ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Α.Β. Μουμτζάκης, η δράση και το έργο του κατά την πρώτη δεκαετία της μεταρρύθμισης

 

Βασίλειος Συμεωνίδης

φιλόλογος στο 3ο Λύκειο Δράμας

simeonidis22@yahoo.gr

 

 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να συζητήσει την προσφορά του Α.Β. Μουμτζάκη στη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο Μουμτζάκης δούλεψε για την παραγωγή του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση της νέας αντίληψης για τη γλωσσική διδασκαλία,  ωστόσο οι αναφορές στο πρόσωπό του είναι ελάχιστες.

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην προσφορά που είχε στη διάχυση και στην εμπέδωση των επιλογών της μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χάρη στην προσωπικότητά του και στο μορφωτικό κεφάλαιο που του αναγνώριζαν οι φιλόλογοι των σχολείων υπήρξε από τις ευτυχείς περιπτώσεις Σχολικών Συμβούλων, του πρωτοποριακού θεσμού που γρήγορα απαξιώθηκε. Η δραστηριότητά του επιβεβαιώνεται από τη διοργάνωση και τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και συνεδρία· επίσης, και από την έκδοση εκπαιδευτικού περιοδικού στα πλαίσια της δράσης που είχε ως Σύμβουλος. 

Ο Α.Β. Μουμτζάκης είναι γνωστός, επειδή συνέγραψε το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ένα σχολικό εγχειρίδιο που αντικατέστησε το Συντακτικό του Αχ. Τζάρτζανου και από το 1981 μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται στο Λύκειο. Επίσης, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, που είχε ξεχωριστή σημασία, επειδή αποτελούσε την πρώτη επαφή των μαθητών με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε από το 1979 ως το 1995, οπότε αποσύρθηκε, επειδή είχε επανέρθει η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στο Γυμνάσιο και συνεπώς άλλαξε το περιεχόμενο του μαθήματος στην Α΄ Λυκείου. Ακόμα, συμμετείχε στην ομάδα συγγραφής Συντακτικού της νεοελληνικής και στις ομάδες εργασίας που συγκρότησε ο Χρ. Τσολάκης για τη σύνταξη των βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας Γυμνασίου, που χρησιμοποιήθηκαν από το 1984 και αντικαταστάθηκαν το 2006.

Από το 1976 βοήθησε να οργανωθεί η διδασκαλία της νεοελληνικής συμμετέχοντας στις Εισηγήσεις του ΚΕΜΕ και στις καίριες στιγμές της μεταρρύθμισης εξέθεσε τις απόψεις του για τη γλωσσική διδασκαλία και τα βιβλία με άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Φιλόλογος».

 

 

όλη η εισήγηση εδώ και σε .pdf εδώ  (και η παρουσίαση .pps)
 

Ανακοίνωση στο Συνέδριο «1976-2011: 35 Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση»,

Πρακτικά του Συνεδρίου

Δίον Πιερίας, 4 - 6 Νοεμβρίου 2011

 

 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015.