ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Ο Α. Β. Μουμτζάκης ως πρόσωπο της εκπαιδευτικής ιστορίας

 

Βασίλης Συμεωνίδης

 

Η ανακοίνωση έχει σκοπό να δείξει ότι ο Α.Β. Μουμτζάκης είναι μέρος της εκπαιδευτικής ιστορίας και ειδικότερα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Αρχικά εντάσσουμε την γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1976 στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο σε συνάρτηση με ιδεολογικές και κοινωνικές πτυχές του γλωσσικού ζητήματος. Έτσι φαίνεται καλύτερα η σημασία της δουλειάς που ανέλαβαν νέα πρόσωπα για να προωθήσουν και να καθοδηγήσουν πρακτικά τη διδασκαλία της δημοτικής. Ο Μουμτζάκης συμμετείχε στις ομάδες εργασίας για τη σύνταξη των κρισιμότερων σχολικών βιβλίων, αυτών που αφορούσαν τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και της αρχαίας ελληνικής, της οποίας η διδασκαλία περιορίστηκε στο Λύκειο. Το όνομα του Μουμτζάκη συνδέθηκε άμεσα με την νέα αντίληψη, εφόσον είναι ο συγγραφέας του Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, βιβλίου που χρησιμοποιείται από το 1980 ως και σήμερα και ίσως είναι το σχολικό εγχειρίδιο με την πλέον μακρόχρονη παρουσία σε μαθητικά χέρια. Επίσης, είναι ο βασικός συγγραφέας του βιβλίου Αρχαία Ελληνικά για την Α΄ Λυκείου. Εκτός από το συγγραφικό έργο, ο Μουμτζάκης υπηρέτησε τη μεταρρύθμιση με επιμορφωτικές δράσεις και άρθρα στο περιοδικό Φιλόλογος. Βέβαια, η συνεισφορά του δεν περιορίζεται στα προηγούμενα, αλλά με αυτά τεκμηριώνεται επαρκώς ο σκοπός της ανακοίνωσης.

 

 

Ανακοίνωση στην 6η επιστημονική συνάντηση «Η Δράμα της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας»

Δράμα, 8-10 Νοεμβρίου 2013

 

 

 

 όλη η εισήγηση εδώ και σε .pdf εδώ  (και η παρουσίαση .pps)

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.