ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Η κατασκευή της ελληνικότητας από τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική

Συμεωνίδης Βασίλης,

δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας, φιλόλογος,

simeonidis22@yahoo.gr
 

Περίληψη: Η εργασία μελετά την έννοια της ελληνικότητας και ειδικότερα τη συνεισφορά της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής στην κατασκευή του περιεχομένου της. Αξιοποιούνται θεωρητικά στοιχεία και έννοιες από την οπτική της κοινωνικής κατασκευής και της κριτικής ανάλυσης λόγου. Αρχικά κάνουμε σύντομη παρουσίαση της θεωρίας· ακολούθως εστιάζουμε στην έννοια της ελληνικότητας και στο περιεχόμενο που της έδωσε η ανάγνωση του Μακρυγιάννη από τον Σεφέρη. Στην επόμενη ενότητα μιλάμε για τη λειτουργία της ελληνικότητας ως συμβολικού σύμπαντος και για το χαρακτήρα που αποκτά ως κοινωνική γνώση σε σχέση με τη θεσμοποίηση και – κυρίως – με τη νομιμοποίηση, από την οπτική της οποίας τοποθετείται αυτή η εργασία. Επισημαίνεται ο τρόπος που επιδρά και καθορίζει την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο συμπεριφορών και στάσεων, όσο και σε επίπεδο υλικής πραγματικότητας. Συνακόλουθα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η λογοτεχνία και η λογοτεχνική κριτική έχουν και ρόλο εννοιολογικού μηχανισμού για τη συντήρηση του συμβολικού σύμπαντος ελληνικότητα. Τέλος, εξετάζουμε σύντομα τη σχέση της ελληνικότητας με τη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: ελληνικότητα, λογοτεχνία, Μακρυγιάννης, κοινωνική κατασκευή, κριτική ανάλυση λόγου

 

όλο το κείμενο της εργασίας εδώ σε pdf

και στο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό "eκπ@ιδευτικός κύκλος". Τόμος 2, Τεύχος 1, 2014 ISSN 2241-4576

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.