ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Η Δράμα τον Σεπτέμβριο 1924 στην εφημερίδα "Ριζοσπάστης"

(εκτός από το μονοτονικό, διατηρήθηκε η ορθογραφία των κειμένων)

 

 

Ο φασισμός στις επαρχίες – Οικτρά αποτυχία φασιστικού συλλαλητηρίου – Οι μικροαστοί απειλούν αποχώρηση για την πλαστογράφηση της θέλησής τους.

ΔΡΑΜΑ, Αύγουστος – Ύστερα από την αποτυχία τους στην Καβάλα οι φασίστες ήλπισαν στη Δράμα κι ανασκουμπώθηκαν να κατασκευάσουν συλλαλητήριο. Έβγαλαν λοιπόν προκήρυξη καλούντες τον αγανακτισμένο λαό εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου και της Ενώσεων Επαγγελματιών, δηλώνοντας πως θα λάβουν μέρος και οι προσφυγικοί σύλλογοι. Σκοπός του συλλαλητηρίου ήταν να πιεσθή η Κυβέρνηση για να καταδιώξη τους κομμουνιστάς.

Την Παρασκευή το βράδυ οπότε όλος ο κόσμος έτρεχε στην πλατεία να πάρη τον αέρα του, να σου 2 σαλτιμπάγκοι εμφανίζονται σ’ εν εξώστη της Δημαρχίας να προσφωνήσουν… προς τα πλήθη. Μα δεν είχαν συγκεντρωθή περισσότεροι από 250 απ’ τους οποίους οι περισσότεροι περίεργοι. Τι είχε συμβή;

Μια προκήρυξη του Κομ. Κόμματος που συνιστούσε να μην πάη κανείς τους χάλασε τη δουλειά.

Αφού είπανε αρκετές αηδίες, και μάλιστα από χειρογράφου, προσκαλέσανε τον απειροπληθή λαό της επαρχίας (γιατί είχαν προσκαλέσει και τα χωριά, τα οποία τους ενίσχυσαν όσο μπόρεσαν) να πάνε στον στρατηγό να τον παρηγορήσουνε για την πρόοδο του κομμουνισμού και να αλληλοσυγχαρούνε εαυτούς για τα χάλια τους.

Αλλά στο ταξίδι αυτό δεν ακολούθησαν παραπάνω από 80 λεβέντες. Τι πειράζει, λίγοι και καλοί.

Ο στρατηγός ενθουσιάστηκε από το νοήμον κοινόν και έβγαλε πύρινο λόγο. Τους εβεβαίωσε πως σε λίγες μέρες θα μετανιώση ο λαός που ακολουθάει αυτούς τους αχρείους κομμουνιστάς και να ετοιμάσουν τις αγκάλες τους για να τους δεχθούν σαν άσωτους υιούς, όπως το λέγη και η θρησκεία μας. Ευχαριστημένοι οι φασίστες απ’ την τελευταία τους επιτυχία κίνησαν και για το νομάρχη μα εκεί φτάσανε μονάχα 15 και ο νομάρχης δεν τόλμησε να τους βγάλη λόγο παρ’ όλη την καλή τους διάθεση. Έτσι έφυγαν ευχαριστημένοι γιατί έκαναν το καθήκον τους. Μη χειρότερα…

Εν τω μεταξύ τα σωματεία των μικροαστών που χωρίς να έχουν είδησι καμμιά, βάλανε το όνομα της Επαγγελματικής Ενώσεως των στην πρόσκλήσι. ζητούν το λόγο από τους υπευθύνους και απειλούν αποχώρηση από την Ένωση αν δεν ικανοποιηθούν για την πλαστογράφηση της θέλησής των.

 

Ριζοσπάστης, 2/9/1924, σ. 3

 

 

ΜΕΡΑΡΧΟΣ ΔΕΡΩΝ ΑΝΑΙΤΙΩΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΒΑΣΙΒΟΥΖΟΥΚΙΣΜΟΙ ΜΕΡΑΡΧΟΥ

ΔΡΑΜΑ, 5 Σεπτεμβρίου. (Του ανταποκριτού μας) – Προκειμένου την Κυριακήν να εορτασθή η 10η Διεθνής ημέρα των Νέων ο γραμματεύς της ενταύθα Νεολαίας σ. Δ. Πασχάλης μετέβη εις την Μεραρχίαν και εζήτησε να δοθή σχετική άδεια. Ο Μέραρχος Ξύδης αντί να χορηγήση την άδεια εντός των γραφείων του, αγρίως φερόμενος εκτύπησεν επανειλημμένως αυτοπροσώπως τον γραμματέα. Επιπροσθέτως, διέταξε και την αστυνομία να τον απελάση εις την Ανάφην.

