ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

«Νεοελληνικά στη Β΄  Λυκείου» (neoellinika.blogspot.com). Ένα παράδειγμα αξιοποίησης ιστολόγιου στην εκπαιδευτική πράξη

 

Βασίλης Συμεωνίδης, καθηγητής φιλόλογος ΠΕ 02, 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Σταυρούλα Φώλια, καθηγήτρια πληροφορικός ΠΕ 19, 2ο Γυμνάσιο Δράμας

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το κείμενο έχει σκοπό τον αναστοχασμό σχετικά με τη χρήση των ιστολογίων (blogs) στην εκπαιδευτική πράξη. Αναφέρεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα του ιστολογίου  με τίτλο Νεοελληνικά στη Β΄ Λυκείου /3ο Γενικό Λύκειο Δράμας, στη διεύθυνση http://neoellinika.blogspot.com/, το οποίο έγινε χώρος συζήτησης των μαθητών ενός τμήματος με θέματα σχετικά με τα μαθήματα των κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας και της έκθεσης-έκφρασης. Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι η συμμετοχή των μαθητών της τάξης, αλλά και μερικών άλλων σχολιαστών. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί στην ανάγκη να αποτιμηθεί η λειτουργία και το τελικό αποτέλεσμα τόσο από την πλευρά του καθηγητή, όσο και – κυρίως – από την πλευρά των μαθητών. Κατά συνέπεια, περισσότερο ενδιαφέρον έχει, όχι τόσο ο θεωρητικός σχολιασμός αλλά, η αναφορά στα εμπειρικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για ένα σενάριο ή για μια θεωρητική πρόταση, αλλά για έναν απολογισμό μιας προσπάθειας που έγινε.

Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, να αξιολογήσουμε την προσπάθεια σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, να καταγράψουμε άλλες πτυχές που προέκυψαν από την εμπειρία και να τεθεί το ζήτημα ενός μεθοδικού συγκεκριμένου τρόπου αξιοποίησης των ΤΠΕ και ειδικότερα των ιστολογίων στην εκπαίδευση. «Απολογητικά» να σημειώσουμε ότι η απόφαση για την παρουσίαση και την προσπάθεια αξιολόγησης του ιστολογίου έγινε εξαιτίας δυο κυρίως παραγόντων. Πρωταρχικός ήταν οι συζητήσεις με τους μαθητές που συμμετείχαν και η θετική αποτίμηση που έκαναν. Δεύτερος, ο αριθμός και η ποιότητα των σχόλιων που έδειχναν ότι αυτό το «πείραμα» ήταν σε μεγάλο βαθμό πετυχημένο. Επιπλέον, ευχάριστη έκπληξη ήταν η αναφορά που έκανε στο ιστολόγιο το περιοδικό Λέξη (Ανδρειωμένος 2009).

 

 

 

όλη η εισήγηση εδώ και σε .pdf εδώ

δημοσιευμένο στη Νέα Παιδεία, τ. 138/ 2011, σ. 133-145
 

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Κυριακή, 08 Μαρτίου 2015.