ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Πρόταση για την αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

 

Β. Συμεωνίδης

 

Θέμα της εργασίας είναι η αξιοποίηση της πολυγλωσσίας μέσα από δραστηριότητα που δοκιμάστηκε κατά τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά παρουσιάζουμε το θεωρητικό πλαίσιο σχετικό με την ανάγκη νέου ήθους επικοινωνίας και την αξιοποίηση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών. Ακολούθως περιγράφεται η δραστηριότητα. Αφορά τη μετάφραση αρχαίου κειμένου σε ξένες γλώσσες και γεωγραφικές ποικιλίες της κοινής νεοελληνικής και πραγματοποιήθηκε με τμήμα της β΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης. Τέλος, διαπιστώνεται ότι με μια ουσιαστική επικοινωνία που ξεκίνησε από το σχολείο και συνεχίστηκε και στο οικείο περιβάλλον τους οι μαθητές εξέφρασαν πτυχές της πολιτισμικής ταυτότητας τους στα πλαίσια του σχολικού γραμματισμού (literacy) και ανέπτυξαν κριτική γλωσσική επίγνωση.


 

Proposal for the use of multilingualism in teaching ancient Greek


The topic of this project is the use of multilingualism through an activity which was tested while teaching ancient Greek in secondary education. Firstly, we present the theoretical framework relating the need of a new ethic of communication and the exploitation of the students’ cultural identity. Subsequently, we describe this activity which concerns the translation of an ancient text in foreign languages and geographic varieties of Modern Greek and was performed by a second grade theoretical direction class. Finally, it is concluded that due to an effective communication initiated by the school and continued in students’ familiar environment the students expressed aspects of their cultural identity within the framework of literacy and developed critical language awareness.

 

όλη η εισήγηση σε .pdf εδώ

στο 

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34 (2014) σελ. 385-394]
 

 

 

 

 

η παρουσίαση σε ppt

βίντεο με το αποτέλεσμα

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.