Κατόπιν τούτου η εργατική τάξις διατελεί εν εξεγέρσει. Η Πανεργατική καλεί συγκέντρωσιν διά να διαμαρτυρηθή διά τας πρωτοφανείς καταδιώξεις και να ζητήση την παύσιν των απελάσεων.

Κατά του πρωτότυπου μεράρχου Ξύδη υποβάλλεται μήνυσις.

 

ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ

Οι εκ Καβάλλας εξορισθέντες σ. Δ. Ευαγγελίδης, Αρών Λεβή και Β. Ασίκης απεστάλησαν χθες συνοδεία κουστωδίας χωροφυλάκων διά του ατμοπλοίου «Αιγαίον» εις Αγίαν Πελαγίν Κυθήρων, τόπον εξορίας των.

 

Ριζοσπάστης 6/9/1924, σ. 4

 

 

ΟΙ ΕΝ ΔΡΑΜΑ ΠΑΤΡΙΔΟΣΩΤΗΡΕΣ

Μας γράφουν, από την Δράμαν, ότι εκεί, καθώς ακούεται, Στρατηγοί και Επιτελάρχαι εργάζονται διά την σωτηρίαν της πατρίδος, οργανώνοντες μίαν Ομοσπονδίαν «Εθνικών Σωματείων» και μισθοδοτούντες από τα ταμεία του κράτους μίσθαρνα φασιστικά όργανα. Λέγεται ότι εντάλματα αφειδώς εκδίδονται επ’ ονόματι διαφόρων, τέτοιν πατριδοσωτήρων, χασισοποτών, λωποδυτών και άλλων κοινωνικών καθαρμάτων.

Ασφαλώς της πατρίδος η τιμή και η ασφάλεια ευρίσκεται εμπιστευομένη εις τας καλυτέρας χείρας.

 

Ριζοσπάστης 14/9/1924, σ. 1

 

 

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΜΑΣ

Διά τον κ. υπουργόν των Στρατιωτικών

 

Το κατωτέρω έγγραφον αποσταλέν παρά του Σωματείου Τυπογράφων Εργατών Δράμας προς την Ομοσπονδίαν Εργατών Τύπου δεικνύει καθαρά τι ρόλο παίζουν αι διάφοραι σταρτιωτικαί αρχαί και εις τι καταγίνονται  «οι περιφρουρούντες την τιμήν της πατρίδος» και παχέως μισθοδοτούμενοι αξιωματικοί, ομοίως φανερώνει ότι βάζουν τους στρατιώτας διά να κόψουν το ψωμί των αδερφών των.

 

«Σωματείον Εργατών Τυπογράφων

‘‘Ο Γούτεμβεργ’’

Δράμα

Δράμα, 7 Σεπτεμβρίου 1924

Αριθ. πρωτ. 13

Προς την Ομοσπονδίαν Εργατών Τύπου

Αθήνας

 

Γνωρίζομεν υμίν ότι η απεργία εξακολουθεί με το ηθικόν των απεργών ακμαίον.

Πρότασις συμβιβασμού ουδεμία εγένετο καθότι σκανδαλωδώς επεμβαίνουν οι αρχαί αι στρατιωτικαί. Ετηλεγραφήθη δε εις Γ΄ και Δ΄ Σώματα Στρατού η αποστολή των στρατιωτών τυπογράφων, ήδε δε ο μοναδικός εντάυθα ευρισκόμενος στρατιώτης 25ου συντάγματος κατόπιν διαταγής Μεράρχου Ξυδή, εργάζεται εις τα τυπογραφεία «Θάρρους» και «Πρωίας» εν αναμονή των άλλων στρατιωτών.

Το υφιστάμενον λοκ άουτ διαυθύνει ο επιτελάρχης της Μεραρχίας ταγματάρχης Τσιμικάλης.

Παρακαλούμε γνωρίσατε δημοσία διά του Τύπου τας τοιαύτας σκανδαλώδεις και ανελεύθερας ενεργείας των στρατιωτικών αρχών.

