ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

διαγώνισμα 1ου τετραμήνου 2

σχολικό βιβλίο Ιωάννης Κολιόπουλος, κ.ά., Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 ως σήμερα) ΟΕΔΒ, έκδοση Α΄ 2007

και σε .doc

 

α΄ ομάδα

 

1. Να εξηγήσετε τον όρο «ανατολικό ζήτημα» και να το εντάξετε στο ιστορικό πλαίσιό του.

σ. 38 (Ανατολικό ζήτημα ονομάζεται… οι Ρώσοι»).

μονάδες 25

 

2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης α) στην παραγωγή προϊόντων, β) στην ανάπτυξη της επιστήμης, γ) στη δημογραφική εξέλιξη, δ) στις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους.

σ. 41, («Διάφορες εφευρέσεις… σε κάθε χώρα»).

μονάδες 25

 

 

β΄ ομάδα

 

Β1. Με βάση τις ιστορικές γνώσεις σας και το κείμενο που σας δίνεται εξηγήστε τι είναι ο αλυτρωτισμός και πως επέδρασε στην πολιτική ζωή της χώρας;

σ. 34 («Η περιορισμένη εδαφική επικράτεια… δημόσιου βίου της»).

μονάδες 50

 

Τρία χρόνια αργότερα ή εξέγερση του Σεπτεμβρίου 1843, πού άνοιξε το δρόμο στην εισαγωγή του συντάγματος του 1844, εγκαινίασε επίσης μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τον αλυτρωτισμό και τις συμμορίες άτακτων όλων των αποχρώσεων για να τροφοδοτήσει εθνικούς πόθους και να ικανοποιήσει τούς καπεταναίους και τούς οπαδούς των εις βάρος του αγροτικού πληθυσμού και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Ιωάννης Κωλέττης, πρωθυπουργός στα 1844-47 και αναγνωρισμένος προστάτης των «παλικαριών» της Ρούμελης, επέτρεψε στους καπεταναίους να επιδίδονται ελεύθερα στα ενδιαφέροντα τους, αν και κυρίως προς την αντίθετη πλευρά των συνόρων. Με αυτόν τον τρόπο ο Κωλέττης ικανοποιούσε ένα δυνάμει επικίνδυνο κοινωνικό στοιχείο χωρίς επιβάρυνση για τα δημόσια οικονομικά, ενώ δημιουργούσε και την εντύπωση ότι οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις δεν είχαν εγκαταλειφθεί.

 

 

Κολιόπουλος Ιωάννης, «Ληστεία και αλυτρωτισμός», στο Βερέμης Θάνος (επιμ.) Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα, Αθήνα, 2003, ΜΙΕΤ, σελ. 155

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.