ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Ένα παράδειγμα αξιοποίησης του ιστολόγιου (blog) στην εκπαιδευτική πράξη. Το neoellinika.blogspot.com

 

Βασίλης Συμεωνίδης1, Σταυρούλα Φώλια2

 

1 Καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας

simeonidis22@yahoo.gr

2 Καθηγήτρια πληροφορικός ΠΕ 19, 2ο Γυμνάσιο Δράμας

stava@sch.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να θέσει σε δημόσια συζήτηση και κρίση ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού ιστολογίου (blog). Συγκεκριμένα, πρόκειται για το http://neoellinika.blogspot.com/ με τίτλο Νεοελληνικά στη Β΄ Λυκείου / 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας. Το ιστολόγιο υπήρξε χώρος συζήτησης των μαθητών του Β2 τμήματος με θέματα σχετικά με το μάθημα των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας και έκθεσης-έκφρασης. Στο περιορισμένο χρονικό διάστημα των δύο μηνών που λειτούργησε έγιναν έντεκα αναρτήσεις σχετικές με τα διδακτικά αντικείμενα, μία τελευταία ανάρτηση που όριζε το τέλος της προσπάθειας και εκατόν ογδόντα οχτώ (188) σχόλια. Έτσι, ως ξεχωριστό χαρακτηριστικό του παρουσιάζεται η συμμετοχή των μαθητών της τάξης, αλλά και μερικών άλλων σχολιαστών. Αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στον αναστοχασμό σχετικά με τη λειτουργία και το τελικό αποτέλεσμα. Η εργασία παρουσιάζει τη λειτουργία του ιστολογίου και μια προσπάθεια αποτίμησης του τελικού αποτελέσματος, τόσο από την πλευρά του καθηγητή, όσο και – κυρίως – από την πλευρά των μαθητών. Κατά συνέπεια, περισσότερο ενδιαφέρον έχει, όχι τόσο ο θεωρητικός σχολιασμός αλλά, η αναφορά στα εμπειρικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για μια πρόταση στο πνεύμα της δυνατότητας, του τι μπορεί να γίνει, αλλά για έναν απολογισμό μιας προσπάθειας που έγινε.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παγκόσμιος Ιστός 2.0 (Web 2.0) Ιστολόγιο (Blog), Νεοελληνική λογοτεχνία, Νεοελληνική γλώσσα,  εγγράμματη μαθητική υποκειμενικότητα

 

όλη η εισήγηση εδώ και σε .pdf εδώ

και στα ψηφιακά πρακτικά εδώ
 

 

Πρακτικά 2ου  Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Ημαθίας, Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση, Μάιος 2010 (Εισηγήσεις Φιλολόγων, σ. 62-76)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.