Ο πρόεδρος   ο Γραμματεύς

Τον αυτόν ρόλον έπαιξε κατά την απεργίας του Σωματείου Τυπογράφων Εργατών Πατρών και το Β΄ Σώμα Στρατού, προ δύο μηνών περίπου. Δημοσιεύοντες τα ανωτέρω αναμένομε τας ενεργείας του κ. υπουργού των Στρατιωτικών.

 

Ριζοσπάστης 16/9/1024, σ. 2

 

 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ, 19 Σεπτεμβρίου. (Του ανταποκριτού μας). Η απεργία των τυπογραφών εξακολουθεί με ακμαίον ηθικόν. Το στρατηγείον διέθεσε τέσσαρας στρατιώτας απεργοσπάστας. Αι εφημερίδες ούτω εκδίδονται ελλιπείς, αλλ’ οι εργοδόται επιμένουν. Η κοινή γνώμη είναι αγανακτισμένη εναντίον των εργοδοτών.

Ριζοσπάστης 20/9/1924, σ. 4

 

 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΡΙΒΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΩΝ

ΔΡΑΜΑ (Του ανταποκριτού μας). –

Το ορεινό χωρίο Πλεύνα, κατοικούμενο από Έλληνας Βουλγαροφώνους έχει χωράφια ιδιόκτητα κάτω στον κάμπο μέσα σε Τούρκικα τσιφλίκια που κετελήφθησαν από πρόσφυγας. Το γεγονός αυτό φθάνη για να καταλάβη κανείς ότι γενήθηκαν βέβαια προστριβές μεταξύ των, όταν ξέρουμε πως η καλλιεργήσιμη γη είνε λιγοστή.

Στις 5 Σ/βρίου παρουσιάσθηκαν δυο επιτροπές από τα δύο μέρη στον προϊστάμενο του εποικισμού Σπυρόπουλο με το σκοπό να συμβιβαστούν και να λήψη η διαρκής γκρίνια αναμεταξύ τους. Μα οι καλές αυτές διαθέσεις των αθώων χωρικών δεν άρεσαν φαίνεται στον κ. Σπυρόπουλο, που σαν όργανο της πλουτοκρατίας που είνε, θέλη να εξυπηρετή την πολιτική της που είνε η πολιτική του διαίρει και βασίλευε. Γι’ αυτό απήντησε στους αντιπροσώπους «Αρκετά ζήσατε και χορέψατε μέχρι σήμερα. Την αρκούδα τώρα άλλος την χορεύη. Τα ιδιόκτητα αυτά χωράφια θα σας τα πάρουμε και θα σας δώσουμε άλλα εκεί απάνω. Τα τελευταία του δε λόγια τα συνώδεψε με μια χειρονομία που εννοούσε πολλά και έδειχνε τα βουλγαρικά σύνορα.

Να διοικητής, να μάλαμα. Έτσι καλλιεργείται το μίσος μεταξύ ντόπιων και προσφύγων, έτσι προσπαθούν να ξεγελούν τους πρόσφυγας πως φροντίζουν γι’ αυτούς και πως τους αγαπούν. Με πέντε- δέκα χωράφια χωρικών της Πλεύνας δε λύεται το προσφυγικόν ζήτημα. Αλλού είναι ο κόμπος. Τα τσιφλίκια των Ελλήνων τσιφλικάδων, τα μοναστηριακά κτήματα και τα δημόσια είναι εκείνα που πρέπει να μοιραστούν για να ικανοποιηθούν οι πρόσφυγες.

Όσο για τους Πλευνιώτες χωρίς να θέλουμε να εναντιωθούμε σε μια λογική και δίκαια ανταλλαγή χωραφιών, πρέπει ασφαλώς να πάρουν κι άλλα χωράφια εκτός από τα ιδιόκτητά τους γιατί αυτά που έχουν δεν τους φτάνουν για να ζήσουν. Πάντως όμως οι πρόσφυγες πρέπει να καταλάβουν πως οι γραφειοκράτες αυτοί τους κοροϊδεύουν και πρέπει να ενωθούν με τους φτωχούς χωριάτες για να λυθούνε τα ζητήματά τους από μια εργατική κυβέρνηση που θα βγη από την ένωση αυτή με τους ντόπιους.

