ιστορικό δημοσιεύσεων

Καλώς ήρθατε! στον προσωπικό δικτυακό τόπο του Βασίλη Συμεωνίδη

αρχική

 

φιλολογικά

 
έκθεση α΄ λυκείου
 
έκθεση β΄ λυκείου
 
έκθεση γ΄ λυκείου
 

λογοτεχνία

 

αρχαία

 

ιστορία σχολική

 

ιστορία

 

φιλοσοφία
 
εκτός ύλης
 
συζητώντας
 
εργασίες συναδέρφων
 
ιδέες διδασκαλίας
 
επικοινωνία

.................................

Βασίλης Συμεωνίδης

δικτυακός τόπος

με εκπαιδευτικό και διδακτικό σκοπό

 

 

η αντιγραφή είναι ελεύθερη με την υπενθύμιση ότι η αναφορά στην πηγή τιμά αυτόν που την κάνει

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

τεχνική υποστήριξη

Σταυρούλα Φώλια

Σενάρια διδασκαλίας αρχαίων ελληνικών με χρήση Νέων Τεχνολογιών

 

* Αδίδακτο κείμενο «ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν»

 

 

* Πλάτων Πρωταγόρας 320d-321b5 – Ενότητα 2η

 

* Ξενοφώντας ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §11-16

 

 

* Προοίμια ρητορικών λόγων με αφετηρία το προοίμιο του "Υπέρ Μαντιθέου"

* Λυσίας, Υπερ Μαντιθέου 4-8

(βασισμένο σε ιδέα/πρόταση σεναρίου του Σωτήρη Γκαρμπούνη)

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1274b32 - 1275a5 (γ΄ λυκείου, αρχαία ελληνικά, 15η ενότητα)

(βασισμένο σε ιδέα/πρόταση σεναρίου του Σωτήρη Γκαρμπούνη)

 

 

 


 

στα πλαίσια της Πράξης: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ερασιτεχνική δημιουργία τον Οκτώβριο του 2004.  Τελευταία ενημέρωση:  Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2015.