ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

 

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

σχολικό βιβλίο: Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 ως σήμερα)

ΟΕΔΒ, έκδοση Α΄ 2007

 και σε doc

 

Κεφ. 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) σ. 34-37

1. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος θεωρείται αποτέλεσμα δύο – κυρίως – παραγόντων. Εξηγήστε ποιοι είναι αυτοί.

σ. 34 («Το ελληνικό κράτος… επόμενα πενήντα χρόνια»).

2. Τι είναι ο αλυτρωτισμός και πως επέδρασε στην πολιτική ζωή της χώρας;

σ. 34 («Η περιορισμένη εδαφική επικράτεια… δημόσιου βίου της»).

3. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843;

σ. 35-36 («Τον αρχικό γενικό ενθουσιασμό… να παραχωρήσει Σύνταγμα»).

4. Ποιες ήταν οι συνέπειες που είχε η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843;

σ. 36 («Τα ετερόκλητα αυτά… του κοινοβουλίου»)

5. Τι είναι η αρχή της δεδηλωμένης και πως φτάσαμε στη θέσπισή της;

σ. 36-37 (Χρειάστηκε νέο Σύνταγμα… αρχές και προγράμματα)

6. Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο) στη συγκρότηση της εθνικής ιδεολογίας;

σ. 37 («Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο… και του πολιτισμού»).

 

 

 

Κεφ. 5. Το ανατολικό ζήτημα και ο κριμαϊκός πόλεμος, σ. 038-043

1. Να εξηγήσετε τον όρο «ανατολικό ζήτημα» και να το εντάξετε στο ιστορικό πλαίσιό του.

σ. 38 (Ανατολικό ζήτημα ονομάζεται… οι Ρώσοι»).

2. Ποιες είναι κυρίως οι δύο μεγάλες δυνάμεις που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών και γιατί;

σ. 38 («Την κυριότερη ανησυχία… εναντίον του»)

3.

Συνθήκη Χουνκιάρ Ισκελεσί (8 Ιουλίου 1833: ο Εύξεινος Πόντος είναι κλειστή θάλασσα που ελέγχεται από τη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να στέλνει πολεμικά πλοία στο Αιγαίο.

Σύμβαση Στενών (13 Ιουλίου 1843): τερματίζεται η προνομιακή θέση της Ρωσίας στο ζήτημα των Στενών.

 

4. Ποια γεγονότα οδήγησαν στον Κριμαϊκό πόλεμο;

σ. 39 («Νέα παρέμβαση της Ρωσίας… Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)»)

5. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι στον Κριμαϊκό πόλεμο; Ποια είναι τα γεγονότα;

σ. 39-40 («Η ικανοποίηση αυτής… επαναστατικές ζυμώσεις»).

6. Ποιες επιπτώσεις είχε αρχικά στην Ελλάδα ο Κριμαϊκός πόλεμος; Πώς εξελίχθηκε η στάση της Ελλάδας απέναντι σε Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία;

σ. 40 («Στην Ελλάδα… και στη Μακεδονία»).

7. Ποιοι ήταν οι βασικοί όροι της Συνθήκης Ειρήνης του Παρισιού (1856) με την οποία τελείωσε ο Κριμαϊκός πόλεμος;

σ. 40 («Τον Σεπτέμβριο του 1855… των μεγάλων δυνάμεων»)

8. Τι προέβλεπε το Χάτι Χουμαγιούν (1856); Ποια σχέση έχει με τις μεταρρυθμίσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία και πως ονομάστηκαν αυτές;

σ. 40 («Ο σουλτάνος είχε ήδη εκδώσει… της Βρετανίας»)

 

 

 

Κεφ. 6. Η βιομηχανική επανάσταση, σ. 41-43

1. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της οικονομίας στην Ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση και πού εμφανίστηκαν οι πρώτες βιομηχανίες;

σ. 41 («Η οικονομία της Ευρώπης… εργοστασιακού συστήματος»).

2. Ποια είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού φαινομένου που ονομάστηκε βιομηχανική επανάσταση;

σ. 41. («Τρία ήταν… πρώτα στην Αγγλία»).

3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης α) στην παραγωγή προϊόντων, β) στην ανάπτυξη της επιστήμης, γ) στη δημογραφική εξέλιξη, δ) στις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους.

σ. 41, («Διάφορες εφευρέσεις… σε κάθε χώρα»).

4. Αναφέρετε τέσσερις από τους λόγους που η βιομηχανική επανάσταση εκδηλώθηκε πρώτα στην Αγγλία.

σ. 41-42 («Ο λόγος για τον οποίο… ακώλυτης λειτουργίας της αγοράς»).

5. Για ποιους τρεις λόγους καθυστέρησε η εκδήλωση της Βιομηχανικής Επανάστασης στην ηπειρωτική Ευρώπη σε σχέση με την Αγγλία;

σ. 42-43 (Η εκβιομηχάνιση… πυρήνα του κόσμου»).

6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος που κυριάρχησε στην Ευρώπη και στην Αμερική κατά τον 19ο αιώνα και ως τον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο;

σ. 43 («Οι βιομηχανικές χώρες… Α΄ παγκόσμιου πολέμου (1914)»)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012.