βασιλιά Κωνσταντίνο και τις διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις πολιτών, αντίθετων φρονημάτων και το διασυρμό ευυπόληπτων ανδρών. Από το αλόγιστο αυτό πάθος παρασύρεται και ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο οποίος – αντί να εξαρθεί και να πρωτοστατήσει στη γεφύρωση του χάσματος του έθνους – οξύνει περισσότερο τα πράγματα με τη ρίψη του λίθου του αναθέματος εναντίον του Βενιζέλου στις 13/25 Δεκεμβρίου στο Πεδίο του Άρεως. Έτσι ξαναζωντανεύουν μέσα στον 20ο αι. σκοτεινές σκηνές της παρακμής του Βυζαντίου, οι οποίες κηλιδώνουν την αίγλη της Εκκλησίας. Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα απέκλεισαν πια κάθε δυνατότητα για συμφιλίωση των δύο αντιμαχομένων μερίδων και η Τριανδρία κηρύσσει έκπτωτο τον Κωνσταντίνο. (…) Ο Βενιζέλος απολύει 570 περίπου δικαστές και δικαστικούς, 6500 υπαλλήλους, 2300 αξιωματικούς, 3000 υπαξιωματικούς και οπλίτες της χωροφυλακής και 880 περίπου αξιωματικούς του ναυτικού. Ήταν μια άστοχη πράξη, που θα δημιουργούσε σειρά από ζητήματα και προβλήματα που αναστάτωσαν την πολιτική ζωή της Ελλάδας. Εφαρμόζει επίσης αυστηρή λογοκρισία και προχωρεί σε εκτοπισμούς εκείνων που ήταν ύποπτοι για αντιπολίτευση.

Α. Κ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού σελ. 358-359

 

Β2. Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε για ποιο λόγο στην Ελλάδα του 19ου αιώνα δεν διαδόθηκαν ιδεολογίες με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο (σελ. 46) και δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα (σελ. 84).

 

Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συμπληρωματική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, μια θαυματουργή γέφυρα των αντιθέσεων, μία μετάθεση στο άδηλο μέλλον της λύσης όχι μόνο του αλυτρωτικού ζητήματος –που άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και αποκλειστικά–, αλλά του συνόλου των ελληνικών προβλημάτων.

Έλλης Σκοπετέα, «‘‘Το πρότυπο Βασίλειο’’ και η Μεγάλη Ιδέα», σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

Μονάδες 50

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.