 

Ριζοσπάστης 22/9/1924, σ. 3

 

 

Η λευκή τρομοκρατία εις Δράμα. – Απειλαί, φυλακίσεις, εξορίαι. – Ο αισχρός ρόλος των αρχών. – Οι  εργάται όμως δεν πτοούνται.

 

ΔΡΑΜΑ. – Είνε σχεδόν 4 μέρες που οι στρατιωτικές αρχές της πόλης μας έβαλαν τα δυνατά τους για να μπορέσουν να σπάσουν το εργατικό κίνημα της Δράμας για να ευχαριστήσουν τους ανθρώπους που τους διώρισαν φύλακας των συμφερόντων τους. Ένα από τα πολλά μέτρα που μετήλθαν ήταν και η δημιουργία εθνικών σωματείων εφέδρων και καπνεργατών. Μετεχειρίσθησαν δε προς τούτο κάποιον ακούοντα εις το όνομα Εφέσιος υποκείμενον υπόπτου προελέυσεως. Ήρχισαν δε με εκβιασμόν και απειλάς να εξαναγκάζουν τους πρόσφυγας προ παντός Ποντίους και Αρμενίους να εγγράφωνται εις τα εθνικά σωματεία ως μέλη και ως συνδρομητές εις την εφημερίδαν τους «Έφεδρος Οπλίτης» φοβερίζοντας αυτούς ότι θα τους διώξουν από τα σπίτια που τους έβαλαν και θα τους πετάξουν εις τους δρόμους, ιδιαιτέρως δε τους Αρμενίους θα τους απελάσουν ή θα επισπεύσουν της εκτόπισή των, αν εννοείται δεν εγγραφούν εις τα εθνικά σωματεία. Εκ παραλλήλου πιο όλα τα μέσα αυτά αφού συναντήθησαν και με τους καπνεμπόρους ήρχισαν να παρουσιάζουν και μια τεχνική αεργία για να εξαναγκάσουν να προέλθη μια διαρροή εις τα μέλη του Σωματείου Καπνεργατών εκ μέρους των προσφύγων για τους οποίους νομίζουν ότι θα τους δελεάση η κούφια υπόσχεσις ότι αυτοί θα τους εξέυρουν εργασίαν. Επίσης, ήρχισαν να εφαρμόζουν και το σχέδιο του εκφοβισμού με τας καταδιώξεις, παρακολουθήσεις και φυλακίσεις που κάνουν κάθε μέρα άνευ λόγου. Το μέτρο αυτό το θέτουν εις εφαρμογήν με μεγάλη μεθοδικότητα, συλλαμβάνοντες κάθε ημέρα από έναν – δύο εργάτας τους ζωηροτέρους αρκούμενοι μονάχα σε μια υπόδειξιν ενός εκ των κιτρίνων και πουλημένων τη συνείδησιν υποκειμένων τους οποίους διευθύνει το ανύπαρκτον εθνικόν σωματείον.

Μέχρι σήμερα πέρασαν από τα καταγώγια της Αστυνομίας πάνω από 15 εργάτες συνειδητοί προ παντός πρόσφυγες. Ήδη ακόμα κρατούν στις φυλακές από 20 μέρες δύο συντρόφους της Νεολαίας διότι εμοίραζαν προκήρυξιν για την Εορτήν των Νέων και τους κρατούν εννοείται χωρίς να κάμουν ανακρίσεις. Επίσης και έναν εργάτην ονόματι Παστουρματζήν, ο οποίος …. από το Εθνικόν και ήλθε στο Συνειδητόν Σωματείον, σκληρά μετανοημένος τον έχουν στείλει να δικασθή εις το Στρατοδικείον Καβάλλας.

