ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

διαγώνισμα 1ου τετραμήνου 1

σχολικό βιβλίο Ιωάννης Κολιόπουλος, κ.ά., Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 ως σήμερα) ΟΕΔΒ, έκδοση Α΄ 2007

 και σε .doc

 

α΄ ομάδα

 

1. Ποιες είναι κυρίως οι δύο μεγάλες δυνάμεις που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών και γιατί;

σ. 38 («Την κυριότερη ανησυχία… εναντίον του»)

μονάδες 25

 

2. Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού φαινομένου που ονομάστηκε βιομηχανική επανάσταση;

σ. 41. («Τρία ήταν… πρώτα στην Αγγλία»).

μονάδες 25

 

β΄ ομάδα

 

1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και το κείμενο που σας δίνεται εξηγήστε ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας;

σ. 37 («Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο… και του πολιτισμού»).

μονάδες 50

 

Μέσα σ' αυτό το κλίμα θα προβάλει ο Παπαρρηγόπουλος. Όπως γράφει επιγραμματικά ο Κ. Θ. Δημαράς, «ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ήρθε σε μια στιγμή όπου η ελληνική συνείδηση εζητούσε έναν συγκροτημένο κορμό ιστορικών εθνικών θεωριών, μία γερά θεμελιωμένη συντήρηση, και παρουσίασε, με τη μεγαλοφυία -του και με τα συγγραφικά-του προσόντα αυτό που εζητούσε εκείνην την ώρα το εθνικό συλλογικό σώμα». Με την Ιστορία-του θα ενώσει τον ελληνισμό σε χώρο και σε χρόνο. Η παλιά κοσμοαντίληψη που χώριζε στα δύο τους καιρούς, Αρχαίοι και Νεότεροι, ανατρέπεται. Τη θέση-της παίρνει ένα καινούριο σχήμα τρίσημο: αρχαιότητα, βυζάντιο, νέος ελληνισμός — όπου και τα τρία μέρη μετέχουν ισότιμα σε δόξα, σημασία και αίγλη. Η ενότητα αυτή, σε χώρο και σε χρόνο, θα γίνει ο κύριος μοχλός της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης· αυτή θα στηρίζει, κάτι παραπάνω, θα αποδεικνύει, τα δίκαιά-μας.

 

Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια, ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων, 2008, σελ. 47

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.