ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Για την αναγνώριση και την αναπαραγωγή τύπων της γραμματικής

 

 

δοκιμή στις ασκήσεις αναγνώρισης ρηματικών τύπων

 

Συνήθως (δηλαδή πάντα) ζητάμε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν έναν τύπο, δηλαδή να μας πουν/γράψουν όλες εκείνες τις λέξεις της γραμματικής μεταγλώσσας που λέμε «παρεπόμενα».

Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με τον ακόλουθο τρόπο: Πρώτα δίνουμε τον τύπο και ζητάμε από τους μαθητές να τον εντάξουν στον πίνακα τον οποίο επίσης δίνουμε.

Μετά ζητάμε να καταγράψουν τα «παρεπόμενα» του ρηματικού τύπου, δηλαδή να τον αναγνωρίσουν.

 

Μπορούμε να λειτουργήσουμε συγκριτικά, για να δούμε κατά πόσο βοήθιουνται οι μαθητές.

 

παραδείγματα (με βάση ζητούμενα από τις πανελλήνιες):

Συνηθισμένη εκφώνηση:

Να αναγνωριστούν οι παρακάτω ρηματικοί τύποι:

γίγνεσθαι

ἔγνωσαν

εἷλον

εἴρηκα

ἔλαχον

πάσχειν

ἀποβαίνειν

ἐπράχθη

τυγχάνει

ἔχουσιν

 

 

Πρόταση εκφώνησης: 

Να τοποθετηθούν οι παρακάτω τύποι στη σωστή θέση του πίνακα (σε .doc και σε .pdf) και μετά να γραφούν τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν

γίγνεσθαι

ἔγνωσαν

εἷλον

εἴρηκα

ἔλαχον

πάσχειν

ἀποβαίνειν

ἐπράχθη

τυγχάνει

ἔχουσιν

 

 

 

δοκιμή στις ασκήσεις αναπαραγωγής ρηματικών τύπων

 

Συνήθως (δηλαδή πάντα) ζητάμε από του μαθητές να γράψουν έναν τύπο που εμείς έχουμε ήδη στο μυαλό μας και δίνουμε τα «παρεπόμενα» από το συγκεκριμένο προς το γενικότερο. Παράδειγμα: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. Αυτή η πρακτική βολεύει αυτόν που ρωτά.

Μπορούμε να ζητήσουμε το ίδιο πράγμα ως εξής: στην ίδια φωνή αόριστος β΄ ευκτική ενικός α΄ πρόσωπο. Αυτή η πρακτική βολεύει αυτόν που ψάχνει.

 

Μπορούμε να λειτουργήσουμε και με τους δύο τρόπους και να ελέγξουμε συγκριτικά κατά πόσο βοήθιουνται οι μαθητές.

 

 

παραδείγματα (από τις πανελλαδικές):

όπως ζητιούνται με την πάγια πρακτική

γίγνεσθαι: το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου

ἔγνωσαν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο

εἷλον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή

εἴρηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

ἔλαχον: το β΄ πληθυντικό της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

πάσχειν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα

ἀποβαίνειν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή

ἐπράχθη: το γ΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.

τυγχάνει: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού

ἔχουσιν: το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

 

μπορούν να ζητηθούν και έτσι:

γίγνεσθαι: αόριστος β΄ ευκτική πληθυντικός πρώτο πρόσωπο

ἔγνωσαν: ίδιος χρόνος ευκτική ενικός γ΄ πρόσωπο (γνοίη)

εἷλον: μέση φωνή ενεστώτας υποτακτική πληθυντικός δεύτερο πρόσωπο

εἴρηκα: ίδια φωνή αορίστου β΄ οριστική πληθυντικός δεύτερο πρόσωπο

ἔλαχον: ίδια φωνή ενεστώτας προστακτική πληθυντικός β΄ πρόσωπο

πάσχειν: μέλλοντας οριστική ενικός γ΄ πρόσωπο

ἀποβαίνειν: ίδια φωνή αόριστος δεύτερος προστακτική ενικός δεύτερο πρόσωπο

ἐπράχθη: ίδια φωνή παρακειμένου προστακτικής ενικός γ΄ πρόσωπο

τυγχάνει: παρατατικού (οριστική) πληθυντικός τρίτο πρόσωπο

ἔχουσιν: ίδια φωνή αορίστου β΄ ευκτική ενικός α΄ πρόσωπο

  

 

(δείτε έτοιμο έντυπο για τεστ σε .htm σε .doc και σε .pdf)

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.