Ένα άλλο γεγονός εκόμη πιο ωμό μας δίδει την ευκαιρίαν έτσι ανοιχτά πλέον να καταλάβουν και οι πιο συντηρητικοί εργάται τον ρόλον του κράτους και αυτό είναι η απεργία των εργατών τυπογράφων ή μάλλον το λοκ άουτ των εργοδοτών. Ο ίδιος ο Μέραρχος της ΙΧ Μεραρχίας, τον οποίον τον τάρασσε υπερβολικά το φάσμα του Κομμουνισμού, έδωσε διαταγάς ότι αν το Σωματείον δεν προχωρήση εις το ανύπαρκτον Εθνικόν Κέντρον, θα το διαλύση και δεν θα αποσύρη τους στρατιώτας που έβαλε να σπάσουν την απεργία των εργατών, έστω και αν ακόμη οι εργάται υποχωρήσουν μέχρις εξευτελισμού. Είναι βεβαίως η ωρισμένη νοοτροπία και ηθική που διέπει τους εδώ στρατοκράτας. Ο σκοπός των, ο αντικειμενικός είνε γνωστός πλέον και εις τους πιο ασυνειδήτους εργάτας ότι προσπαθούν να υποδαυλίσουν και να ξυπνήσουν (πράγμα αδύνατον) το εθνικόν αίσθημα των εργατών και των προσφύγων για να τους σύρουν ακόμη μια φορά στον πόλεμον για την κατάπνιξιν της επαναστάσεως των εργατών και χωρικών της Βουλγαρίας. Το προλεταριάτον όμως της Δράμας και των περιχώρων περισσότερο, χαλυβδώνει την αντοχήν του και καλλίτερα του δίδεται η ευκαιρία να καταλάβη τον ρόλον του αστικού κράτους. Παρ’ όλην την τρομεράν κρίσιν που διέρχεται από την τεχνική αεργία από κατάδιώξεις, αφυλακίσεις, εξορίας, προγραφάς και παντός είδους ακφοβισμούς και απειλάς αντιμετωπίζει σθεναρώς όλην αυτήν την κατάστασιν περιμένον το γενικόν σύνθημα να συμπαρατάξητας δυνάμεις του με την υπόλοιπον εργατικήν προσφυγικήν και αγροτικήν τάξιν για την δημιουργία της εργατι… Κυβερνήσεως ήτις θα το απαλλάξη από αυτά.

Τι τελευταίες μέρες αι αρχές βλέπουσαι ότι τα μέτρα που παίρνουν δεν φέρουν το προσδοκώμενον αποτέλεσμα νομίζουσαι ότι ολόκληρον την εργατικήν κίνησιν την δημιουργούν τα πρόσωπα, άρχισαν να θέτουν εις εφαρμογήν το σύστημα των απολύσεων των καλυτέρων στελεχών. Ας είνε όμως βέβαιον ότι όσους και αν διώξουν δεν θα καταφέρουν το προλεταριάτον να συρθή σε νέους πολέμους ή να επιτρέψη στην αστικήν τάξιν να περάση την οικονομικήν κρίσιν της εις βάρος του. Ο καιρός άλλως τε θα τα’ αποδείξη παρ’ όλους τους κεραυνούς ους εξαπολύει ο αντεροβγάλτης και λιποτάκτης του Μικρασιατικού μετώπου Κονδύλης.

 

Ανταποκριτής

 

Ριζοσπάστης 26/9/1924, σ. 3

 

 

 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ. – Ο ΑΙΣΧΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. – ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΔΡΑΜΑ (Του ανταποκριτού μας)

Σήμερα με την ευκαιρία που άνοιξε μια νέα σάλα καπνεργοστασίου δημιουργήθηκαν επεισόδια εξ αιτίας των κιτρίνων που ήθελαν με το ζόρι να μπάσουν στη δουλειά κίτρινους εργάτας που δεν έχουν είδησι από την τέχνη  και να διώξουν τους συνειδητούς εργάτας του σωματείου καπνεργατών.

Ένας αγνώστου προελέυσεως αρχικίτρινος που ενέσκηψε στη Δράμα για να οργανώση την αντίδραση στον εργατικό αγώνα συνοδευόμενος από μερικούς χωροφύλακας ήρθε να απαγορεύση την είσοδο στους αληθινούς καπνεργάτας και διέταξε τους χωροφύλακας να ενεργούν συλλήψεις. Μα οι εργάτες αγανακτισμένοι τον περικύκλωσαν, έτοιμοι να τον λυντσάρουν, παρ’ όλη τη σωματοφυλακή του. Το πρόσωπο του χαφιέ έγινε τότε πιο κίτρινο απ’ την ψυχή του και άρχισε να κλαίη. Η δειλία του αυτή έκανε τους εργάτες να τον αφήσουν να φύγη τρέχοντας και κλαίοντας.

Μα το νόστιμο είνε ότι η δυστυχία του συνεκίνησε σε τέτοιο βαθμό τις αρχές, ώστε να σηκωθεί ο ίδιος ο φρούραρχος Δράμας με τρεις αξιωματικούς και ένα σωρό στρατιώτες και να τρέξουν επί τόπου για να τον υπερασπίσουν, ενεργήθησαν και συλλήψεις εργατών μεταξύ των οποίων και ο γραμματεύς του σωματείου, το οποίον άφησαν ελεύθερον μετ’ ολίγον. Μια απλή υπόδειξις εκ μέρους των κιτρίνων φθάνει για να συλληφθούν οποιοιδήποτε φιλήσυχοι εργάται. Και με όλα όμως αυτά οι εργάται δεν κάμπτονται αλλ’ εξακολουθούν τον τίμιο αγώνα των.

 

Ριζοσπάστης 27/9/1924, σ. 3

 

 

Ο φασισμός εις την Δράμα – Ιδρύονται φασιστικές οργανώσεις τροφοδοτούμεναι από τας εκεί στρατιωτικάς αρχάς. – Οι εργάται θα αντιτάξουν την ωργανωμένη τους δύναμη

 

 

ΔΡΑΜΑ (Του ανταποκριτού μας).

Οι απροκάλυπτες καταδιώξεις κατά των κομμουνιστών και των εν γένει συνειδητών εργατών που άρχισαν προ πολλού στην Καβάλλα και σ’ άλλες πόλεις της Μακεδονίας άρχισαν κι εδώ τις τελευταίες μέρες και είχαμε ήδη τα πρώτα κρούσματα της φυλακίσεως μελών της Κομμουνιστικής Νεολαίας και άλλαι Φασιστικαί οργανώσεις άρχισαν να προπαρασκευάζονται. Πληροφορούμεθα ότι ιδρύεται εδώ Ομοσπονδία των Εθνικών Σωματείων και ότι πρόκειται να κληθή προσεχώς συνέδριον. Η προτίμηση αυτή στην πόλη μας οφείλεται εις το ότι ο στρατηγός και ο επιτελάρχης του τόπου μας είνε όργανα του Κονδύλη και επίτιμα μέλη του Εθνικού Σωματείου παρέχοντες εις αυτό άμεσον υποστήριξιν.

Επίσης φαίνεται ότι έχουν καταρτίσει τελείαν υπηρεσίαν γιατί διατηρούν πέντε εμμίσθους που πληρώνονται 70 δραχμάς ημερομίσθιο και εν γένει ξοδεύουν πολλά λεπτά τα οποία παίρνουν με επίσημα εντάλματα από την μεραρχίαν. Σκοπεύουν μάλιστα να ιδρύσουν και Φασιστκή Νεολαία με έμβλημα ένα σκελετό, δυο κόκκαλα και δυο σπαθιά με στολές μαύρους χιτώνας.

Ετοιμάζουν και πλατειά φασιστική οργάνωση ενόπλων προσφύγων υπό τύπον χωροφυλακής.

Αυτή είνε η εν γένει φασιστική κίνηση στην πόλη μας. Μας φαίνεται όμως πως θα κάμουν μια τρύπα στο νερό με τις προπαρασκευές τους αυτές, γιατί οι συνειδητοί εργάτες δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια αλλά θα αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια των μαυροχιτώνων.

Οι πρόσφυγες (μερικοί απ’ αυτούς) που είνε τα πιο συνειδητά τους όργανα πολύ γρήγορα θα ξυπνήσουν, κάτω από την σκληρή πραγματικότητα. Οι εργάται θα αντιτάξουν την ωργανομένη του δύναμι.

 

Ριζοσπάστης 28/9/1924, σ. 3

 

 

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΩΦ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

13 ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΔΡΑΜΑΝ

 

ΔΡΑΜΑ, 28 Σεπτεμβρίου, (Του ανταποκριτού μας) (Αρ. τηλ. 3038) –

Κατόπιν της υπερισχύσεως εις πλείστα σημεία των φεντεραλιστών (ομοσπονδιακών) οπαδών του Τσαούλεφ οι κομιτατζήδες του Τσαγκώφ και του Πρωτογέρωφ καταφεύγουν αθρόως εις το Ελληνικόν έδαφος. Ούτοι ομολογούν ότι εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας είνε τελείως απελπιστική η θέσις του Τσαγκώφ. Τα βουλγαρικά φυλάκια εγκαταλείπονται υπό των φρουρών των. Εις το ενταύθα κρατητήριον του Φρουραρχείου Δράμας φιλοξενούνται 13 φυγάδες.

 

Ριζοσπάστης 29/9/1924, σ. 4

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.